REKLAMA

Grupa Azoty miała w II kwartale 800 mln zł zysku netto, zgodnie z szacunkami

2022-09-29 07:28, akt.2022-09-29 12:52
publikacja
2022-09-29 07:28
aktualizacja
2022-09-29 12:52

Grupa Azoty w drugim kwartale 2022 roku miała przychody w wysokości 6,41 mld zł, wynik EBITDA 1,24 mld zł, marżę EBITDA na poziomie 19,3 proc. i zysk netto w wysokości 800 mln zł - poinformowała spółka w komunikacie. Wyniki są zgodne z podanymi wcześniej przez Grupę Azoty szacunkami.

Grupa Azoty miała w II kwartale 800 mln zł zysku netto, zgodnie z szacunkami
Grupa Azoty miała w II kwartale 800 mln zł zysku netto, zgodnie z szacunkami
/ Materiały dla mediów

"W II kwartale 2022 roku wypracowane przez Grupę Azoty wyniki finansowe pozostawały pod silnym wpływem zawirowań związanych z agresją Rosji na Ukrainę, która niekorzystnie wpływała na dostępność oraz ceny surowców, przekładając się na rosnące ceny końcowych produktów we wszystkich segmentach biznesowych. W wyniku ograniczenia eksportu dostawy nawozów Grupy Azoty na krajowy rynek były w tym okresie znacząco wyższe niż w analogicznym okresie roku ubiegłego" - napisano w komunikacie prasowym Grupy Azoty.

W całym pierwszym półroczu 2022 roku grupa kapitałowa Grupa Azoty uzyskała skonsolidowane przychody ze sprzedaży w wysokości 13,2 mld zł, wynik EBITDA w wysokości 2,57 mld zł, marżę EBITDA na poziomie 19,5 proc. i zysk netto w wysokości 1,68 mld zł.

Pozytywny wpływ na wyniki miał ukształtowany w Europie poziom cen produktów na rynkach, na których pracuje Grupa Azoty. Negatywny wpływ na wyniki Grupy miały rekordowo wysokie ceny surowców wykorzystywanych w procesach produkcyjnych oraz niższe wolumeny sprzedaży większości grup nawozów, produktów chemicznych oraz tworzyw.

W pierwszym półroczu 2022 roku Grupa Azoty utrzymywała produkcję na pełnych dostępnych mocach.

"Rekordowe ceny gazu ukształtowały ceny nawozów na poziomach, które w III kwartale przestały być akceptowalne przez klientów końcowych na rynku. W efekcie doprowadziło to do decyzji o ograniczeniu produkcji w trzech spółkach Grupy Kapitałowej Grupa Azoty. Podobna sytuacja rynkowa miała miejsce w segmencie Tworzywa, w przypadku którego w zakładzie w Tarnowie i w Puławach zdecydowano o czasowym ograniczeniu produkcji. Co istotne, ograniczenie produkcji zostało zaplanowane w sposób zapewniający dostępność newralgicznych produktów, w tym m.in. ciekłego CO2, wody amoniakalnej i nitrozy" - powiedział wiceprezes Grupy Azoty Marek Wadowski.

"Niezależnie od bieżącej działalności operacyjnej Grupa Azoty rozpoczęła realizację kluczowych założeń strategii na lata 2021-2030, w tym strategicznego projektu „Zielone Azoty”, w ramach którego prowadzimy proces dywersyfikacji własnych źródeł energii w kierunku źródeł odnawialnych i zeroemisyjnych. W tym celu wyraziliśmy zainteresowanie projektem budowy elektrowni fotowoltaicznej „Brzezinka” o mocy do 270 MWp oraz integracją kapitałową z Zespołem Elektrowni Wodnych Niedzica" - dodał.

W pierwszym półroczu 2022 roku Grupa Azoty przeznaczyła na inwestycje 1,38 mld zł, w tym inwestycje związane z rozwojem biznesu 1 mld zł, a z jego utrzymaniem 153 mln zł.

Chemia

W Segmencie Chemia w II kwartale 2022 roku odnotowano r/r wzrost cen wszystkich produktów, przyspadku wolumenu sprzedaży większości z nich. Dynamika wzrostu cen surowców do produkcji chemikaliów miała silne przełożenie na wzrosty cen produktów, co powodowało osłabienie popytu. Wpływ na sytuację rynkową melaminy miał dobiegający końca okres obowiązywania ceł antydumpingowych na przywóz melaminy z Chin do Unii Europejskiej. W przypadku siarki wzrost cen był konsekwencją agresji Rosji na Ukrainę i ograniczeń podażowych ze względu na odcięcie kanałów dystrybucyjnych z Rosji i Kazachstanu.

Wzrost ilości sprzedaży odnotowano głównie w przypadku mocznika na cele techniczne i alkoholi OXO.

Wypracowana w II kwartale 2022 roku marża EBITDA segmentu ukształtowała się na poziomie 22,0 proc.

Agro

W segmencie Agro raportowany kwartał był kolejnym z rzędu okresem wysokich cen surowców wykorzystywanych w procesach produkcji nawozów, w szczególności gazu ziemnego, soli potasowej oraz fosforytów. Trudna sytuacja na rynku surowcowym to konsekwencja agresji Rosji na Ukrainę, w efekcie której nastąpiło ograniczenie bądź całkowite wstrzymywanie przez Rosję dostaw gazu do krajów Unii Europejskiej. Zmianie lub zakłóceniu uległy również łańcuchy dostaw niektórych istotnych surowców i półproduktów do Grupy Azoty.

W konsekwencji ograniczania produkcji przez kluczowych europejskich producentów nawozów, spowodowanego rekordowo wysokimi cenami surowców, w szczególności gazu ziemnego, istotnie zmniejszyła się podaż nawozów w całej Europie. Ceny gazu ziemnego, kluczowego surowca do produkcji nawozów, z końcem II kwartału 2022 roku wykazywały silną tendencję rosnącą, kontynuowaną do rekordowych poziomów w III kwartale 2022 roku. Średnia cena rynkowa gazu ziemnego w II kwartale 2022 roku w relacji do analogicznego okresu roku ubiegłego wzrosła o około 290 proc.

Konsekwencją tych zmian oraz sytuacji w otoczeniu rynkowym był istotny wzrost cen produktów. Wolumen sprzedaży w tym segmencie w II kwartale 2022 roku był niższy w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego o 11 proc., przy czym w przypadku nawozów wieloskładnikowych sięgnął 21 proc.

Wypracowana w II kwartale 2022 roku marża EBITDA segmentu Agro ukształtowała się na poziomie 18,0 proc.

Tworzywa

W segmencie Tworzywa w II kwartale 2022 roku odnotowano w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego wzrost cen głównych surowców produkcyjnych, tj. benzenu i fenolu odpowiednio o 18 i 24 proc., przy jednoczesnym wzroście cen wytwarzanego w Grupie Azoty poliamidu.

Wolumen sprzedaży poliamidu był nieznacznie niższy w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego ze względu na słabnący popyt w przemyśle motoryzacyjnym, co było spowodowane trudnościami z dostępnością półprzewodników oraz innych komponentów, nieodbudowaną po okresie pandemii COVID-19. Skutkowało to czasowymi ograniczeniami i włączeniami produkcji u końcowych odbiorców. Stabilny, duży popyt utrzymywał się w sektorze opakowań.

Wypracowana w II kwartale 2022 roku marża EBITDA segmentu ukształtowała się na poziomie 8,6 proc.

Grupa Azoty nie spodziewa się utrzymania wyników z I półr. w dalszej części 2022 r.

Grupa Azoty, w związku z ograniczeniem produkcji w obszarze nawozów w ostatnich miesiącach, spodziewa się, że nie utrzyma wyników z pierwszego półrocza w dalszej części 2022 r. - ocenił wiceprezes Marek Wadowski podczas czwartkowej wideokonferencji.

"Wyniki w drugim kwartale były dobre, ale warto zwrócić uwagę, że po zakończeniu tego kwartału – już w zasadzie w sierpniu – w wyniku istotnego pogorszenia się sytuacji na rynku gazu, wzrostów cen gazu – byliśmy zmuszeni do zatrzymania bądź istotnego ograniczenia produkcji w obszarze nawozów, co powoduje, że wyniki kolejnego kwartału nie będą tak dobre jak drugiego kwartału" – powiedział wiceprezes Grupy Azoty Marek Wadowski.

"Wyniki pierwszego półrocza były na dobrym poziomie, ale nie spodziewamy się utrzymania takich wyników w dalszej części roku 2022" – dodał.

W całym pierwszym półroczu 2022 roku grupa kapitałowa Grupa Azoty uzyskała skonsolidowane przychody ze sprzedaży w wysokości 13,2 mld zł, wynik EBITDA w wysokości 2,57 mld zł, marżę EBITDA na poziomie 19,5 proc. i zysk netto w wysokości 1,68 mld zł. 

Grupa Azoty nadal ogranicza produkcję nawozów; wznowi ją, gdy poprawi się otoczenie rynkowe

Grupa Azoty nadal ogranicza produkcję nawozów i ocenia, że aby została ona wznowiona, muszą poprawić się warunki w otoczeniu rynkowym - poinformował wiceprezes Marek Wadowski podczas czwartkowej wideokonferencji.

"Sytuacja nie uległa zmianie w stosunku do tego, co raportowaliśmy 22 i 23 sierpnia - nadal ograniczamy produkcję nawozów. Jest to związane przede wszystkim z sytuacją na rynku gazu ziemnego. Żeby produkcja mogła być wznowiona, muszą się poprawić warunki w otoczeniu rynkowym. W tej chwili dominującym elementem jest gaz ziemny, ale również otoczenie rynkowe musi być na tyle korzystne, aby grupa była w stanie pokryć przynajmniej koszty zmienne produkcji nawozów. Taka sytuacja dotyka nie tylko Grupę Azoty, ale również innych producentów europejskich" – powiedział wiceprezes Grupy Azoty Marek Wadowski.

"W chwili obecnej monitorujemy sytuację rynkową. Jak tylko się ona poprawi wznowimy produkcję lub ją zwiększymy. (...) Na dzisiaj takie warunki jeszcze niestety nie występują" - dodał.

W sierpniu Grupa Azoty informowała, że czasowo zatrzymała pracę instalacji do produkcji nawozów azotowych, kaprolaktamu oraz poliamidu 6. Zakłady w Puławach ograniczyły produkcję amoniaku do około 10 proc. mocy wytwórczych i wstrzymały część produkcji w segmentach tworzyw i agro.

Z kolei Grupa Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn, spółka zależna Grupy Azoty, podjęła decyzję o ograniczeniu z dniem 24 sierpnia pracy instalacji do minimum, tj. do 43 proc. dla Jednostki Produkcyjnej Nawozy.

Decyzje ta - jak podawano - zostały podjęte w związku z nadzwyczajnym i bezprecedensowym wzrostem cen gazu ziemnego.

Wiceprezes pytany był w czwartek o możliwość uzyskania przez spółkę preferencyjnych cen gazu od PGNiG. Przypomniał, że Grupa Azoty ma umowę z PGNiG, która zakłada rozliczenie cen gazu według cen notowanych na rynku.

"W związku z czym istotne dla nas jest to, jak te notowania na rynku się układają. Jeżeli w tym zakresie zapisy umowne się zmienią, to taką informację przedstawimy. Na dzisiaj rozliczamy się według notowań rynkowych i nic w tym zakresie się nie zmieniło" - powiedział Wadowski. (PAP Biznes)

doa/ gor/ pr/

Tematy
(Nie) wszystko o regularnym inwestowaniu

(Nie) wszystko o regularnym inwestowaniu

Komentarze (4)

dodaj komentarz
men24a
A podatkiem Sasina w azoty ! Rżnie rolników jak Obajtek pozostałych a narodowy rząd dopłaca do nawozów pincet plus które to podrożały z 1k na 5k bo wina Putina czy Tuska jeden.....
barysza51
Jak to możliwe. Puławy pracują na 10% swojej mocy aby instalacje nie "zamarzły".
trolley
poczekaj na III kwartał...
obywatel_monte_christo
Nawozy drogie, gaz drogi, prąd drogi, węgiel drogi, paliwo drogie...
Wszędzie potężne zyski.

Czyja to wina? Ano oczywiście Putina drodzy Wolacy :)
Najważniejsze, że bomby nam nie spadają na głowę!

Powiązane: Prognozy i wyniki finansowe

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki