Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

PIT-11 - czym jest i jak go rozliczyć? PIT-11 dla pracownika

PIT-11 - czym jest i jak go rozliczyć? PIT-11 dla pracownika
Spis treści

PIT-11, czyli informacja o dochodach podatnika, to ważny dokument wystawiany przez płatnika, który w odpowiednich terminach powinien trafić zarówno do podatnika, jak i właściwego urzędu skarbowego. Warto dowiedzieć się, co zawiera, jak go sporządzić i wykorzystać podczas rozliczania podatku dochodowego od osób fizycznych.

Z perspektywy pracowników zatrudnionych np. na podstawie umowy o pracę, formularz PIT-11 jest podstawowym dokumentem, umożliwiającym poprawne rozliczenie z fiskusem. Dla płatników, a więc najczęściej pracodawców i zleceniodawców, jego doręczenie jest natomiast obowiązkiem, który należy spełnić nie tylko wobec zatrudnionej osoby, ale także urzędu skarbowego.

Formularz PIT-11 zawiera przy tym najważniejsze informacje, takie jak wysokość wynagrodzenia czy odprowadzone zaliczki na podatek. Dzięki temu rozliczenie podatku PIT jest niezwykle proste, a w części przypadków nie wymaga od podatnika podjęcia jakichkolwiek działań. Oznaczony numerem 11 PIT jest przede wszystkim wymogiem dla płatników. Osoby zatrudniające pracowników powinny więc dowiedzieć się, jak go przygotować oraz do kiedy i w jakiej formie przesłać go urzędowi skarbowemu oraz pracownikowi.

Formularz PIT-11: co się na nim znajduje?

Ten rodzaj deklaracji PIT jest niezbędnym elementem prawidłowego rozliczenia podatników, których obejmuje podatek dochodowy od osób fizycznych. Wiele o jego zawartości mówi treść widniejąca na pierwszej stronie formularza PIT-11: "Informacja o przychodach z innych źródeł oraz o dochodach i pobranych zaliczkach". Znajdują się w nim informacje dotyczące:

  • Danych identyfikacyjnych płatnika,
  • Danych podatnika podatku dochodowego, którego dotyczy deklaracja,
  • Przychodów podatnika,
  • Informacja o kosztach uzyskania przychodu z tytułu stosunku służbowego, stosunku pracy, spółdzielczego stosunku pracy oraz pracy nakładczej,
  • Dochodów podatnika,
  • Pobranych zaliczek na podatek,
  • Pobranych składek,
  • Informacje dotyczące przychodów zwolnionych z opodatkowania.

W związku z tym jest to przede wszystkim ważna informacja dla pracowników, których z pracodawcą łączy stosunek pracy, stosunek służbowy, spółdzielczy stosunek pracy lub stosunek pracy nakładczej, ale także dla osób osiągających dochód z tytułu działalności wykonywanej osobiście (np. umowy zlecenie).

PIT-11 za 2021 rok - do kiedy należy go wysłać?

Przesłanie informacji PIT-11 to ważny obowiązek płatnika. Trzeba to przy tym zrobić nie tylko w odpowiedniej i zdefiniowanej formie, ale również w odpowiednich terminach. PIT-11 należy przy tym przesłać zarówno do konkretnego podatnika, jak i do urzędu skarbowego. Co ważne: w tych dwóch przypadkach terminy będą się nieco od siebie różnić.

  • Płatnik powinien przekazać podatnikowi formularz PIT-11 do końca lutego roku następującego po roku podatkowym. W przypadku PIT za 2021 rok będzie to 28 lutego 2022 roku (poniedziałek).
  • W odpowiednim urzędzie skarbowym PIT-11 powinien znaleźć się natomiast do końca styczna roku następującego po roku podatkowym. Dla PIT-11 za 2021 rok, będzie to 31 stycznia 2022 roku (poniedziałek).

PIT od pracodawcy: w formie elektronicznej czy papierowej?

Jeszcze do niedawna standardem było przesyłanie lub przekazywanie pracownikom informacji PIT-11 w tradycyjnej papierowej formie. Z biegiem czasu stało się to jednak niepraktyczne, zwłaszcza że coraz więcej podatników decyduje się na rozliczenie PIT online, podobnie będzie również w przypadku PIT za 2021 rok. Egzemplarz informacji PIT-11 dla podatnika może być przesłany drogą elektroniczną, np. z wykorzystaniem poczty e-mail.

Uzyskanie odrębnej zgody od pracownika nie jest przy tym wymagane, jednak rekomendowane przez organy. Wystarczającym dowodem na otrzymanie druku będzie natomiast generowane automatycznie potwierdzenie odbioru. Co ważne: pracodawca powinien zabezpieczyć deklarację podpisem elektronicznym, należy przesłać ją również w nieedytowalnej formie (np. plik pdf).

Natomiast wysłanie deklaracji PIT-11 przez płatnika do urzędu skarbowego możliwe jest wyłącznie drogą elektroniczną. Nie ma możliwości przekazania druku PIT-11 w formie papierowej. W celu realizacji wysyłki elektronicznej skorzystać można z oprogramowania, takiego jak przygotowany przez Ministerstwo Finansów system e-Deklaracje lub z narzędzi oferowanych przez zewnętrznych dostawców.

Przy tym możliwe jest skorzystanie z wielu modeli autoryzacji, nie zawsze potrzebne będzie posiadanie np. podpisu elektronicznego. Z podpisu kwalifikowanego, w trakcie wysyłania druku PIT-11, nie musi korzystać płatnik, który jest osobą fizyczną.

Dlaczego informacje przekazane w PIT-11 są ważne?

Formularz PIT-11 przekazywany pracownikowi przez płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych jest podstawą do dalszych rozliczeń z fiskusem. Brak tych informacji nie pozwala na prawidłowe wypełnienie i złożenie rocznej deklaracji podatkowej. Co ważne, może się zdarzyć, że płatnik popełni błąd i w zeznaniu PIT-11 znajdą się nieprawidłowe dane. W takiej sytuacji należy wskazać w deklaracji podatkowej przychody i koszty zgodne ze stanem faktycznym.

Po wykryciu błędu podatnik może poinformować o tym fakcie pracodawcę, a ten na podstawie wniesionych zastrzeżeń ma możliwość skorygowania deklaracji PIT-11 i ponownego przekazania jej odbiorcy. Jeżeli poprawiony dokument trafi do podatnika już po złożeniu rocznego zeznania podatkowego w urzędzie skarbowym i nadal będą występować rozbieżności, to trzeba przygotować się na korektę złozonej deklaracji rocznej.

Jak przygotować PIT-11? Pracodawca może skorzystać z cyfryzacji

Sposób rozliczania podatku PIT znacząco zmienił się na przestrzeni lat. Nie inaczej jest również z przygotowywaniem informacji PIT-11. Pracodawca powinien również korzystać z nowych rozwiązań technologicznych, umożliwiających z jednej strony zautomatyzowane przygotowywanie deklaracji PIT, z drugiej: wysyłkę zarówno do podatników, jak i urzędu skarbowego. Dzięki nim możliwe staje się uniknięcie wielu problemów i formalności, które zwykle wiążą się z tym procesem.

Jak rozliczyć PIT dzięki informacji PIT-11?

Z perspektywy pracownika formularz PIT-11 jest podstawową informacją, pozwalającą rozliczyć podatek od dochodów osiągniętych w roku podatkowym. Bazując na dostępnych w deklaracji informacjach o przychodach, pobranych zaliczkach na podatek dochodowy, kosztach uzyskania przychodu możliwe staje się obliczenie podatku oraz przesłanie go do urzędu skarbowego.

W tym celu należy skorzystać z formularza PIT-37, jeśli płatnik odpowiadał za odprowadzanie wszystkich zaliczek na podatek dochodowy, albo PIT-36, jeżeli za część osiągniętych dochodów podatnik odprowadzał zaliczki samodzielnie (np. z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej, wynajmu nieruchomości i opodatkowaniu go skalą podatkową czy otrzymywaniu dochodów ze źródeł położonych za granicą niezobowiązanych do regulowania zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych w Polsce).

Jak rozliczyć PIT? Najlepiej przez Internet

Na podstawie informacji zebranych w formularzu PIT przygotowanym przez płatnika można uzupełnić zeznanie podatkowe samodzielnie, korzystając z tradycyjnego formularza. Zdecydowanie lepiej zrobić to jednak przez Internet. Znacznie zredukuje to ryzyko popełnienia błędu, dotyczącego np. informacji o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy, co może przełożyć się na nieprawidłowe obliczenie podatku, a co za tym idzie na problemy w relacjach z fiskusem.

Do dyspozycji podatników pozostają przygotowane przez ministerstwo usługi Twój e-PIT oraz e-deklaracje, a także programy PIT (także bezpłatne), pozwalające na błyskawiczne rozliczenie należnego podatku i dostarczenie go do urzędu skarbowego bez większych problemów, na podstawie najważniejszych informacji podatkowych.

Czy automatyczne rozliczenie PIT jest możliwe?

Olbrzymią innowacją jest zwłaszcza usługa Twój e-PIT przygotowana przez Ministerstwo Finansów. Dzięki niej do systemu trafiają wszystkie dane pozwalające podatnikowi na rozliczenie podatku PIT, w tym przede wszystkim informacje przesłane przez pracodawcę. W ten sposób można rozliczyć zeznania podatkowe PIT-28, PIT-36, PIT-37 i PIT-38 (wyjątkiem są przedsiębiorcy, którzy chcieliby rozliczyć w ten sposób PIT-36, alternatywą pozostają dla nich komercyjne programy PIT lub system e-Deklaracje).

Po zalogowaniu do usługi Twój e-PIT na podatnika czeka częściowo przygotowana deklaracja podatkowa. Wystarczy ją zaakceptować lub wprowadzić dane, dotyczące np. przysługujących ulg podatkowych czy numeru KRS organizacji pożytku publicznego, na której konto ma trafić 1% podatku. Następnie należy przesłać PIT do urzędu skarbowego. Nawet jeżeli podatnik tego nie zrobi, deklaracja zostanie przesłana automatycznie w odpowiednim terminie.

Sprawdź też: Podatek od spadków i darowizn: kto i kiedy musi go zapłacić?

Sprawdź też: Rodzaje PITów. Jaki PIT wypełnić?

Poradniki