SMART > Poradniki > Firma > Zmiana formy opodatkowania: terminy, zasady, korzyści.

Zmiana formy opodatkowania: terminy, zasady, korzyści.

Zmiana formy opodatkowania w 2023 roku może przynieść realne korzyści finansowe. Trzeba się jednak spieszyć, by zmianę do Urzędu Skarbowego zgłosić na czas. Równie ważne jest to, by wybrać optymalną formę opodatkowania swojej działalności gospodarczej.  Oto więc kompendium kluczowych informacji dla tych, którzy chcą dokonać zmiany formy opodatkowania w 2023 roku.

Zmiana formy opodatkowania: terminy, zasady, korzyści.
Spis treści
więcej Ikona strzałki


Do kiedy można dokonać zmiany formy opodatkowania w 2023?

Przepisy dokładnie precyzują termin zmiany formy opodatkowania. Mianowicie czas na to ma się do 20 dnia miesiąca następującego w miesiącu, w którym osiągnięto pierwszy przychód w konkretnym roku podatkowym. W praktyce oznacza, że w przypadku większości przedsiębiorców zmiana formy opodatkowania powinna zostać zgłoszona do 20 lutego 2023 roku.

Ze zmianą formy opodatkowania trzeba się wiec spieszyć. Wynika to nie tylko ze zbliżania się terminu ustawowego, ale też ze względów praktycznych. Od formy opodatkowania zależy przecież sposób, w jaki wylicza się składki ZUS. Tymczasem termin złożenia deklaracji do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych również mija 20 lutego. W razie potrzeby, w tym zakresie można jednak później złożyć korektę.

Co uwzględnić przy wyborze formy opodatkowania 2023?

Przy wyborze optymalnej formy opodatkowania trzeba zwrócić uwagę na swoją indywidualną sytuację. Szczególnie istotne są następujące aspekty:

 • Przewidywana wysokość kosztów. To istotne, gdyż jedna z opcji, tj. ryczałt od przychodów ewidencjonowanych uniemożliwia odliczanie kosztów uzyskania przychodów.
 • Ulgi podatkowe. Zmiana formy opodatkowania może uniemożliwić skorzystanie z niektórych ulg podatkowych. Przykładowo na podatku liniowym nie można odliczać darowizn.
 • Rozliczanie z małżonkiem. Ta opcja jest wykluczona, w przypadku podatku liniowego oraz ryczałtu ewidencjonowanego. Rozliczanie z małżonkiem jest za to możliwe, gdy ma się skalę podatkową.
 • Sposób wyliczania składki zdrowotnej. Zasadniczo na zasadach ogólnych i w przypadku podatku liniowego składkę zdrowotną ustala się na podstawie osiąganych dochodów. Pewien wpływ ma tu również minimalne wynagrodzenie. Z kolei przy ryczałcie składka zdrowotna jest uzależniona od przychodu oraz wysokości przeciętnego wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw.

Zmiana formy opodatkowania ma też wpływ na sposób ewidencji księgowej. Opodatkowanie na zasadach ogólnych i podatkiem liniowym oznacza prowadzenie KPiR, czyli Księgi Przychodów i Rozchodów.

Z kolei przy ryczałcie od przychodów ewidencjonowanych konieczne jest prowadzenie ewidencji przychodów. Można powiedzieć, że prowadzenie księgowości przy ryczałcie jest najprostsze. Wynika to z tego, że podczas wyliczania podatków nie trzeba uwzględniać kosztów.

Jakie formy opodatkowania są do wyboru?

Przed podjęciem decyzji o zmianie formy opodatkowania należy rozważyć dostępne możliwości. W 2023 roku dostępne są następujące opcje:

 • Zasady ogólne znane też jako skala podatkowa z progami podatkowymi 12% i 32%. Na ogół ta forma opodatkowania działalności gospodarczej jest wybierana przez przedsiębiorców uzyskujących relatywnie niewysokie dochody. Sama kwota wolna od opodatkowania wynosi tu 30 tys. zł. Możliwe jest też zastosowanie licznych ulg podatkowych.
 • Podatek liniowy 19%. Zwykle wybiera się go, gdy rocznej dochody są wysokie i przekraczają poziom około 120 tys. - 150 tys. zł. Minusem jest między innymi to, że podatek liniowy uniemożliwia rozliczanie z małżonkiem, czy wykorzystanie choćby ulgi na Internet.
 • Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych, który zazwyczaj opłaca się, gdy przedsiębiorstwo generuje niskie koszty. Jednocześnie istnienie sporo czynników wykluczających możliwość korzystania z ryczałtu. Ta forma opodatkowania jest wykluczona np. w przypadku handlu częściami dla pojazdów mechanicznych.

Co istotne Polski Ład sprawił, że nie można już wnioskować o rozliczanie w formie karty podatkowej.

Sprawdź również: Plusy i minusy poszczególnych form podatkowych

Kiedy warto zmienić formę opodatkowania?

Każda zmiana formy opodatkowania ma kilka konsekwencji. Niektóre z nich mogą obniżyć, a inne podwyższyć wysokość podatków. Zwróćmy tu uwagę na konkretny przypadek:

 1. Działalność gospodarcza generowała do tej pory niskie koszty. Stąd przedsiębiorca w ostatnich latach rozliczał się ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych. To rozwiązane okazywało się najkorzystniejsze podatkowo. W dodatku prowadzenie księgowości przy ryczałcie okazywało się wyjątkowo proste.
 2. W ramach skalowania działalności wysokość kosztów zaczęła szybko rosnąć.
 3. Może się wydawać, że zmiana formy opodatkowania z ryczałtu będzie w tym przypadku korzystna. Inne formy opodatkowania umożliwią bowiem odliczenie kosztów działalności gospodarczej.
 4. Jednocześnie jednak przejście z ryczałtu na inną formę opodatkowania zmieni sposób naliczania składki zdrowotnej i wpłynie na możliwość zastosowania ulg podatkowych.
 5. Koniec końców może się okazać, że ryczałt od przychodów ewidencjonowanych wciąż okaże się optymalnym rozwiązaniem i to nawet pomimo szybko rosnących kosztów danej działalności.

W przypadku każdej działalności gospodarczej kluczowe są indywidualne uwarunkowania. Wybór formy opodatkowania powinien więc być podyktowany możliwie najdokładniejszymi obliczeniami. W razie wszelkich wątpliwości warto swoją konkretną przedyskutować z doradcą podatkowym.

Poniżej ukazujemy kilka przypadków zmiany formy opodatkowania. Pewne przesłanki zachęcają do tego, by zmienić formę opodatkowania. Poniższe przykłady należy jednak traktować poglądowo, gdyż każda sytuacja ma swoją odrębną specyfikę.

Sprawdź również: Jakie są koszty działalności gospodarczej?

Przejście od przychodów ewidencjonowanych do innej formy

Gdy działalność gospodarcza zaczyna generować coraz wyższe koszty, to przejście z ryczałtu na zasady ogólne lub podatek liniowy może, choć nie musi okazać się korzystnym rozwiązaniem.

Zasadniczą korzyścią z takiego rozwiązania jest sposobność rozliczania kosztów. Jednym z minusów kwestia amortyzacji. Konieczne będzie założenie ewidencji środków trwałych i zajęcie się odpisami amortyzacyjnymi. Należy zauważyć, że zmiana formy opodatkowania z ryczałtu jest czasem nieunikniona. Tak może być, gdy przedsiębiorstwo zaczyna być aktywne w nowych branżach.

Zmiana z podatku liniowego na ryczałt

To rozwiązanie może okazać się korzystne, jeśli obecnie działalność gospodarcza nie generuje dużych dochodów. Przesłanką do takiej zmiany może być też sytuacja, gdy koszty prowadzenia działalności są aktualnie relatywnie niewysokie.

Wraz z ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych można też liczyć na parę udogodnień niedostępnych przy podatku liniowym. Pojawia się tu sposobność na skorzystanie z kilku wcześniej niedostępnych ulg. Ponadto prowadzenie księgowości na ryczałcie będzie prostsze.

Przejście ze skali podatkowej na podatek liniowy

Zmieniając formę opodatkowania ze skali podatkowej na podatek liniowy, można uzyskać niższy poziom opodatkowania. Przechodzi się z 32% na 19%. Ten pomysł może mieć sens, gdy osiąga się wysokie dochody.

Uogólniając, przejście z zasad ogólnych na podatek liniowy można rozważyć, gdy dochody osiągają co najmniej 120 tys. zł. Nie można jednak wskazać konkretnej kwoty, od której przejście do podatku liniowego zaczyna się opłacać. Ta forma opodatkowania ma też bowiem istotne minusy. Zalicza się do nich ograniczenie liczby dostępnych ulg i brak możliwości prowadzenia rozliczeń z małżonkiem.

Jak zmienić formę opodatkowania w 2023 roku?

Zmianę formy opodatkowania najprościej przeprowadzić przez Internet. W tym celu należy przejść na rządową stronę będącą bazą CEiDG i kliknąć przycisk „Rozpocznij” i zalogować się przez Profil Zaufany lub eDowód.

Zmianę formy opodatkowania zarządza się wtedy, przez kliknięcie przycisku „Zmień Dane”. W tym momencie możliwie stanie się złożenie oświadczenia i dokonanie stosownych modyfikacji. Kluczowe jest to, by w polu dedykowanym formie opodatkowania, wybrać preferowany przez siebie sposób naliczania podatków od 01 stycznia 2023 roku. Po wprowadzeniu zmian i ich weryfikacji trzeba jeszcze kliknąć przycisk, których podpisuje się i przesyła wniosek. Oczywiście można też udać się osobiści do Urzędu Skarbowego, by zmienić formę opodatkowania.

Czy możliwa jest wsteczna zmiana opodatkowania?

W pewnym uproszczeniu forma opodatkowania może być zmieniana wyłącznie dla bieżącego roku podatkowego. Do 20 lutego 2023 podejmujemy więc decyzję, w jaki sposób będziemy opodatkowani przez cały bieżący rok. Polski Ład uwzględnia jednak możliwość zmiany sposobu opodatkowania z datą wsteczną.

Do 2 maja 2023 r. można w konkretnym przypadku zmienić sposób naliczania podatków za 2022 rok. Ta opcja jest dostępna dla przedsiębiorców, którzy zeszłym roku byli opodatkowani na ryczałcie lub podatku liniowym, a finalnie chcą się rozliczyć na zasadach ogólnych.

W takiej sytuacji zmiana sposobu opodatkowania za 2022 rok nie jest równoznaczna ze zmianą formy naliczania podatków w 2023 roku. Trzeba zatem złożyć dwa osobne wnioski do naczelnika Urzędu Skarbowego, o ile zarówno w 2022, jak i 2023 chce się korzystać ze skali podatkowej.

Co, gdy nie mamy zamiaru zmieniać formy opodatkowania w 2023?

Jeśli zaś nie chcemy zmieniać formy opodatkowania w 2023 roku, to nie musimy składać żadnych wniosków. Wtedy to automatycznie będą nas obowiązywać te same zasady co w 2022 roku.

Wyjątkiem jest sytuacja, gdy z jakichś względów utraciliśmy możliwość dalszego korzystania z konkretnej formy opodatkowania. Taka sytuacja może mieć miejsce np. gdy przekroczono limit przychodów uprawniający do korzystania z ryczałtu. Wtedy jesteśmy zobowiązani do wyboru którejś z dostępnych form opodatkowania.

Sprawdź również: Jak założyć mikrorachunek podatkowy US?

Formy opodatkowania

Poradniki