REKLAMA

IRON WOLF STUDIO S.A.: Informacja w zakresie zawartych umów typu lock-up

2022-06-15 11:12
publikacja
2022-06-15 11:12
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 4 / 2022
Data sporządzenia: 2022-06-15
Skrócona nazwa emitenta
IRON WOLF STUDIO S.A.
Temat
Informacja w zakresie zawartych umów typu lock-up
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
W nawiązaniu do informacji zawartych w Dokumencie Informacyjnym z dnia 9 listopada 2021 r., sporządzonym na potrzeby wprowadzenia akcji serii A,B,C,D i E Spółki do ASO na rynku NewConnect (dalej: DI), Zarząd Spółki Iron Wolf Studio S.A. z siedzibą w Katowicach (dalej: Spółka, Emitent) informuje, iż w dniu 15 czerwca 2022 r. Prezes Zarządu Emitenta, Wiceprezes Zarządu Emitenta, a także główny akcjonariusz Spółki, tj. PlayWay S.A. z siedzibą w Warszawie, którzy, na mocy zawartych umów czasowego ograniczenia zbywalności akcji (dalej: Umowy typu lock-up), posiadają łącznie 796.200 (słownie: siedemset dziewięćdziesiąt sześć tysięcy dwieście) akcji Emitenta, stanowiących 54,53% udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz uprawniających do 796.200 (słownie: siedemset dziewięćdziesiąt sześć tysięcy dwieście) głosów na Walnym Zgromadzeniu, co stanowi 54,53% udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu, podpisali aneks do niniejszych Umów typu lock-up, w wyniku którego przedmiotowe ograniczenie zbywalności akcji zostało przedłużone o kolejne 6 miesięcy, tj. do 16 marca 2023 r. (czasowe ograniczenie niniejszych akcji wynosi łącznie 15 miesięcy od dnia debiutu Spółki).

Zarząd Spółki zdecydował o publikacji powyższej informacji z uwagi na fakt, iż może mieć ona istotny wpływ na kształtowanie się sytuacji finansowej i majątkowej Emitenta oraz potencjalnie istotny wpływ na wycenę instrumentów finansowych Spółki notowanych w alternatywnym systemie obrotu.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2022-06-15 Bartosz Pluta Prezes Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
0zł za prowadzenie i najważniejsze usługi w koncie firmowym.  Zyskaj konto firmowe z gwarancją braku opłat przez 2 lata.

0zł za prowadzenie i najważniejsze usługi w koncie firmowym. Zyskaj konto firmowe z gwarancją braku opłat przez 2 lata.

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki