3,1800 zł
0,00% 0,0000 zł
Korbank SA (KOR)

Zawarcie istotnych umów o finansowanie inwestycyjne w formie Pożyczki szerokopasmowej

Zarząd Korbank S.A. z siedzibą we Wrocławiu ("Emitent", "Spółka") informuje, iż w dniu 23 kwietnia 2019 r. do siedziby podmiotu zależnego - Spółki Korbank – Media Cyfrowe Sp. z o.o. („Spółka zależna”, „Kredytobiorca”) - wpłynęły podpisane istotne umowy kredytowe, zawarte pomiędzy spółką Korbank – Media Cyfrowe Sp. z o.o. a Alior Bank S.A. z siedzibą w Warszawie. Umowy te zawarte zostały w ramach projektu tzw. „Pożyczki szerokopasmowej”, tj. oferty finansowania skierowanej do Przedsiębiorców Telekomunikacyjnych. Pożyczka udzielana jest w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Zawarte umowy opiewają łącznie na kwotę 2.627.400,00 zł (słownie: dwa miliony sześćset dwadzieścia siedem tysięcy czterysta złotych) i dotyczą inwestycji w sieci szerokopasmowe we Wrocławiu (umowa na kwotę 2.462.400,00 zł) oraz w Radomiu (umowa na kwotę 165.000,00 zł). Spółka zależna zobowiązała się również do wniesienia wkładu własnego w łącznej kwocie 291.869,50 zł.

Oprocentowanie kredytów podzielone jest na dwie części:
- Kwota sublimitu stanowiąca 80% kwoty kredytu, która jest finansowana ze środków powierzonych bankowi w ramach programu Pożyczka szerokopasmowa: oprocentowanie stałe 0,25% p.a.
- Kwota sublimitu stanowiąca 20% kwoty kredytu, która jest finansowana ze środków własnych banku: oprocentowanie zmienne: WIBOR 3M plus marża banku p.a.

Strony ustaliły zabezpieczenie spłaty w/w kredytów w formie:
- gwarancji Banku Gospodarstwa Krajowego rejestrowanej jako gwarancji Skarbu Państwa na 20% wartości udzielonych kredytów
- zastawu ustanowionego na rzecz banku na zorganizowanej części przedsiębiorstwa – przedmiocie inwestycji.
- pełnomocnictw do rachunków firmowych Spółki zależnej prowadzonych przez Alior Bank S.A.,
- cesji praw z polisy ubezpieczeniowej przedmiotu inwestycji
- cesji praw z przychodów ze sprzedaży usług – z umów abonenckich obecnych i zawieranych w przyszłości generujących przychody z finansowanych projektów
- poręczenia według prawa cywilnego wraz z oświadczeniem poręczyciela o poddaniu się egzekucji przez Pana Tymoteusza Biłyka (Prezes Zarządu)
- oświadczenia kredytobiorcy o poddaniu się egzekucji
- kaucji środków pieniężnych – ze środków własnych kredytobiorcy w kwocie 55.180,00 zł (słownie: pięćdziesiąt pięć tysięcy sto osiemdziesiąt złotych).

Zarząd Korbank S.A. podjął decyzję o publikacji informacji o zawarciu niniejszej umowy z uwagi na spodziewany wpływ zawartej umowy na sytuację gospodarczą, majątkową i finansową Emitenta w przyszłości. Ponadto, określona wartość udzielonego kredytu wynikająca z przedmiotowej umowy przekracza 20% wartości kapitałów własnych Grupy, wykazanej w ostatnim opublikowanym sprawozdaniu finansowym.

Podstawa prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR
Źródło: NewConnect - komunikaty spółek (EBI)
Firmy:

Newsletter Bankier.pl

Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj

Kalendarium

  • Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2018 rok.

Najnowsze wiadomości

Brak wiadomości dla danej spółki
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.