REKLAMA

DOM DEVELOPMENT S.A.: Drugie wezwanie posiadaczy warrantów subskrypcyjnych do złożenia dokumentów warrantów subskrypcyjnych serii E, F, H, I

2020-10-14 17:21
publikacja
2020-10-14 17:21
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 37 / 2020
Data sporządzenia: 2020-10-14
Skrócona nazwa emitenta
DOM DEVELOPMENT S.A.
Temat
Drugie wezwanie posiadaczy warrantów subskrypcyjnych do złożenia dokumentów warrantów subskrypcyjnych serii E, F, H, I
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd spółki pod firmą Dom Development S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), działając na podstawie art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r., poz. 1798, z późn. zm.), niniejszym wzywa wszystkich posiadaczy warrantów subskrypcyjnych posiadających warranty subskrypcyjne Spółki serii E, F, H, I do złożenia dokumentów tych warrantów subskrypcyjnych w siedzibie Spółki w Warszawie przy pl. Marsz. Józefa Piłsudskiego 3 (00-078 Warszawa), w dniach roboczych (od poniedziałku do piątku) w godzinach 9.00 - 17.00, w celu ich dematerializacji. Złożenie dokumentów warrantów subskrypcyjnych w Spółce odbywa się za pisemnym pokwitowaniem wydanym posiadaczowi warrantów subskrypcyjnych.
Niniejsze wezwanie jest trzecim spośród pięciu wymaganych przepisami prawa.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-10-14 Janusz Zalewski Wiceprezes Zarządu
2020-10-14 Dariusz Gołębiewski Prokurent
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Kredyt balonowy jak abonament na samochód

Kredyt balonowy jak abonament na samochód

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki