REKLAMA

MAKARONY POLSKIE S.A.: Wyrażenie przez Radę Nadzorczą zgody na przeprowadzenie planowanego przez Zarząd projektu akwizycyjnego

2021-06-02 23:14
publikacja
2021-06-02 23:14
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 16 / 2021
Data sporządzenia: 2021-06-02
Skrócona nazwa emitenta
MAKARONY POLSKIE S.A.
Temat
Wyrażenie przez Radę Nadzorczą zgody na przeprowadzenie planowanego przez Zarząd projektu akwizycyjnego
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 4/2021 z dnia 20 kwietnia 2021 roku dotyczącego podjęcia negocjacji na
temat potencjalnego nabycia udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością powstałej po wcześniejszym
przekształceniu przedsiębiorstwa, prowadzonego w formie jednoosobowej działalności, w jednoosobową spółkę
z ograniczoną odpowiedzialnością, spółka Makarony Polskie SA informuje, że w dniu 1 czerwca 2021 roku Rada Nadzorcza Spółki wyraziła zgodę na zrealizowanie przez Spółkę rozważanego projektu akwizycyjnego pod warunkiem pozytywnego zamknięcia negocjacji prowadzonych przez Zarząd Spółki.

Ponadto Rada Nadzorcza pozytywnie zaopiniowała wniosek Zarządu dotyczący finansowania projektu akwizycyjnego, łącznie z następujących źródeł:
a) częściowo ze środków własnych Spółki, oraz
b) częściowo ze środków finansowych pochodzących z kredytu bankowego, oraz
c) częściowo ze środków finansowych pozyskanych z podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję nie więcej niż 1 850 000 akcji zwykłych na okaziciela serii F, z wyłączeniem prawa poboru.

O kolejnych etapach procesu, Spółka poinformuje osobnym raportem bieżącym.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-06-02 Beata Majewska-Karp Prokurent
2021-06-02 Grażyna Kozielec Prokurent
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Temperatura skacze, nagroda wzrasta! Otwórz konto i odbierz nawet 350 zł!

Temperatura skacze, nagroda wzrasta! Otwórz konto i odbierz nawet 350 zł!

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki