REKLAMA

Ile może zająć komornik z wynagrodzenia, emerytury, renty i konta bankowego w 2019 roku

Katarzyna Rostkowska2019-02-26 06:00redaktor Bankier.pl
publikacja
2019-02-26 06:00
Ile może zająć komornik z wynagrodzenia, emerytury, renty i konta bankowego w 2019 roku
Ile może zająć komornik z wynagrodzenia, emerytury, renty i konta bankowego w 2019 roku
/ YAY Foto

Egzekucja z wynagrodzenia to najlepszy sposób na dłużników. Komornik nie może jednak zająć całej wypłaty, emerytury czy renty. Musi pozostawić kwotę wolną od potrąceń, której wysokość zależy do rodzaju pobieranego świadczenia.

Jak co roku wskazujemy, jaką część pensji, emerytury czy posiadanych środków na rachunku bankowym może zająć komornik w sytuacji zalegania przez dłużnika z płatnościami zobowiązań.

Ile może zająć komornik z wynagrodzenia w 2019 roku

2019 r. to kolejny rok z rzędu, w którym zostało podniesione minimalne wynagrodzenie w Polsce. Obecnie wynosi ono 2250 zł (1633 zł netto), czyli jest o 150 zł wyższe niż w 2018 r. Biorąc pod uwagę, że kwota wolna od zajęcia komorniczego odpowiada stawce minimalnego wynagrodzenia, to w 2019 r. wynosi ona 2250 zł brutto.

Kwota wolna od zajęcia komorniczego z wynagrodzenia [brutto]

2019

2250,00 zł

2018

2100,00 zł

2017

2000,00 zł

2016

1850,00 zł

Źródło: Bankier.pl

W przypadku pobierania pensji na poziomie minimalnego wynagrodzenia komornik nie może zająć jakiejkolwiek części z tych środków. Kiedy jednak zostanie przekroczony pułap 2250 zł brutto, wówczas nadwyżka trafia do komornika.

Należy jednak pamiętać, że osoby zatrudnione na pełen etat obowiązuje limit zajęcia komorniczego na poziomie 50 proc. otrzymywanego wynagrodzenia. Jeśli natomiast zatrudnienie odbywa się w niepełnym wymiarze, wówczas kwota wolna od zajęcia jest proporcjonalnie mniejsza.

Jeszcze inna sytuacja jest w przypadku długów alimentacyjnych. Zamiast 50 proc. otrzymywanej pensji, komornik ma prawo zająć 60 proc. Jednak taka sytuacja ma miejsce wyłącznie, kiedy w grę wchodzą długi wynikające z tytułu zaległych alimentów.

W najgorszej sytuacji znajdują się osoby zatrudnione na podstawie umów cywilnoprawnych, tj. zlecenia czy o dzieło. W związku z tym, że od tego typu umów nie jest odprowadzany komplet składek, pracownicy nie podlegają takiej samej ochronie jak w przypadku umowy na pełen etat. Oznacza to, że komornik może zająć 100 proc. otrzymywanej wypłaty. Przy czym jest możliwość zawnioskowania do komornika o odstąpienie od powyższej reguły i potraktowania wynagrodzenia w taki sam sposób, jak wypłatę z tytułu umowy o pracę. Muszą jednak zostać spełnione łącznie poniższe warunki:

  • pensja z tytułu umowy cywilnoprawnej jest jedynym źródłem dochodu dłużnika,
  • otrzymywane zarobki mają charakter stały,
  • wypłaty mają charakter powtarzalny, tj. wypłacane są np. co tydzień, miesiąc,
  • dłużnik pracuje u danego pracodawcy od dłuższego czasu.

Jednak to od indywidualnej oceny komornika zależy, w jaki sposób zostanie rozpatrzony wniosek.  

Ile może zająć komornik z emerytury i renty

Do niedawana komornik mógł zająć 50 proc. otrzymywanej przez dłużnika renty czy emerytury. W 2017 r. przepisy stały się jednak łaskawsze, bowiem limit został zmniejszony do 25 proc. najniższego świadczenia. W praktyce oznacza to, że od 1 marca 2019 r. komornik pozostawi emerytowi lub renciście równowartości 75 proc. najniższego świadczenia, tj.:

  • 825,00 zł w przypadku emerytury lub renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy,
  • 618,75 zł w przypadku renty z tytułu częściowej niezdolności do pracy.

Emerytury i renty – kwoty wolne od egzekucji i potrąceń – stawki brutto

Obowiązuje od

z tytułu całkowitej niezdolności do pracy

z tytułu częściowej niezdolności do pracy

Najniższa emerytura, renta

Kwota wolna

Najniższa renta

Kwota wolna

1 marca 2019

1100,00 zł

825,00 zł

należności egzekwowane niealimentacyjne 

825,00 zł

618,75 zł

należności egzekwowane niealimentacyjne 

1 marca 2018

1029,80 zł

772,35 zł

772,35 zł

579,27 zł

1 lipca 2017

1000,00 zł

750,00 zł

750,00 zł

562,50 zł

1 marca 2017

1000,00 zł

500,00 zł

750,00 zł

375,00 zł

1 marca 2016

882,56 zł

441,28 zł

676,75 zł

338,37 zł

1 marca 2015

880,45 zł

440,23 zł

675,13 zł

337,57 zł

1 marca 2014

844,45 zł

422,83 zł

648,13 zł

324,07 zł

1 marca 2013

831,15 zł

415,58 zł

637,92 zł

318,96 zł

Źródło: Bankier.pl, opracowanie własne


Ile może zająć komornik z konta bankowego

Zgodnie z obowiązującymi przepisami komornik musi pozostawić na rachunku bankowym kwotę równą 75 proc. minimalnego wynagrodzenia – w 2019 r. wynosi ona 1687,50 zł (75 proc. z 2250 zł). Wskazany limit dotyczy wszystkich posiadanych rachunków bankowych, tj. oszczędnościowych, oszczędnościowo-rozliczeniowych czy rachunków terminowych lokat oszczędnościowych.

Przy okazji należy podkreślić, że egzekucja z rachunku bankowego nie ma nic wspólnego z egzekucją powadzoną z wynagrodzenia. W przypadku zajęcia pensji to do pracodawcy kierowany jest nakaz przekazywania określonej kwoty na rachunek komornika, a dopiero pozostałe środki trafiają do dłużnika. Natomiast zajęcie rachunku bankowego dotyczy wszystkich wpływów dokonywanych bezpośrednio na konto.

Źródło:
Tematy
Otwórz Konto Mój Biznes i zyskaj nawet 1800 zł

Otwórz Konto Mój Biznes i zyskaj nawet 1800 zł

Komentarze (2)

dodaj komentarz
sadinternetowypl
Wezwanie do zapłaty, pozew o zapłatę i do komornika, kto zwleka ten nic nie dostanie, bo dłużnik poukrywa majątek lub inni wierzyciele wcześniej wyczyszczą jego majątek.
bankier1953
Dłużnicy pod opieką państwa kosztem wierzycieli.

Powiązane: Tylko u nas

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki