5,1000 zł
2,00% 0,1000 zł
S4E SA (S4E)

Komunikaty spółki - S4E

Powołanie Prezesa Zarządu S4E S.A.
Zmiany w składzie Rady Nadzorczej.
Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na NWZ S4E S.A. w dniu 9 maja 2019 r.
Treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy S4E S.A.
Zmiana terminu przekazywania raportu okresowego za I kw. 2019 r.
Zawiadomienie w trybie art. 69 Ustawy o ofercie.
Zmiany w Zarządzie S4E S.A.
Ogłoszenie o zwołaniu NWZ S4E S.A. na 9 maja 2019 roku wraz z projektami uchwał
Ogłoszenie o zwołaniu NWZ S4E S.A. na 9 maja 2019 roku wraz z projektami uchwał.
Raport roczny S4E S.A. za 2018 rok.
Zawiadomienie w trybie art. 70 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych
Terminy przekazywania raportów okresowych w 2019 r
Aneks do umowy kredytowej o linię wielocelową z Alior Bankiem.
Zawiadomienie w trybie art. 69 Ustawy o ofercie.
Uzupełnienie do rb 17/2018 – zmiany w Radzie Nadzorczej.
S4E 2,00% 5,10
2020-01-17 13:09:24

Kalendarium

Brak wydarzeń
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.