odsetki ustawowe

Płatności w transakcjach handlowych

Ustawa o terminach zapłaty w transakcjach handlowych dopuszcza naliczanie dłużnikowi odsetek również za okres przed terminem wymagalności. Naliczanie takie jednak nie zawsze będzie korzystne dla wierzyciela.Strony umów handlowych... Czytaj dalej

Police podpisały z PGNiG umowę na dostawę gazu do końca 2010 roku

17.12. Warszawa (PAP) - ZCh Police podpisały z PGNiG umowę na dostawę gazu do końca 2010 roku. Zawarcie tej umowy jest wypełnieniem warunku zawieszającego zawarte kilka dni temu porozumienie w sprawie spłaty wierzytelności chemicznej... Czytaj dalej

Kiedy hipoteka przymusowa ulega przedawnieniu?

Czy dług obciążający hipotekę (hipoteka przymusowa) ulega przedawnieniu? Czy w roszczeniu o zwrot tego długu mogą być naliczone ustawowe odsetki?Nie, zabezpieczenie hipoteką przymusową nie ulega przedawnieniu. Stosownie do art. 70... Czytaj dalej

Gdy ubezpieczyciel nie dotrzyma terminu likwidacji szkody

W przypadku nie dotrzymania terminu likwidacji szkody, poszkodowany ma prawo żądać odsetek ustawowych lub dochodzić swoich roszczeń na drodze sądowej. Czytaj dalej

Terminy zapłaty wobec kontrahentów

Kontrahenci mogą w zasadzie dowolnie ustalić, jakie w relacjach między nimi obowiązują terminy zapłaty. Czytaj dalej

Zasady obliczania terminów zapłaty należności wobec kontrahentów

Ustalenie, na kiedy przypada termin zapłaty, czy wpłata została dokonana we właściwym czasie często nastręcza trudności. Czytaj dalej

Odsetki od nieterminowych składek ZUS do OFE

18 grudnia 2008 r. o godz. 9.00 Trybunał Konstytucyjny rozpozna pytanie prawne Sądu Okręgowego w Łodzi Wydział VIII Pracy i Ubezpieczeń Społecznych dotyczące zasad obliczania odsetek od nieterminowego przekazania przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych składek emerytalnych do otwartego funduszu emerytalnego. Czytaj dalej

Dłużnik zapłaci wyższe odsetki

Wysokość odsetek ustawowych od 15 grudnia wyniesie 13 proc., zamiast 11,5 proc. Jest to rezultat wejścia w życie rozporządzenia z 4 grudnia Rady Ministrów w sprawie określenia wysokości odsetek ustawowych (Dz.U. nr 220, poz. 1434). Czytaj dalej

Przedsiębiorcy będą mogli rozliczyć się w obcej walucie

Wczoraj Sejm uchwalił nowelizację kodeksu cywilnego oraz ustawy – Prawo dewizowe. Nowe przepisy znoszą zasadę walutowości, która zakłada przeprowadzanie rozliczeń zobowiązań pieniężnych na terenie naszego kraju jedynie w walucie polskiej. Czytaj dalej

Wyższe odsetki od zaległości podatkowych

Od dziś, w związku z podwyżką podstawowej stopy oprocentowania kredytu lombardowego, obowiązują nowe, wyższe odsetki od zaległości podatkowych. Wczoraj Rada Polityki Pieniężnej podniosła stopy procentowe NBP o 0,25 pkt bazowych.... Czytaj dalej

Zagrożone uruchomienie Funduszu Emerytur Pomostowych

Od stycznia 2008 r. pracodawcy będą musieli opłacać składki za pracujących w tzw. szkodliwych warunkach. Wyniosą one 3 proc. ich pensji brutto i będą wpłacane na konto funduszu emerytur pomostowych. Zdaniem ekspertów ZUS i firmy mogą jednak nie zdążyć z przygotowaniami do uruchomienia Funduszu Emerytur Pomostowych. Czytaj dalej

Ubezpieczyciele będą dotkliwiej karani za opóźnienia w wypłacie odszkodowań

Ubezpieczyciele będą dotkliwiej karani za opóźnienia w wypłacie odszkodowań. Za czas opóźnienia zapłacą tzw. odsetki maksymalne, czyli obecnie 22 proc. w skali roku. W obronie ubezpieczonych stanął Senat. Czytaj dalej

Spóźnione odszkodowania z odsetkami

Szybkość likwidacji szkód przez zakłady ubezpieczeń działające na polskim rynku wciąż jeszcze daleka jest od pełnego spełniania ustawowych standardów. Jak się wydaje, nie jest to sfera, w której ubezpieczyciele najaktywniej walczą o klienta, tym bardziej, że znaczny odsetek poszkodowanych, to osoby ubiegające się o odszkodowanie z polisy OC, w ogóle nie związane z danym zakładem umową ubezpieczenia. Czytaj dalej

Nowe regulacje bankowe: Wprowadzenie instytucji odsetek maksymalnych

Projektodawcy nowelizacji potrzebę zmian uzasadniają brakiem w obecnie obowiązującym prawie regulacji określającej dopuszczalną górną granicę oprocentowania kredytów i pożyczek. Czytaj dalej

Zakaz lichwy: Ostatnie tygodnie bez odsetek maksymalnych

Przypominamy, że 20 lutego 2006 r. wchodzą w życie istotne dla całego obrotu gospodarczego i konsumenckiego zmiany do Kodeksu cywilnego oraz ustawy o kredycie konsumenckim, mające przede wszystkim na celu ukrócenie procederu zastrzegania w umowach wygórowanych odsetek. Czytaj dalej

WIG20 -0,54% 2 088,53
2020-02-21 17:15:00
WIG30 -0,47% 2 415,04
2020-02-21 17:15:01
WIG -0,47% 57 424,47
2020-02-21 17:15:01
DAX -0,62% 13 579,33
2020-02-21 17:37:00
NASDAQ -1,79% 9 576,59
2020-02-21 22:03:00
SWIG80 -0,66% 13 049,32
2020-02-21 17:15:01
EUR/PLN 0,16% 4,2853
2020-02-21 22:59:00
USD/PLN -0,41% 3,9504
2020-02-21 22:59:00
CHF/PLN 0,11% 4,0343
2020-02-21 22:59:00
EUR/USD 0,56% 1,0847
2020-02-21 22:59:00
ZŁOTO 1,46% 1 645,95
2020-02-21 22:59:00
MIEDŹ 0,42% 5 763,00
2020-02-21 20:00:00
ROPA -1,12% 58,45
2020-02-21 22:58:00

Porównaj oferty

Sprawdź, które banki pożyczą pieniądze na najlepszych warunkach, i ile wyniesie miesięczna rata kredytu.

Znajdź najbardziej zyskowną lokatę bankową. Określ najważniejsze cechy, a wyszukiwarka wybierze najlepsze oferty.

Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl