REKLAMA

ELEKTROTIM S.A.: Terminy przekazywania raportów okresowych ELEKTROTIM S.A. w roku 2022

2022-01-17 12:30
publikacja
2022-01-17 12:30
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 1 / 2022
Data sporządzenia: 2022-01-17
Skrócona nazwa emitenta
ELEKTROTIM S.A.
Temat
Terminy przekazywania raportów okresowych ELEKTROTIM S.A. w roku 2022
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Spółka ELEKTROTIM S.A. (dalej: Spółka; Emitent), działając na podstawie § 80 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2018r., poz. 757) (dalej: Rozporządzenie), niniejszym podaje daty przekazywania skonsolidowanych raportów okresowych w 2022 roku:

1. Skonsolidowane rozszerzone raporty kwartalne:
a) za I. kwartał 2022 27.05.2022 rok
b) za III. kwartał 2022 15.11.2022 rok

2. Skonsolidowany rozszerzony raport półroczny za I. półrocze 2022 roku: 27.09.2022 rok

3. Raporty roczne:
a) Jednostkowy raport roczny za rok 2021: 29.04.2022 rok
b) Skonsolidowany raport roczny za rok 2021: 29.04.2022 rok

Zgodnie z § 62 Rozporządzenia Zarząd Spółki oświadcza, że będąc jednostką dominującą, nie będzie przekazywać odrębnych jednostkowych raportów kwartalnych za I. i III. kwartał 2022 roku oraz odrębnego jednostkowego raportu półrocznego za I półrocze 2022, gdyż skonsolidowane raporty kwartalne będą zawierały kwartalną informację finansową o Emitencie, zaś skonsolidowany raport półroczny będzie zawierał półroczne skrócone sprawozdanie finansowe Emitenta wraz z raportem firmy audytorskiej z przeglądu.

Zgodnie z § 79 ust. 2 Rozporządzenia Zarząd Spółki nie przekazuje skonsolidowanego raportu kwartalnego za drugi i czwarty kwartał roku obrotowego.

Wszelkie raporty okresowe będą umieszczone na stronie internetowej Spółki (www.elektrotim.pl) w zakładce "Relacje Inwestorskie".

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2022-01-17 Ariusz Bober Prezes Zarządu
2022-01-17 Artur Więznowski Członek Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Tanie przelewy i ekstra premia na koncie firmowym - kwiecień 2022

Tanie przelewy i ekstra premia na koncie firmowym - kwiecień 2022

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki