REKLAMA

NANOGROUP S.A.: Wynagrodzenie NanoGroup S.A. z tytułu wartości sprzedaży Inventi Mask w I kwartale 2021 r.

2021-04-02 20:08
publikacja
2021-04-02 20:08
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 9 / 2021
Data sporządzenia: 2021-04-02
Skrócona nazwa emitenta
NANOGROUP S.A.
Temat
Wynagrodzenie NanoGroup S.A. z tytułu wartości sprzedaży Inventi Mask w I kwartale 2021 r.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd NanoGroup S.A. ("NanoGroup", "Emitent"), w nawiązaniu do raportów bieżących nr 5 z dnia 29 maja 2020 r., nr 17 z dnia 16 października 2020 r., nr 35 z dnia 28 grudnia 2020 r. oraz nr 2 z dnia 14 stycznia 2021 r. informuje o przebiegu realizacji umowy ("Umowa") z Marion sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni ("Marion").

W dniu 1 kwietnia 2021 r. Zarząd Emitenta otrzymał od Marion raport o wartości sprzedaży Inventi Mask w I kwartale 2021 r. oraz wysokości wynagrodzenia prowizyjnego przysługującego NanoGroup. Wynagrodzenie prowizyjne Emitenta za okres objęty raportem wynosi 44.973,93 zł. W rozbiciu na poszczególne miesiące I kwartału 2021 r. dynamika wynagrodzenia była następująca:
1. 5.763,58 zł - styczeń 2021 r.,
2. 12.702,18 zł - luty 2021 r.,
3. 26.508 zł - marzec 2021 r.
Dotychczasowe łączne wynagrodzenie Emitenta z tytułu Umowy wynosi 919.973,93 zł.
Wyżej wymienione wartości są kwotami netto.
Następny raport dotyczący sprzedaży Inventi Mask NanoGroup otrzyma po zakończeniu II kwartału 2021 r.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-04-02 Marek Borzestowski Prezes Zarządu Marek Borzestowski
2021-04-02 Adam Kiciak Członek Zarządu Adam Kiciak
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Sprawdź jak zyskać z Kontem Jakie Chcę

Sprawdź jak zyskać z Kontem Jakie Chcę

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki