REKLAMA

BENEFIT SYSTEMS S.A.: Korekta opublikowanego Skonsolidowanego Raportu Kwartalnego Grupy Kapitałowej Benefit Systems za 1Q 2020

2020-05-29 20:53
publikacja
2020-05-29 20:53
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Skonsolidowany_Raport_Kwartalny_Grupy_Kapitalowej_Benefit_Systems_za_1Q2020_korekta.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
Consolidated_quarterly_report_for_1Q_2020_corrected.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 17 / 2020
Data sporządzenia: 2020-05-29
Skrócona nazwa emitenta
BENEFIT SYSTEMS S.A.
Temat
Korekta opublikowanego Skonsolidowanego Raportu Kwartalnego Grupy Kapitałowej Benefit Systems za 1Q 2020
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Benefit Systems S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej „Spółka”), niniejszym przekazuje korektę Skonsolidowanego Raportu Kwartalnego Grupy Kapitałowej Benefit Systems za 1Q 2020 opublikowanego w dniu 22 maja 2020 r. (dalej „Raport Kwartalny”). Korekta obejmuje dane zawarte w tabeli 31 (Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej – Pasywa) na stronie 39 (w wersji angielskiej na stronie 38), w następującym zakresie:

Było:
Zyski zatrzymane (31.03.2020): (18 296)
- zysk (strata) z lat ubiegłych (31.03.2020): (18 004)

Powinno być:
Zyski zatrzymane (31.03.2020): (18 004)
- zysk (strata) z lat ubiegłych (31.03.2020): (20 053)

Zarząd Spółki informuje, że dokonane korekty mają charakter oczywistych omyłek pisarskich i nie mają wpływu na inne dane zamieszone w Raporcie Kwartalnym. Skorygowany Raport Kwartalny stanowi załącznik do niniejszego raportu.
Załączniki
Plik Opis
Skonsolidowany Raport Kwartalny Grupy Kapitałowej Benefit Systems za 1Q2020_korekta.pdfSkonsolidowany Raport Kwartalny Grupy Kapitałowej Benefit Systems za 1Q2020_korekta.pdf
Consolidated quarterly report for 1Q 2020_corrected.pdfConsolidated quarterly report for 1Q 2020_corrected.pdf

MESSAGE (ENGLISH VERSION)


Correction of the published Consolidated Quarterly Report of Benefit
Systems Capital Group for 1Q 2020.


The Management Board of Benefit Systems S.A. with its registered seat in
Warsaw (the, "Company") hereby hands over correction of the Consolidated
Quarterly Report of Benefit Systems Capital Group for 1Q 2020 published
on 22 May 2020 (the, “Quarterly Report”). The correction includes data
included in table 31 (Consolidated statement of financial position –
Liabilities and Equity) on page 38 (page 39 in the Polish language
version), in the following scope:


It read:


Retained earnings (31/03/2020): (18 296)


- accumulated earnings for the previous reporting periods (31/03/2020):
(18 004)


It should read:


Retained earnings (31/03/2020): (18 004)


- accumulated earnings for the previous reporting periods (31/03/2020):
(20 053)


The Company's Management Board informs that the corrections made are
obvious typographical errors and do not affect other data included in
the Quarterly Report. Corrected Quarterly Report is attached to this
report.


INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-05-29 Bartosz Józefiak Członek Zarządu Bartosz Józefiak
2020-05-29 Adam Radzki Członek Zarządu Adam Radzki
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki