Skorzystaj z pomocy eksperta

Dziękujemy!
Paweł Łaniewski
Redaktor SMART Bankier.pl


W trakcie procedury udzielania kredytu hipotecznego bank uważnie przygląda się sylwetce kredytobiorcy. Jednym z kryteriów będą daty widniejące na umowie o pracę.

Procedura oceny zdolności kredytowej obrosła wieloma mitami. Nic w tym dziwnego: często to właśnie ona odpowiada za odmowną decyzję banku. W przypadku części kredytobiorców zdecydowanie ważniejszą rolę odgrywać będą jednak wymogi formalne narzucane przez instytucję. Niespełnienie ich – nawet w przypadku osiągania stosunkowo wysokich dochodów czy posiadania dobrych perspektyw zawodowych – stanie na drodze do uzyskania środków na wymarzoną nieruchomość. Jeden z podstawowych dotyczy kwestii zatrudnienia. Liczyć będzie się zarówno dotychczasowy dorobek i okres obowiązywania umowy, jak i czas, przez który ta będzie ważna. Przed złożeniem wniosku warto więc dowiedzieć się, jak wygląda polityka konkretnego banku w tym zakresie.

Kredyt hipoteczny a umowa na czas określony – na jakich zasadach? (fot. Fusionstudio / Shutterstock)

Umowa na czas określony a kredyt – to możliwe

Swego czasu wśród kredytobiorców panowało przekonanie, że aby uzyskać kredyt hipoteczny, trzeba posiadać umowę o pracę na czas nieokreślony. Ta – co oczywiste – wiąże się z perspektywy instytucji z najmniejszym ryzykiem utraty miejsca zatrudnienia, a co za tym idzie również dochodów niezbędnych do regulowania zobowiązania. Z drugiej strony rynek jednak dynamicznie się rozwija, a po kredyty hipoteczne coraz częściej sięgają także młodzi ludzie, którzy nie zawsze w chwili składania wniosku mogą pochwalić się tego typu dokumentem. Warto podkreślić, że nie są pozbawieni szans na kredyt mieszkaniowy nawet, jeśli są zatrudnieni na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony lub wykonują obowiązki na podstawie umów cywilnoprawnych. Nadal jednak kluczową rolę odgrywa stabilność zatrudnienia, dlatego różne banki w różny sposób regulują tę kwestię. Nieco inaczej cała kwestia prezentuje się także w przypadku osób, które mają bogatą historię zawodową, jednak w ostatnim czasie zdecydowały się na zmianę miejsca pracy.

Liczy się kilka czynników

W przypadku umowy na czas określony i kredytu hipotecznego liczy się nie tylko to, przez jaki okres „w przód” obowiązywać będzie umowa. Równie ważne regulacje dotyczą dotychczasowego okresu obowiązywania umowy u aktualnego pracodawcy, a część instytucji wymaga ponadto określonego łącznego stażu pracy lub uzyskiwania dochodów. Równocześnie bank może brać również pod uwagę inne kryteria, takie jak prestiż zajmowanego stanowiska albo inne umowy łączące kredytobiorcę z konkretną firmą w przeszłości, a nawet charakterystykę konkretnego rynku. W określonych przypadkach może również potraktować umowę na czas określony jako umowę na czas nieokreślony, co w oczywisty sposób przełoży się na wiarygodność klienta.

przewiń, aby zobaczyć całą tabelę
przewiń, aby zobaczyć całą tabelę

Bank

Minimalny staż u aktualnego pracodawcy

Minimalny okres obowiązywania UOP w przód

Dodatkowe warunki

Alior Bank

3 miesiące

8 miesięcy

Łączny staż musi wynosić minimum 6 miesięcy.

Bank Millennium

3 miesiące

6 miesięcy

Łączny czas pracy musi wynieść przynajmniej 6 miesięcy.

Bank Pekao

1 miesiąc

Należy wykazać dochody osiągane w ciągu ostatnich 12 miesięcy, w niektórych przypadkach bank może wymagać zestawienia z dłuższego okresu.

ING Bank Śląski

6 miesięcy

12 miesięcy

Brane pod uwagę są również umowy o pracę z poprzednimi pracodawcami, o ile ma miejsce ciągłość zatrudnienia.

mBank

3 miesiące

6 miesięcy

Bank nie akceptuje promes zatrudnienia.

PKO BP

6 miesięcy

Spełniony musi być dodatkowy warunek, np. realność przedłużenia umowy, wcześniejsze umowy z danym pracodawcą lub wykonywanie zawodu o wysokim prestiżu. Jeżeli umowa obowiązuje od przynajmniej 6 miesięcy i będzie ważna przez następne 18 miesięcy, będzie rozpatrywana jako umowa na czas nieokreślony.

Santander Bank

3 miesiące

W przypadku umów podpisanych na przynajmniej 12 miesięcy traktowane są jako umowy na czas nieokreślony.

Kredyt nie dla wszystkich

Jak widać, podejście instytucji do kwestii udzielania kredytu hipotecznego przy umowie na czas określony znacząco się od siebie różni. W większości przypadków wymagane będzie posiadanie przynajmniej 3-miesięcznego doświadczenia u aktualnego pracodawcy, jednak może być to również powiązane z koniecznością posiadania dłuższego łącznego stażu pracy. Warto mieć jednak świadomość, że zmieniając firmę, nie zawsze należy odkładać złożenie wniosku o kredyt hipoteczny w czasie. Coraz więcej banków spogląda przychylnie na takich klientów, zwłaszcza jeżeli zachowana została ciągłość zatrudnienia lub okres pomiędzy zwolnieniem a podjęciem nowych obowiązków nie był długi. Kredyt hipoteczny uda się również znaleźć osobom zatrudnionym w branżach, w których krótko obowiązujące kontrakty są standardem. W najtrudniejszym położeniu znajdują się młodzi ludzie, niemogący pochwalić się wystarczającym stażem pracy. W ich przypadku często jedynym sposobem na otrzymanie kredytu hipotecznego przy umowie na czas określony jest oczekiwanie na spełnienie ustalonych przez bank limitów.

Jak zwiększyć swoją szansę na kredyt?

Warto mieć również świadomość, że banki w różny sposób interpretują dokumenty dotyczące osiąganych dochodów: większość przyjmuje średnią z wybranego okresu, część wlicza do dochodów regularnie otrzymywane premie czy nagrody, inne w przypadku np. dużych wahań wpływających na konto sum, mogą natomiast sugerować się najniższą z wartości z ostatnich miesięcy. W związku z tym warto zadbać o swoją zdolność kredytową: w uzyskaniu finansowania pomoże skorzystanie z kalkulatora, który umożliwi wstępną ocenę jej wysokości. Przed złożeniem wniosku o kredyt mieszkaniowy warto również pozbyć się innego zadłużenia, w tym nie tylko kredytów i pożyczek, ale również kart kredytowych lub limitów w rachunku. Olbrzymi wpływ na zdolność w przypadku singli będzie miało również znalezienie współkredytobiorcy. Tym może być zarówno partner czy przyjaciel, jak i rodzic czy inni członkowie rodziny.


2020-10-09

Źródła dochodów: jakie akceptuje bank? Źródło dochodu a kredyt

Ubieganie się o kredyt, zwłaszcza mieszkaniowy, nieodłącznie wiąże się z koniecznością oceny jego zdolności kredytowej. Warto dowiedzieć się, jakie źródła dochodu mogą być wzięte pod uwagę przez bank.

2020-08-26

LtV. Czym jest wskaźnik LtV i jak wpływa na kredyt?

W słowniczku pojęć związanych z kredytem hipotecznym znajduje się wiele pozornie trudnych terminów. Jednym z nich jest LtV (Loan to Value). Choć często pomijany, w rzeczywistości ma olbrzymi wpływ na warunki kredytu.

2020-08-26

Rekomendacja S. Jakie zmiany wprowadza rekomendacja S KNF?

Jednym z najważniejszych aspektów rynku bankowego jest zapewnienie bezpieczeństwa zarówno klientom, jak i działającym na nim instytucjom. Znaczne zmiany w tym zakresie wprowadza sporządzona przez Komisję Nadzoru Finansowego Rekomendacja S.

Kredyt dla pracujących za granicą: jak go dostać i na czym polega?

W dzisiejszych czasach coraz więcej osób pracuje za granicą i osiąga dochody w innej walucie. Choć często jest to korzystne finansowo, może oznaczać pewne problemy z uzyskaniem kredytu w polskich bankach.

Prowizja za udzielenie kredytu: czym jest i jak ją obniżyć?

Kredyty wiążą się z wieloma dodatkowymi kosztami. Jednym z podstawowych z nich jest prowizja za udzielenie kredytu. Ta, choć przybiera formę jednorazowej opłaty, może istotnie wpłynąć na wydatki związane z uzyskaniem środków.

Kredyt hipoteczny a umowa na czas określony – na jakich zasadach?

W trakcie procedury udzielania kredytu hipotecznego bank uważnie przygląda się sylwetce kredytobiorcy. Jednym z kryteriów będą daty widniejące na umowie o pracę.

Wcześniejsza spłata kredytu hipotecznego – czy warto?

Kredyt hipoteczny kojarzy się z długim okresem spłaty, a co za tym idzie również wysokimi kosztami. Nie zawsze musi tak jednak być. Dobrym sposobem na oszczędności jest wcześniejsza spłata.