90,22 zł
-2,23% -2,06 zł
KGHM Polska Miedź SA (KGH)

Decyzja dotycząca prowincjonalnego oraz federalnego pozwolenia środowiskowego dla projektu Ajax

Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 34 / 2017
Data sporządzenia: 2017-12-15
Skrócona nazwa emitenta
KGHM POLSKA MIEDŹ SA
Temat
Decyzja dotycząca prowincjonalnego oraz federalnego pozwolenia środowiskowego dla projektu Ajax
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd KGHM Polska Miedź S.A., informuje, że w dniu 15 grudnia 2017 r. powziął informację, iż Ministrowie Środowiska oraz Energii, Górnictwa i Zasobów Ropy Naftowej Kolumbii Brytyjskiej (władze prowincjonalne) zdecydowali o nieprzyznaniu Certyfikatu Oceny Środowiskowej (EA Certificate) dla projektu miedziowo-złotowego Ajax zlokalizowanego w pobliżu Kamloops w Kolumbii Brytyjskiej.

Federalny Minister Środowiska oraz Zmian Klimatu wyraził opinię, że projekt przyniesie znaczące niekorzystne skutki oraz odesłał projekt do Resortu Rybołówstwa i Oceanów Kanady i Resortu Zasobów Naturalnych Kanady. Odpowiedzialne resorty dokonają rewizji sprawy, a rząd federalny (złożony z różnych ministrów federalnych) ostatecznie określi, czy niekorzystne skutki projektu są uzasadnione, tak aby projekt mógł być procedowany pomimo niepożądanego oddziaływania.

Decyzje zostały podjęte w procesie oceny oddziaływania na środowisko, uwzględniającym istotne zaangażowanie prowincjalnych i federalnych agencji rządowych, grup Ludności Rdzennej oraz szerokiego grona interesariuszy, w tym tysięcy przedstawicieli społeczności lokalnych.

KGHM Ajax po zapoznaniu się z argumentacją decyzji prowincjonalnej rozważy podjęcie kolejnych kroków, które mogą obejmować wykorzystanie środka odwoławczego w postaci kontroli sądowej sprawy.

Ajax to zaawansowany projekt miedziowo-złotowy, którego właścicielem jest KGHM Ajax Mining Inc. (KGHM Ajax), spółka joint venture należąca do KGHM Polska Miedź S.A. (80%) oraz Abacus Mining and Exploration Corporation (20%).

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR ( Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej z dnia 12 czerwca 2014, nr. L 173/1)

MESSAGE (ENGLISH VERSION)


Decision on Provincial and Federal Environmental Assessments for Ajax
Project


The Management Board of KGHM Polska Miedź S.A. announces that it
obtained information on 15 of December 2017 that the British Columbia
Minister of Environment and Climate Change Strategy and Minister of
Energy, Mines and Petroleum Resources (provincial government) have
declined the issuance of an Environmental Assessment Certificate for the
Ajax copper-gold project near Kamloops, British Columbia.


The Federal Minister of Environment and Climate Change Canada issued an
opinion that the project would produce significant adverse effects, and
has referred the project onwards to Fisheries and Oceans Canada and
Natural Resources Canada. The responsible ministries will review the
matter, and the federal cabinet (made up of the various federal
ministers) will ultimately determine whether the project’s adverse
effects are justified such that the project can proceed in spite of
those adverse effects.


The decisions follow an assessment review process, which involved
extensive engagement with provincial and federal government agencies,
technical working and community advisory groups, First Nations and a
broad array of stakeholder interest groups, including thousands of
community members.


KGHM Ajax, following the review of the reasons for the provincial
decision, will consider the next steps, which may include judicial
review.


Ajax is an advanced stage copper-gold project that is owned by KGHM Ajax
Mining Inc. (KGHM Ajax), a joint venture company owned by KGHM Polska
Miedź S.A. (80%) and Abacus Mining and Exploration Corporation (20%).


Legal basis: art. 17 (1) of MAR (Regulation (EU) No 596/2014 of the
European Parliament and of the Council of 16 April 2014 on market abuse
(market abuse regulation) and repealing Directive 2003/6/EC of the
European Parliament and of the Council and Commission Directives
2003/124/EC, 2003/125/EC and 2004/72/EC (Official Journal of the
European Union dated 12 June 2014, no. L 173/1)


INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2017-12-15 Radosław Domagalski-Łabędzki Prezes Zarządu
2017-12-15 Stefan Świątkowski Wiceprezes Zarządu
Źródło: GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.

Przemek Barankiewicz - Redaktor naczelny portalu Bankier.pl

Jesteśmy najważniejszym źródłem informacji dla inwestorów, a nie musisz płacić za nasze treści. To możliwe tylko dzięki wyświetlanym przez nas reklamom. Pozwól nam się dalej rozwijać i wyłącz adblocka na stronach Bankier.pl

Przemek Barankiewicz
Redaktor naczelny portalu Bankier.pl