69,0000 zł
6,15% 4,0000 zł
Dom Development SA (DOM)

Zakończenie subskrypcji akcji serii AA i serii AB

Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 11 / 2020
Data sporządzenia: 2020-02-11
Skrócona nazwa emitenta
DOM DEVELOPMENT S.A.
Temat
Zakończenie subskrypcji akcji serii AA i serii AB
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd spółki Dom Development S.A. z siedzibą w Warszawie (“Spółka"), działając na podstawie § 16 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2018, poz. 757), informuje, iż:
1) W dniu 21 stycznia 2020 r. rozpoczął się termin na złożenie oświadczenia o przyjęciu oferty objęcia akcji serii AA oraz serii AB emitowanych na podstawie uchwały Zarządu Spółki nr 03/01/20 z dnia 21 stycznia 2020 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii AA oraz serii AB w ramach kapitału docelowego oraz całkowitego pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru (raport bieżący nr 8/2020 z dnia 21 stycznia 2020 r.). Termin na złożenie oświadczenia o przyjęciu oferty objęcia 100.000 akcji serii AA oraz 50.000 akcji serii AB upływał w dniu 4 lutego 2020 r. Zapis na przedmiotowe akcje nastąpił w dniu 3 lutego 2020 r.
2) i 3) Emisja 100.000 akcji serii AA oraz 50.000 akcji serii AB została przeprowadzona w drodze subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy. W dniu 4 lutego 2020 r. Zarząd Spółki podjął uchwałę w sprawie przydziału 100.000 akcji serii AA oraz 50.000 akcji serii AB wskazanym adresatom.
4) Stopa redukcji – nie wystąpiła. Emisja przeprowadzona została w drodze subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy.
5) W ramach subskrypcji złożono zapisy na 100.000 akcji zwykłych na okaziciela serii AA oraz 50.000 akcji zwykłych na okaziciela serii AB.
6) W ramach subskrypcji zostało przydzielonych 100.000 akcji zwykłych na okaziciela serii AA oraz 50.000 akcji zwykłych na okaziciela serii AB.
7) Cena emisyjna akcji serii AA wynosiła 35,00 zł za jedną akcję, natomiast cena emisyjna akcji serii AB wynosiła 50,00 zł za jedną akcję.
8) W ramach subskrypcji zawarto umowy z dwiema osobami fizycznymi.
9) Akcje serii AA zostały przydzielone 1 osobie fizycznej, akcje serii AB zostały również przydzielone 1 osobie fizycznej.
10) Spółka nie zawarła umowy o subemisję akcji serii AA oraz serii AB.
11) Wartość przeprowadzonej subskrypcji akcji serii AA oraz serii AB wyniosła łącznie 6.000.000,00 zł.
12) Spółka nie poniosła żadnych kosztów na przygotowanie i przeprowadzenie oferty, wynagrodzenie subemitentów, sporządzenie prospektu, promocję oferty. Spółka poniosła koszty opłat notarialnych w łącznej kwocie netto 1.660,00 zł. Koszty te zostały zaewidencjonowane przez Spółkę jako koszty usług notarialnych. Pobrano podatek od czynności cywilnoprawnych w kwocie 740,00 zł.
13) Średni koszt przeprowadzenia subskrypcji przypadający na jedną akcję serii AA oraz serii AB objętych subskrypcją wyniósł 0,02 zł.
14) Akcje serii AA oraz serii AB zostały pokryte wkładem pieniężnym.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-02-11 Jarosław Szanajca Prezes Zarządu
2020-02-11 Janusz Zalewski Wiceprezes Zarządu
Źródło: GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj
Polecane
Najnowsze
Popularne

Kalendarium

  • Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2020 roku.

Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.