REKLAMA

Jest projekt ustawy o "daninie solidarnościowej"

2018-07-13 17:42, akt.2018-07-13 18:13
publikacja
2018-07-13 17:42
aktualizacja
2018-07-13 18:13
Jest projekt ustawy o "daninie solidarnościowej"
Jest projekt ustawy o "daninie solidarnościowej"
fot. Adam Chełstowski / / FORUM

Projekt ustawy zakładający utworzenie Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych został w piątek opublikowany przez MRPiPS. Fundusz ma być zasilany z części składki na Fundusz Pracy oraz z "daniny solidarnościowej" od osób zarabiających ponad 1 mln zł rocznie.

W połowie maja rząd przedstawił propozycję nowego modelu finansowania wsparcia dla osób niepełnosprawnych. Ma się on opierać na trzech filarach: solidarnościowym funduszu wsparcia osób niepełnosprawnych, pakiecie społecznej odpowiedzialności i programie "Dostępność plus". Propozycja została zapowiedziana podczas trwania protestu osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w Sejmie.

Projekt ustawy o Solidarnościowym Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych, którego autorem jest Ministerstwo Rodziny Pracy i Polityki Społecznej, został w piątek opublikowany na stronie Rządowego Centrum Legislacji (RCL). Celem projektowanej ustawy jest wsparcie społeczne i zawodowe osób niepełnosprawnych. Zaproponowano, by ustawa weszła w życie 1 stycznia 2019 r.

Zgodnie z projektem, źródłem przychodów funduszu będzie przede wszystkim obowiązkowa składka stanowiąca 0,15 proc. podstawy wymiaru składki na Fundusz Pracy, a także danina solidarnościowa od dochodów osób fizycznych - w wysokości 4 proc. od nadwyżki dochodów powyżej 1 mln zł za rok podatkowy. Wpłacona na rachunek urzędu skarbowego danina solidarnościowa przekazywana będzie na wyodrębniony rachunek Funduszu Solidarnościowego. Wpływy z tytułu podatku mają wynieść 1,15 mld zł rocznie.

Zgodnie z projektem, środki z funduszu mają być przeznaczone m.in. na wsparcie społeczne i zawodowe osób niepełnosprawnych, na zadania związane z promowaniem i wzmacnianiem systemu wsparcia dla osób niepełnosprawnych, oraz zadania z zakresu innowacyjnych rozwiązań dotyczących rehabilitacji społecznej i zawodowej.

W projekcie wskazano, że pozostałymi źródłami przychodów mają być m.in. dotacje z budżetu państwa na realizację programów współfinansowanych ze środków UE na rzecz osób niepełnosprawnych.

Projekt ustawy zakłada, że dysponent funduszu, którym jest minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego, opracowuje na dany rok kalendarzowy roczny plan działania na rzecz wsparcia osób niepełnosprawnych. W planie tym ustala rodzaj realizowanych zadań lub programów, a także warunki ich realizacji. Sama realizacja zadań określonych w planie wsparcia następuje w drodze naboru wniosków lub otwartego konkursu ofert.

W projekcie zaproponowano, aby wnioski na realizację zadań były składane do wojewody, który sporządza i przekazuje listy rekomendowanych wniosków dysponentowi funduszu (właściwemu ministrowi). Warunkiem przyznania środków funduszu jest zawarcie umowy pomiędzy wojewodą a jednostką samorządu terytorialnego.

Projekt zakłada także wprowadzenie zmiany w ustawach o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz o systemie ubezpieczeń społecznych.

Zaproponowany w projekcie ustawy system poboru składki na fundusz ma charakter docelowy i będzie obowiązywać dla składek należnych od 1 stycznia 2020 r. (opłacanych przez płatników od dnia 1 lutego 2020 r.). Natomiast w okresie przejściowym - w 2019 r. - zaproponowano alternatywne rozwiązanie, które ma pozwolić na wprowadzenie zmiany już od stycznia 2019 r., polegające na pobieraniu przez ZUS łącznie składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy.

Wpływy byłyby następnie dzielone przez ZUS pomiędzy obydwa fundusze. Zakłada się, że w okresie przejściowym płatnik będzie opłacał łącznie składki na fundusze w wysokości 2,45 proc., z której to wpłaty zostanie wyodrębniona składka na Fundusz Solidarnościowy w wysokości 0,15 proc. (w konsekwencji składka na Fundusz Pracy będzie wynosiła 2,30 proc.).

autorka: Karolina Kropiwiec

edytor: Paweł Krajewski

kkr/ krap/

Źródło:Bankier24
Tematy
Tanie konta dla zwolenników nowoczesnych rozwiązań – listopad 2021 r.

Tanie konta dla zwolenników nowoczesnych rozwiązań – listopad 2021 r.

Komentarze (18)

dodaj komentarz
glos_rozsadku
Dlaczego usunięto moje wpisy i innych nawołujące do tego by wyjść na ulicę, wziąć garnki i tłuc o nie łyżkami tak jak robią to Islandczycy, gdy im władza podskakuje.
secundus
Najlepiej niech opodatkują na 100 % 'fszystko'! Ave pis da nam w tedy wszystko :)
(usunięty)
(wiadomość usunięta przez moderatora)
jendreka
Z samych tych komentarzy widać jaki ten naród durny.
jkl777
Narod wspaniala, tylko ludzie k...y, za 500 zł / mc.
search
Nowy podatek nowy fundusz nowe stolki dla wybrancow suwerena. Tu widze jedyna kandydatke z doswiadczeniem, mam na mysli naczelna bratanice. cos tam z ex mezem pomagala wiec wie doswiadczenie jest.
the_mind_renewed
Tak jest rzad się zawsze wyżywi, i jeszcze protestujcie i krzyczcie głuptaki, wolne sądy
; ale daje nieźle zarobić swoim sędziom. Pensja każdego z nich to co najmniej 23 tys. zł miesięcznie. A do tego dochodzą trzynaste pensje, dodatki za rozłąkę... Jak wynika z opublikowanych oświadczeń majątkowych, sędzia
Tak jest rzad się zawsze wyżywi, i jeszcze protestujcie i krzyczcie głuptaki, wolne sądy
; ale daje nieźle zarobić swoim sędziom. Pensja każdego z nich to co najmniej 23 tys. zł miesięcznie. A do tego dochodzą trzynaste pensje, dodatki za rozłąkę... Jak wynika z opublikowanych oświadczeń majątkowych, sędzia rekordzista w zeszłym roku powiększył oszczędności aż o 350 tysięcy złotych!

„Tak sądy są wolne” ? :W 2017 r. na rozpatrzenie skargi konstytucyjnej trzeba było czekać 27 miesięcy, o 5 miesięcy dłużej niż rok wcześniej. Pozdrowienia
sloneczkodzg
Miej pretensje do POprzedniego rządu za ten stan rzeczy .
_jasko
Na szczęście danina solidarnościowa nie obejmie naszego Ojca Dyrektora, gdyż On dysponuje majątkiem, podobnie jak prezydent Putin, nie większym niż przeciętny obywatel.

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki