REKLAMA

Arts Alliance S.A.: Zawarcie listu intencyjnego wobec 50% współfinansowania gry

2022-04-21 07:17
publikacja
2022-04-21 07:17
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 5 / 2022
Data sporządzenia: 2022-04-21
Skrócona nazwa emitenta
Arts Alliance S.A.
Temat
Zawarcie listu intencyjnego wobec 50% współfinansowania gry
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Arts Alliance S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Emitent”, „Spółkę”), informuje, iż w dniu 20 kwietnia 2022 roku zawarł ze spółką Destructive Creations Sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach list intencyjny wyrażający zamiar Stron w zakresie nawiązania współpracy, której przedmiotem będzie możliwość 50% współfinansowania gry, będącej horrorem (Vampire fantasy) w segmencie AA+ o nazwie roboczej „Blood Down” (dalej: „Gra”), przez Spółkę.

Zgodnie z postanowieniami listu intencyjnego, działania Arts Alliance S.A. w ramach realizacji współpracy mają wyrażać się wsparciem finansowym na etapie produkcji Gry przez Destructive Creations Sp. z o.o. Na dzień zawarcia listu intencyjnego, zakres ww. wsparcia finansowego, które zostanie udzielone przez Arts Alliance S.A., nie został ustalony.

W ocenie Zarządu Emitenta, w przypadku zawarcia przez Arts Alliance S.A. porozumienia w zakresie objętym listem intencyjnym przyczyni się do możliwego uzyskania przez Arts Alliance S.A. korzyści finansowych wynikających z uzyskanych przychodów ze współtworzonej Gry. Cena za Grę będzie ustalona na dzień jej wydania, aczkolwiek zgodnie z założeniami, cena ta ma wynosić kwotę około 30-40 USD.

Podpisanie listu intencyjnego jest rozpoczęciem negocjacji zmierzających do zawarcia formalnego porozumienia, które określi warunki współpracy pomiędzy Stronami. Emitent informuje, że charakter zawartego listu intencyjnego nie jest wiążący, co oznacza, że Strony mogą nie osiągnąć kompromisu lub jego osiągnięcie może być odłożone w czasie.

Zarząd Emitenta zapewnia, iż informacje o zakończeniu i wynikach negocjacji zostaną przekazane niezwłocznie do wiadomości publicznej.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2022-04-21 Andrzej Zając Prezes Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Zrealizuj plany dzięki Pożyczce Internetowej. RRSO: 9,04%

Zrealizuj plany dzięki Pożyczce Internetowej. RRSO: 9,04%

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki