REKLAMA

DOM DEVELOPMENT S.A.: Przyjęcie przez Radę Nadzorczą Postanowień Programu VII Opcji

2022-10-04 11:15
publikacja
2022-10-04 11:15
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 39 / 2022
Data sporządzenia: 2022-10-04
Skrócona nazwa emitenta
DOM DEVELOPMENT S.A.
Temat
Przyjęcie przez Radę Nadzorczą Postanowień Programu VII Opcji
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
W nawiązaniu do raportów bieżących: nr 30/2022 z 25 lipca 2022 r., nr 32/2022 z dnia 26 lipca 2022 r., nr 35/2022 z dnia 30 sierpnia 2022 r., Zarząd spółki Dom Development S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej „Spółka”) informuje, że w dniu 4 października 2022 r. Rada Nadzorcza Spółki podjęła uchwałę nr 01/10/22 w sprawie przyjęcia Postanowień Programu VII Opcji Menedżerskich dla Leszka Stankiewicza, Wiceprezesa Zarządu – Dyrektora Finansowego Dom Development S.A., dotyczących 250.000 Akcji Dom Development S.A. („Program”). Zgodnie z Programem, jeśli Pan Leszek Stankiewicz zaakceptuje uczestnictwo w Programie, otrzyma jednorazowo opcje uprawniające do objęcia łącznie 250.000 akcji Dom Development S.A. za cenę w kwocie 50,00 złotych (słownie: pięćdziesiąt złotych, zero groszy) za akcję. Realizacja przedmiotowych opcji będzie limitowana do 50.000 akcji w roku kalendarzowym, począwszy od 2022 roku, z tym że opcje niewykorzystane będzie można zrealizować w późniejszym terminie, lecz nie później niż do 31 grudnia 2032 roku.
Powyższy Program jest drugim z programów opcji menedżerskich funkcjonujących obecnie w Spółce.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2022-10-04 Małgorzata Kolarska Wiceprezes Zarządu
2022-10-04 Dariusz Gołębiewski Prokurent
Tematy
Zrealizuj plany dzięki Pożyczce Internetowej. RRSO: 9,04%

Zrealizuj plany dzięki Pożyczce Internetowej. RRSO: 9,04%

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki