REKLAMA

POLENERGIA: INFORMACJA O ZMIANIE SZACOWANEGO POZIOMU NAKŁADÓW INWESTYCYJNYCH, WYMAGANYCH NA POTRZEBY REALIZACJI PROJEKTÓW BUDOWY MORSKICH FARM WIATROWYCH

2021-10-13 18:07
publikacja
2021-10-13 18:07
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 39 / 2021
Data sporządzenia: 2021-10-13
Skrócona nazwa emitenta
POLENERGIA
Temat
INFORMACJA O ZMIANIE SZACOWANEGO POZIOMU NAKŁADÓW INWESTYCYJNYCH, WYMAGANYCH NA POTRZEBY REALIZACJI PROJEKTÓW BUDOWY MORSKICH FARM WIATROWYCH
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Polenergia S.A. („Emitent”), w nawiązaniu do raportu bieżącego Nr 17/2021 z dnia 16 kwietnia 2021 roku, informuje, że w dniu 13 października 2021 roku, Emitent, jako wspólnik spółek projektowych MFW Bałtyk II sp. z o.o. i MFW Bałtyk III sp. z o.o. (łącznie „Spółki Projektowe”), posiadający po 50% udziałów w Spółkach Projektowych, wraz z Wind Power AS (grupa Equinor), będącą wspólnikiem posiadającym pozostałe 50% udziałów w Spółkach Projektowych, podjęli uchwały wspólników Spółek Projektowych w sprawie zatwierdzenia budżetu projektów MFW Bałtyk II i MFW Bałtyk III (łącznie „Projekty”) oraz planu rozwoju Projektów, obejmujących okres do podjęcia ostatecznej decyzji inwestycyjnej i rozpoczęcia budowy, planowanych obecnie na 2024 („Budżet”).

Przewidziany w Budżecie poziom nakładów inwestycyjnych na przygotowanie projektów, koniecznych do poniesienia w okresie do podjęcia ostatecznej decyzji inwestycyjnej i rozpoczęcia budowy wynosi obecnie do 630 mln zł.

Emitent wskazuje, że określony powyżej poziom nakładów inwestycyjnych stanowi wartość szacowaną, która może ulegać dalszym zmianom w toku realizacji Projektów. Emitent będzie podawał do wiadomości publicznej w formie raportów bieżących stosowne informacje o ewentualnych dalszych, istotnych zmianach szacowanego lub faktycznego budżetu Projektów.

podstawa prawna: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 596/2014 w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dz. U. UE. L. z 2014 r. Nr 173, str. 1 ze zm.)

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-10-13 Michał Michalski Prezes Zarządu
2021-10-13 Tomasz Kietliński Członek Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Szukasz kierowcy? Opublikuj ogłoszenie za 89,28 zł

Szukasz kierowcy? Opublikuj ogłoszenie za 89,28 zł

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki