REKLAMA
WEBINAR

PURE BIOLOGICS S.A.: Umowa na przeprowadzenie badań przedklinicznych w ramach projektu PB004

2022-03-28 08:19
publikacja
2022-03-28 08:19
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 4 / 2022
Data sporządzenia: 2022-03-28
Skrócona nazwa emitenta
PURE BIOLOGICS S.A.
Temat
Umowa na przeprowadzenie badań przedklinicznych w ramach projektu PB004
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
W dniu dzisiejszym Zarząd Pure Biologics S.A. [Spółka, Emitent] powziął informację, że w dniu 25 marca 2022 r. Spółka zawarła z The Jackson Laboratory z siedzibą w Bar Harbor [Podwykonawca], wiodącą amerykańską firmą świadczącą usługi badań na zwierzętach, umowę na wykonanie usługi badawczej [Umowa] obejmującej pierwsze pilotażowe badanie przedkliniczne w projekcie PB004 [Badanie]. Podwykonawca został wybrany w publicznym postępowaniu ofertowym zakończonym 1 marca 2022 r.

PB004 jest jednym z kluczowych projektów Spółki, który dotyczy koncepcji terapeutycznej leczenia guzów litych i białaczki, w której cząsteczka bispecyficznego leku stymuluje infiltrujące guz komórki NK [ang. Natural Killers - "naturalni zabójcy"] do niszczenia komórek nowotworowych posiadających na powierzchni antygen związany z nowotworem - białko ROR-1.

Głównym celem Badania jest wygenerowanie danych, które mogą pomóc przewidzieć okres półtrwania cząsteczki PB004 u pacjentów z nowotworem. Okres półtrwania przeciwciał w ludzkim krwiobiegu [w tym przeciwciał terapeutycznych] oraz ludzkiej albuminy osocza krwi jest determinowany przez noworodkowy receptor Fc (FcRn) obecny na komórkach wyściełających naczynia krwionośne. Z tego powodu farmakokinetyka PB004 będzie badana na genetycznie zmodyfikowanych myszach z ludzkim FcRn oraz pozbawionych mysiego odpowiednika albuminy. Oczekuje się, że Badanie rozpocznie się na początku maja 2022 roku, a oczekiwany czas trwania to około dwa miesiące.

Zawarta Umowa jest istotna ze względu na fakt przejścia projektu PB004 w procesie rozwoju leku do etapu badań przedklinicznych w oparciu o znanego partnera, co buduje zaufanie do Spółki i daje perspektywy dla dalszej realizacji tego projektu, zbliżając Spółkę do etapu potencjalnej komercjalizacji. Przejście do etapu badań przedklinicznych eliminuje również ryzyka fazy odkrywania leku z poprzednich etapów, co pomaga wycenić projekt na mapie transakcji referencyjnych.

Powyższa informacja została uznana za spełniającą kryteria art. 7 ust. 1 MAR, ze względu na jej pozytywny wpływ na długoterminowe perspektywy rozwoju Emitenta.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2022-03-28 Filip Jeleń Prezes Zarządu
2022-03-28 Romuald Harwas Wiceprezes Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
MINI pełne dobrych ofert.

MINI pełne dobrych ofert.

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki