REKLAMA
WEBINAR

2C PARTNERS S.A.: Informacje o osobie zarządzającej

2023-01-05 21:02
publikacja
2023-01-05 21:02
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 1 / 2023
Data sporządzenia:
Skrócona nazwa emitenta
2C PARTNERS S.A.
Temat
Informacje o osobie zarządzającej
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
W nawiązaniu i w uzupełnieniu do raportu bieżącego nr 1/2022, w którym poinformowano o ogłoszeniu upadłości 2C Partners S.A. ["Emitent"] oraz wyznaczeniu syndyka w osobie Pawła Andrzeja Głodka, Emitent przekazuje informacje o osobie zarządzającej.

Pan Paweł Andrzej Głodek jest praktykiem prawa upadłościowego od 2005 roku. Uzyskał licencję doradcy restrukturyzacyjnego o nr 657 i od roku 2013 pełni funkcję syndyka w licznych postępowaniach upadłościowych. Pan Paweł Andrzej Głodek posiada tytuł kwalifikowanego doradcy restrukturyzacyjnego. Ukończył m. in. Podyplomowe Studium Podatków i Prawa Podatkowego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz Podyplomowe Studia Metody Wyceny Spółki Kapitałowej przy Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Pełni funkcję prezesa zarządu KGS Restrukturyzacje Sp. z o.o. Pan Paweł Głodek jest autorem licznych opinii sporządzonych dla podmiotów prywatnych oraz na zlecenie sądów czy też organów egzekucyjnych. Dodatkowo posiada uprawnienia biegłego sądowego przy Sądzie Okręgowym w Warszawie w dziedzinie zarządzania i organizacji oraz analizy i wyceny przedsiębiorstw obecnie jest w trakcie drugiej, pięcioletniej kadencji. Był również wykładowcą na Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie w ramach I i II Edycji Studiów Podyplomowych "Restrukturyzacja i Upadłość Przedsiębiorców".

W ostatnich latach Pan Paweł Głodek pełnił lub w dalszym ciągu pełni funkcję syndyka m.in. w postępowaniach upadłościowych prowadzonych wobec następujących podmiotów ISD Trade Sp. z o.o. Sp. k. w upadłości z siedzibą w Warszawie, Small Planet Airlines Sp. z o.o. w upadłości z siedzibą w Warszawie, Hussar Transport S.A. w upadłości z siedzibą w Warszawie, Laboratoria RH+ Sp. z o.o. w upadłości z siedzibą w Piasecznie, Moleo Sp. z o.o. w upadłości z siedzibą w Warszawie, TBA Express Sp. z o.o. w upadłości z siedzibą w Markach. URSUS S.A. w upadłości z siedzibą w Warszawie, TOP-Trans Sp. z o. o. w upadłości z siedzibą w Warszawie czy Open Finance S.A. w upadłości z siedzibą w Warszawie.

Pan Paweł Andrzej Głodek zgodnie ze złożonym oświadczeniem nie prowadzi działalności, która byłaby konkurencyjna w stosunku do działalności wykonywanej w przedsiębiorstwie Emitenta. Ponadto, nie uczestniczy w spółkach konkurencyjnych jako wspólnik spółek cywilnych, spółek osobowych, spółek kapitałowych jak i w konkurencyjnych osobach prawnych, jako członek ich organów. Pan Paweł Głodek nie jest wpisany w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS. W okresie ostatnich pięciu lat Paweł Głodek nie został skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwa, o których mowa w art. 18 § 2 Kodeksu spółek handlowych lub przestępstwa określone w Ustawie o obrocie, Ustawie o ofercie lub ustawie z dnia 26 października
2000 r. o giełdach towarowych, albo za analogiczne przestępstwa w rozumieniu przepisów prawa obcego/ Ponadto w okresie ostatnich pięciu lat Paweł Głodek nie otrzymał sądowego zakazu działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2023-01-05 Łukasz Tylec Prezes Zarządu Łukasz Tylec
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Potrzebujesz niezawodnego połączenia            z siecią? Sprawdź ofertę Plusa dla firm!

Potrzebujesz niezawodnego połączenia z siecią? Sprawdź ofertę Plusa dla firm!

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki