Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

Co to jest wypis i wyrys z rejestru gruntów i jak go uzyskać?

Co to jest wypis i wyrys z rejestru gruntów i jak go uzyskać?
Spis treści

Wypis i wyrys z rejestru gruntów to dokumenty, które są niezbędne w trakcie zaciągania kredytu hipotecznego, ale spełniają także kluczową rolę w innych sytuacjach. Pozwalają one określić szczegółowe cechy nieruchomości oraz dane osobowe jej właściciela. Sprawdzamy, czym jest wypis i wyrys z rejestru gruntów, jak go uzyskać i ile kosztuje przygotowanie takich dokumentów.

W celu pozyskania szczegółowych danych identyfikujących nieruchomość i jej właściciela należy sięgnąć do wypisu i wyrysu rejestru gruntów. Dokumenty te są niezbędne w trakcie ubiegania się o kredyt hipoteczny, ponieważ wymagane są do założenia księgi wieczystej. Z drugiej strony korzysta z nich rzeczoznawca sporządzający operat szacunkowy nieruchomości. Wypis i wyrys z rejestru gruntów potrzebny jest również, kiedy chcemy kupić albo sprzedać nieruchomość.

Co to jest wypis i wyrys z rejestru gruntów?

Zagadnienie wypisu i wyrysu z ewidencji gruntów opisanie jest w Ustawie z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne. Oba dokumenty służą do określeniu rodzaju, funkcji i położenia konkretnej nieruchomości oraz wskazaniu jej właściciela. Dane te mogą być przydatne zarówno przy transakcjach kupna-sprzedaży, ale także w sytuacji, kiedy informacje te niezbędne są dla realizacji określonych zadań przez organy administracji publicznej lub dla operatorów sieci.

Wypis z rejestru gruntów jest dokumentem sporządzonym w formie tabelarycznej. W zależności od wersji może opisywać on podstawowe lub szczegółowe dane związane z nieruchomością. W wypisie z rejestru gruntów znajdziemy m.in. informacje określające położenie nieruchomości, jak nazwa województwa, nazwa powiatu czy obszar konkretnej dzielnicy.

Dokument zawiera też opis użytku gruntowego, dzięki czemu możemy dowiedzieć się, czy mamy do czynienia z gruntami mieszkaniowymi, rekreacyjnymi, leśnymi czy komunikacyjnymi. Znajdziemy tam również numer działki ewidencyjnej, numer arkusza mapy i numer księgi wieczystej nieruchomości lub oznaczenie dokumentu w przypadku jej braku, a także wartość gruntu - o ile została ustalona. Wypis z rejestru gruntów może zawierać także dane właściciela budynku lub gruntu. Dokument ten jest wydrukiem z państwowego rejestru i powinien być podpisany przez uprawnionego pracownika.

Wyrys z rejestru gruntów, nazywany również wyrysem z mapy ewidencyjnej, jest przedstawieniem danych wykazanych w ewidencji gruntów i budynków w formie graficznej - za pomocą mapy. W dokumencie tym znajdziemy m.in. informacje o położeniu działki w stosunku do innych działek, jej kontury, rozmieszczenie budynków nazwy ulic. Podobnie jak wypis rejestru gruntów, wyrys z mapy ewidencyjnej, jest dokumentem wydrukowanym z państwowego systemu wymaga podpisu uprawnionego przedstawiciela organu wydającego.

Zanim zdecydujesz, porównaj oferty banków
Dalej

Kto wydaje wypis i wyrys z rejestru gruntów?

Ewidencję gruntów i budynków prowadzi starosta powiatowy lub urząd miasta, jeśli mamy do czynienia z miastem na prawach powiatu. Ewidencję prowadzi organ właściwy dla miejsca położenia konkretnej nieruchomości i jest on zobowiązany do jego aktualizacji i utrzymywania go w zgodności z materiałami źródłowymi. Wniosek można złożyć osobiście, listownie lub w postaci dokumentu elektronicznego.

Kto może uzyskać wypis i wyrys z rejestru gruntów?

Z uwagi na szczegółowe informacje, w tym dane osobowe właściciela nieruchomości, wypis i wyrys z rejestru gruntów otrzymać mogą tylko konkretne osoby i jednostki organizacyjne. Dokument może uzyskać:

 • właściciel gruntów,
 • osoba, która ma prawo dysponować nieruchomością,
 • organy administracji publicznej,
 • podmioty niebędące organami administracji publicznej, które realizują zadania zlecone przez organ administracji publicznej związane z budynkami i lokalami, których dotyczy ewidencja,
 • operatorzy sieci,
 • inne podmioty posiadające interes prawny w tym zakresie.

Sprawdź też: Kalkulator zdolności kredytowej dla kredytu hipotecznego

Jak złożyć wniosek przez internet?

Złożenie wniosku online, jest niewątpliwie najwygodniejszą i najszybszą formą pozyskania wypisu i wyrysu z rejestru gruntów. W tym celu trzeba wejść na stronę internetową Portalu Informacyjnego Służby Geodezyjnej i Kartograficznej. Następnie należy skorzystać z list rozwijanych i wybrać pozycję „geodeci powiatowi” oraz wybrać województwo.

W kolejnym kroku trzeba kliknąć „portal mapowy”. Niestety jeszcze nie wszystkie powiaty oferują tego typu usługę. Wniosek w formie elektronicznej składany jest za pośrednictwem platformy ePUAP. W opisywanym wariancie nie trzeba przejmować się godzinami pracy urzędu.

Jak złożyć wniosek osobiście lub listownie?

W celu złożenia wniosku o wypis i wyrys z rejestru gruntów w papierowej formie należy pobrać odpowiedni wniosek ze strony internetowej lub pozyskać go bezpośrednio w urzędzie. Jest to załącznik nr 4 do rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 28 lipca 2020 r. w sprawie wzorów wniosków o udostępnienie materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, licencji i Dokumentu Obliczenia Opłaty, a także sposobu wydawania licencji (Dz. U. poz. 1322).

Następnie trzeba zanieść wniosek do odpowiedniego starostwa powiatowego albo urzędu miasta lub wysłać dokument pocztą. Urząd poinformuje nas o opłatach za wydanie dokumentu. Po zapłaceniu wskazanej kwoty organ przygotuje dla wypis i wyrys z rejestru gruntów, a także poinformuje o terminie odbioru dokumentu. Jeśli nie jesteśmy w stanie odebrać wypisu z rejestru gruntów osobiście, to przygotujmy odpowiednie upoważnienie osobie trzeciej.

Jak długo czeka się na wypis i wyrys z rejestru gruntów?

Wiele zależy od konkretnego starostwa powiatowego lub urzędu miasta i systemu, w którym prowadzona jest baza, a także od kolejki oczekujących wniosków. W szczególnych przypadkach możliwe jest otrzymanie dokumentu w tym samym dniu, wymaga to jednak osobistego stawiennictwa w urzędzie. Organ wydający wypis i wyrys z rejestru gruntów zawsze informuje, ile czasu potrzebuje na przygotowanie dokumentów. Zazwyczaj czas oczekiwania wynosi od 2 do 5 dni.

Ile trzeba zapłacić za wypis i wyrys z ewidencji gruntów?

Wszystko zależy od tego czy wnioskowaliśmy o dokument w wersji uproszczonej (bez danych osobowych) czy w wersji pełnej oraz czy wystarczy nam tylko wersja elektroniczna. Za wypis i wyrys ewidencji w wersji pełnej zapłacimy:

 • 140 zł - za elektroniczną wersję wypisu i wyrysu,
 • 150 zł - za wydruki wypisu i wyrysu.

Powyższe ceny dotyczą jednej nieruchomości w granicach jednego obrębu ewidencyjnego. Pozostałe opłaty znajdziemy w tabeli nr 11 będącej załącznikiem do ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne. Wybrane koszty z tabeli prezentują się następująco:

 • 40 zł - wypis z rejestru gruntów w postaci dokumentu elektronicznego,
 • 50 zł - wypis z rejestru gruntów w postaci dokumentu drukowanego,
 • 24 zł - wypis z rejestru gruntów bez danych osobowych w postaci dokumentu elektronicznego,
 • 30 zł - wypis z rejestru gruntów bez danych osobowych w postaci dokumentu drukowanego,
 • 105 zł - wyrys z mapy ewidencyjnej w postaci dokumentu elektronicznego,
 • 110 zł - wyrys z mapy ewidencyjnej w postaci dokumentu drukowanego.

Wypis z rejestru gruntów - kluczowe informacje na temat nieruchomości

Decydując się m.in. na zakup wymarzonej nieruchomości należy pamiętać, że istnieje dokument pozwalający sprawdzić jej szczegółowe parametry. Co prawda, wypis i wyrys z rejestru gruntów zawierający dane osobowe właściciela nieruchomości nie jest dostępny publicznie, jednak w przypadku planowanej transakcji kupna-sprzedaży informcaje te nie powinny być tajemnicą.

Szczególnie, że wypis i wyrys z rejestru gruntów niezbędny jest przy zakładaniu księgi wieczystej. Pozyskanie tych dokumentów kosztuje, jednak mając na uwadze ceny nieruchomości i coraz wyższe kwoty kredytów hipotecznych, opłata za ich wydanie ma marginalny charakter.

Sprawdź też: Kredyt hipoteczny - co to jest kredyt hipoteczny?

Sprawdź też: Wkład własny - co trzeba wiedzieć? Kredyt hipoteczny a wkład własny

Poradniki