Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

Jak zapłacić podatek? Płatność podatku dochodowego przez Internet

Jak zapłacić podatek? Płatność podatku dochodowego przez Internet
Spis treści

Rozliczenie PIT wiąże się nie tylko z koniecznością uzupełnienia zeznania i przesłania go do urzędu skarbowego. W niektórych przypadkach trzeba będzie również uregulować niedopłatę. Warto dowiedzieć się, jak zapłacić podatek dochodowy.

Regulowanie podatku dochodowego to jeden z najważniejszych obowiązków osiągających dochody podatników. Tradycyjnie kojarzy się z nim koniec kwietnia, kiedy to zazwyczaj upływa termin rozliczenia się z fiskusem. To samo w sobie stało się zdecydowanie prostsze: część osób zostanie rozliczona automatycznie, nawet jeśli nie podejmie jakichkolwiek działań. Nie warto jednak czekać do ostatniego dnia lub lekceważyć tego obowiązku. W niektórych przypadkach może się okazać, że suma odprowadzonych w ciągu roku zaliczek jest niższa od kwoty obliczonego podatku. Na koncie powstaje wówczas niedopłata, którą trzeba uregulować. Przelew do urzędu skarbowego PIT sam w sobie jest bardzo prosty i można wykonać go w wygodny sposób przez Internet. Warto poznać możliwości podatnika i sposób korzystania z narzędzi.

Jak zapłacić podatek? Kwestia zaliczek

Choć termin rozliczenia podatku dochodowego od osób fizycznych upływa zazwyczaj 30 kwietnia roku następującego po roku podatkowym, którego dotyczy zobowiązanie, w rzeczywistości podatnik reguluje go już w trakcie roku. Przybiera to postać zaliczek na podatek dochodowy. W przypadku osób zatrudnionych np. na podstawie umowy o pracę reguluje je płatnik, a więc pracodawca. Następnie jest on zobligowany do wystawienia PIT-11, czyli dokumentu wskazującego na osiągnięty przez podatnika przychód i dochód. Widnieje na nim również m.in. kwota odprowadzonych zaliczek czy składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne. Nieco inaczej wygląda to w przypadku przedsiębiorców, którzy muszą regulować zaliczki na podatek dochodowy samodzielnie i przelewać je po zakończonym miesiącu lub kwartale (o ile przedsiębiorca może skorzystać z takiej opcji). Samo rozliczanie zaliczek PIT może jednak wiązać się z błędami lub pewnym niedoszacowaniem. Wówczas może dojść do niedopłaty podatku.

Skąd bierze się niedopłata podatku?

Podatnik rozliczający się za pośrednictwem płatnika podczas rozliczania PIT przenosi dane widniejące w PIT-11 do własnego zeznania podatkowego. Musi również uwzględnić w nim inne dochody podlegające opodatkowaniu w ramach skali podatkowej, ma przy tym prawo do skorzystania z przysługujących mu ulg podatkowych. W wielu przypadkach okaże się, że odprowadzone wcześniej zaliczki będą odpowiadały wysokości rzeczywistego podatku. Często natomiast – np. dzięki ulgom i odliczeniom – okaże się, że na koncie widnieje nadpłata, która zostanie zwrócona przez fiskusa we wskazanych terminach. W niektórych przypadkach dojdzie jednak do niedopłaty. Może to mieć kilka przyczyn:

 • Przekroczenie progu podatkowego w sytuacji, w której zaliczki były rozliczane według niższej stawki,
 • Pomyłek w rozliczaniu zaliczek na podatek dochodowy lub ich braku,
 • Osiągania dochodów z wielu źródeł, jeśli zaliczki były rozliczane według niższej stawki, a łączne dochody przekroczyły próg,
 • Podwójnego zaliczenia kwoty wolnej od podatku w przypadku posiadania kilku źródeł dochodów.

Jak zapłacić podatek dochodowy? Mikrorachunek podatkowy

Jeszcze do niedawna regulowanie zobowiązań względem fiskusa było nieco trudniejsze, a przelewy trafiały na konto odpowiedniego urzędu skarbowego. Od 1 stycznia 2020 roku podatnicy korzystają jednak z indywidualnego mikrorachunku podatkowego, na który powinny trafiać płatności z tytułu podatku:

 • PIT,
 • CIT,
 • VAT.

Sam mikrorachunek został wygenerowany przy pomocy numeru PESEL (w przypadku podatników nieprowadzących działalności gospodarczej) lub NIP (dla przedsiębiorców). Można go wobec tego w łatwy sposób ustalić i zapłacić podatek.

Jak wpłacać na mikrorachunek?

Przelew do urzędu skarbowego PIT można wykonać w taki sam sposób, jak każdy inny transfer środków. Można zrobić to więc np. w placówce banku lub serwisie bankowości internetowej – ten sposób będzie przy tym zdecydowanie najwygodniejszy i najszybszy. Do dyspozycji pozostaje również pocztowe polecenie przelewu. Wówczas jednak własnoręcznie trzeba będzie wprowadzić wszystkie dane, co wiąże się z ryzykiem popełnienia pomyłki i jest także najmniej wygodnym sposobem na regulowanie zobowiązania. Najlepiej zrobić to więc przez Internet.

Jak zapłacić podatek do urzędu skarbowego przez Internet?

Choć każdy bez trudu zapłaci podatek do urzędu skarbowego przez Internet, procedura nieco różni się od tradycyjnego przelewu, jaki przesyła się np. w celu zapłacenia rachunku czy na konto znajomych. Przede wszystkim należy wybrać w bankowości elektronicznej opcję przelewu podatkowego.

 • Jako symbol formularza należy wybrać odpowiedni rodzaj deklaracji PIT. W przypadku osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę będzie to w większości przypadków PIT-37, podatnicy osiągający dochody z różnych źródeł i przedsiębiorcy rozliczający się na podstawie skali podatkowej wybiorą PIT-36, płatnicy podatku liniowego PIT-36L, ryczałtowcy (w tym osoby fizyczne rozliczające najem nieruchomości) PIT-28.
 • Typem identyfikatora podatnika będzie jego numer PESEL lub NIP.
 • W polu okres należy wskazać okres, za który ma miejsce płatność.
 • Kwotą przelewu będzie należny podatek wynikający z deklaracji.
 • Identyfikacja zobowiązania powinna zostać w takim scenariuszu pusta. Uzupełnia się ją jedynie, jeżeli przelew jest wynikiem decyzji organu.

Do kiedy zapłacić podatek?

Z punktu widzenia podatnika olbrzymie znaczenie ma również termin uregulowania płatności. Warto mieć świadomość, że termin składania PIT dotyczy nie tylko przesłania lub dostarczenia deklaracji do urzędu skarbowego, ale również uregulowania podatku dochodowego. Ten prezentuje się przy tym następująco w przypadku PIT 2020/2021:

 • PIT-28 należy złożyć do 1 marca 2021 roku,
 • PIT-37, PIT-36, PIT-36L, PIT-39, PIT-38 należy złożyć do 30 kwietnia 2021 roku.

Jeżeli wobec tego podatnik nawet prawidłowo rozliczy zeznanie w ostatnim dniu, ale na jego koncie widnieć będzie niedopłata, oznaczać to będzie opóźnienie. Za to z kolei fiskus naliczy odsetki karne. Nie warto wiec zwlekać do samego końca. To samo dotyczy również usługi Twój e-PIT. Ta jest niezwykle wygodna. Umożliwia również automatyczne rozliczenie deklaracji w ostatnim dniu, jeżeli podatnik nie zdecyduje się na podjęcie jakichkolwiek działań. Warto jednak sprawdzić obliczenia, a w przypadku wystąpienia niedopłaty uregulować podatek na indywidualny mikrorachunek podatkowy.

Znajdź najlepszy kredyt gotówkowy

miesięcy

Poradniki