DOM DEVELOPMENT S.A.: Komunikat Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. w sprawie daty rejestracji akcji serii AA i AB

2020-05-27 16:17
publikacja
2020-05-27 16:17
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 20 / 2020
Data sporządzenia: 2020-05-27
Skrócona nazwa emitenta
DOM DEVELOPMENT S.A.
Temat
Komunikat Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. w sprawie daty rejestracji akcji serii AA i AB
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zgodnie z § 17 ust. 1 pkt 3) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2018, poz. 757, z późn. zm.), Zarząd Dom Development Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”) informuje o komunikacie Działu Operacyjnego Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. z dnia 27 maja 2020 roku, w którym poinformowano, że rejestracja w Krajowym Depozycie wyemitowanych przez Spółkę 150.000 akcji zwykłych na okaziciela, w tym 100.000 akcji serii AA oraz 50.000 akcji serii AB, oznaczonych kodem PLDMDVL00012, nastąpi w dniu 28 maja 2020 roku.
W związku z powyższym z dniem 28 maja 2020 roku pod kodem PLDMDVL00012 zarejestrowane będą 25.218.422 akcje zwykłe na okaziciela Dom Development S.A.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-05-27 Janusz Zalewski Wiceprezes Zarządu
2020-05-27 Dariusz Gołębiewski Prokurent
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Używane w niskich ratach? Bezpieczne na wakacje. Znajdź swoje wymarzone auto>>

Używane w niskich ratach? Bezpieczne na wakacje. Znajdź swoje wymarzone auto>>

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki