0,0900 zł
0,00% 0,0000 zł
2C Partners S.A. (2CP)

Komunikaty spółki - 2CPARTNER

Informacje o osobie zarządzającej
Wydanie postanowienia o ogłoszeniu upadłości
Ogłoszenie upadłości spółki zależnej
Ogłoszenie upadłości spółki zależnej
Złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości
Zawarcie umowy z doradcą restrukturyzacyjnym
Złożenie wniosków o ogłoszenie upadłości przez spółki zależne
Złożenie wniosków o ogłoszenie upadłości przez spółki zależne
Ustanowienie Tymczasowego Nadzorcy Sądowego
Wykup obligacji serii O
Informacja o braku wykupu obligacji serii AD
Incydentalne naruszenie obowiązków informacyjnych przez Emitenta
Informacja o braku wykupu obligacji serii AC
Porozumienie w sprawie wykupu obligacji serii O
Podpisanie aneksu do umowy przedwstępnej przez spółki zależne
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.