REKLAMA
BADANIE

MANGATA HOLDING SA: Terminy przekazywania raportów okresowych w 2023 roku.

2023-01-30 15:49
publikacja
2023-01-30 15:49
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 1 / 2023
Data sporządzenia: 2023-01-30
Skrócona nazwa emitenta
MANGATA HOLDING SA
Temat
Terminy przekazywania raportów okresowych w 2023 roku.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Mangata Holding S.A., działając na podstawie § 80 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2018 r., poz. 757 z późn. zm., dalej „Rozporządzenie”), informuje o terminach przekazywania raportów okresowych w 2023 roku:

- Skonsolidowany raport roczny za 2022 rok – 18 kwietnia 2023 r.
- Jednostkowy raport roczny za 2022 rok – 18 kwietnia 2023 r.
- Rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2023 – 16 maja 2023 r.
- Rozszerzony skonsolidowany raport półroczny za 2023 rok – 12 września 2023 r.
- Rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2023 – 7 listopada 2023 r.

Zarząd Emitenta informuje, że skonsolidowane raporty kwartalne oraz skonsolidowany raport półroczny będą zawierały odpowiednio kwartalną informację finansową, o której mowa w § 62 ust. 1 Rozporządzenia oraz półroczne skrócone sprawozdanie finansowe, o którym mowa w § 62 ust. 3 Rozporządzenia.

Jednocześnie w oparciu o § 79 ust. 2 Rozporządzenia, Zarząd Emitenta oświadcza, że nie będzie publikował raportów kwartalnych odpowiednio za IV kwartał 2022 roku oraz II kwartał 2023 roku.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2023-01-30 Leszek Jurasz Prezes Zarządu
2023-01-30 Kazimierz Przełomski Wiceprezes Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
MINI pełne przygód.

MINI pełne przygód.

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki