REKLAMA

PROTEKTOR: Zawiadomienie o zawarciu umowy istotnej.

2021-03-26 10:41
publikacja
2021-03-26 10:41
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 8 / 2021
Data sporządzenia: 2021-03-26
Skrócona nazwa emitenta
PROTEKTOR
Temat
Zawiadomienie o zawarciu umowy istotnej.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd spółki działającej pod firmą PROTEKTOR Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie (dalej: „Emitent” lub „Spółka”), realizując obowiązek Emitenta określony w art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (rozporządzenie MAR) informuje, że w dniu 26 marca 2021 roku Spółka zawarła z Waldemarem Grzywaczewskim, prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą P.H. "BEHAPEX II" WALDEMAR GRZYWACZEWSKI („Odbiorca”), umowę o współpracy („Umowa”).

W Umowie strony uregulowały warunki, na jakich będzie odbywać się ich współpraca w okresie jej obowiązywania. Umowa została zawarta na czas oznaczony do 31 grudnia 2023 roku, z możliwością jej wypowiedzenia za 3-miesięcznym okresem wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego. Strony przewidziały także możliwość przedłużenia Umowy na kolejne roczne okresy.

Strony ustaliły, że Odbiorca osiągnie poziom obrotów produktami w postaci obuwia strażackiego dostarczanymi przez Spółkę w wysokości netto nie niższej niż:

a) 1.600.000 złotych w roku kalendarzowym 2021,
b) 1.800.000 złotych w roku kalendarzowym 2022 (założenia estymowane),
c) 2.000.000 złotych w roku kalendarzowym 2023 (założenia estymowane).

Niniejszy raport bieżący zawiera informację poufną w rozumieniu art. 7 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (rozporządzenie MAR). W ocenie Zarządu może ona mieć wpływ na ocenę potencjału Emitenta i jego wynik finansowy.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-03-26 Tomasz Malicki Prezes Zarządu
2021-03-26 Mariusz Drużyński Członek Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Konto Przekorzystne z premią do 300 zł

Konto Przekorzystne z premią do 300 zł

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki