38,6000 zł
0,00% 0,0000 zł
S4E SA (S4E)

Komunikaty spółki - S4E

Terminy przekazywania raportów okresowych w 2024 r.
Raport kwartalny S4E S.A. za III kwartał 2023 roku
Raport kwartalny S4E S.A. za II kwartał 2023 roku
Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy S4E S.A
Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na ZWZ S4E S.A. w dniu 30 czerwca 2023 r.
Ogłoszenie o zwołaniu WZ S4E S.A. na 30 czerwca 2023 roku wraz z projektami uchwał.
Ogłoszenie o zwołaniu WZ S4E S.A. na 30 czerwca 2023 roku wraz z projektami uchwał.
Raport kwartalny S4E S.A. za I kwartał 2023 roku
Raport roczny S4E S.A. za 2022 rok.
Zmiana adresu Spółki
Terminy przekazywania raportów okresowych w 2023 r.
Rejestracja zmian w statucie Spółki.
Podpisanie umowy z biegłym rewidentem na badanie sprawozdań finansowych Emitenta za rok obrotowy 2022 i 2023
Skorygowany raport kwartalny S4E S.A. za II kwartał 2022 roku.
Skorygowany raport kwartalny S4E S.A. za I kwartał 2022 roku.
S4E 0,00% 38,60
2024-02-28 12:53:46

Kalendarium

  • Publikacja raportu za 2023 rok.

  • Publikacja raportu za I kwartał 2024 roku.

Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.