REKLAMA

ASBISc: Podwyższenie prognozy wyników finansowych na 2020 r.

2020-10-22 08:15
publikacja
2020-10-22 08:15
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 22 / 2020
Data sporządzenia: 2020-10-22
Skrócona nazwa emitenta
ASBISc
Temat
Podwyższenie prognozy wyników finansowych na 2020 r.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Rada Dyrektorów ASBISc Enterprises Plc ("Spółka") niniejszym informuje o podwyższeniu prognozy wyników finansowych Spółki na 2020 rok.
Pierwotnie, w raporcie bieżącym nr 18/2020 Spółka prognozowała, że w 2020 roku osiągnie:
- Przychody ze sprzedaży na poziomie pomiędzy 2,0 mld USD a 2,2 mld USD,
- Zysk netto po opodatkowaniu na poziomie pomiędzy 18,0 mln USD a 20,0 mln USD.

Po korekcie, Spółka prognozuje, że w 2020 roku osiągnie:
- Przychody ze sprzedaży na poziomie pierwotnej prognozy,
- Zysk netto po opodatkowaniu na poziomie pomiędzy 23,0 mln USD a 25,0 mln USD.

To oznacza, że Spółka zamierza osiągnąć zysk netto po opodatkowaniu za 2020 rok wyższy o około 25% od pierwotnej prognozy.

Podwyższenie prognozy wyników finansowych wynika ze:
• wzrostu sprzedaży wyżej marżowych produktów i rozwiązań IT,
• niższych niż zakładano kosztów finansowych,
• niższych niż przewidywano kosztów operacyjnych.

Pozostałe założenia prognozy przedstawione w raporcie bieżącym nr 18/2020 nie uległy zmianie.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)


Title: Upward adjustment of the financial forecasts for 2020.


Legal basis: Art. 17 ust.1 MAR – inside information


Message:The Board of Directors of ASBISc Enterprises Plc (“the
Company") hereby announces the adjusted Company's financial forecast for
2020.


Originally, through the current report no. 18/2020 the Company
forecasted for 2020 that it would reach the following:- Sales
revenues at the level between USD 2.0 billion and USD 2.2 billion,-
Net profit after tax at the level between USD 18.0 million and USD 20.0
million.


After adjustment, the Company forecasts for 2020 that it will reach the
following:- Sales revenues at the level of the original forecast,-
Net profit after tax at the level between USD 23.0 million and USD 25.0
million.


That means that the Company is aiming to achieve a net profit after tax
for 2020 approx. 25% higher than initially forecast.


The reason for the upward adjustment is the result of:- an increase
in sales of higher-margin products and IT solutions,- lower than
anticipated financial expenses,- lower than anticipated operating
costs.


Other assumptions described in the current report no. 18/2020 have not
been changed.


INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-10-22 Constantinos Tziamalis Dyrektor ds. Ryzyka i Relacji Inwestorskich
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Załóż Konto Przekorzystne na selfie

Załóż Konto Przekorzystne na selfie

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki