REKLAMA

FASING: Transakcje z podmiotem dominującym.

2020-10-05 10:54
publikacja
2020-10-05 10:54
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 41 / 2020
Data sporządzenia: 2020-10-05
Skrócona nazwa emitenta
FASING
Temat
Transakcje z podmiotem dominującym.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd spółki Fabryki Sprzętu i Narzędzi Górniczych Grupa Kapitałowa FASING S.A. informuje, że w dniu dzisiejszym tj. 5 października 2020 roku Spółka skierowała do spółki KARBON 2 Sp. z o.o. zamówienie na wartość 1.479,9 tys. zł brutto, przedmiotem którego są pręty walcowane. W ramach współpracy pomiędzy spółkami wartość jednostkowych kilkudziesięciu zamówień złożonych przez Spółkę w okresie od dnia 4 marca 2020 roku tj. od publikacji raportu bieżącego nr 9/2020 do dnia dzisiejszego tj. 5 października 2020 roku (włączając powyższe zamówienie) wynosi łącznie 9.937,2 tys. zł brutto oraz 196,8 tys. EUR. Przedmiotem tych zamówień były pręty walcowane, walcówki, pręty płaskie, odlewy z brązu, oraz drut wiązałkowy. Zamówieniem o największej wartości złożonym w tym okresie jest zamówienie o którym mowa powyżej. Oprócz zamówień, w ww. okresie, Spółka zawarła ze spółką KARBON 2 Sp. z.o.o. umowy na roboty budowlano – remontowe w obiektach stanowiących własność Spółki na łączną wartość 1.206,9 tys. zł. brutto.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-10-05 Zofia Guzy Wiceprezes Zarządu
2020-10-05 Stanisław Śwituła Prokurent
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki