13,1000 zł
-9,03% -1,3000 zł
S4E SA (S4E)

Komunikaty spółki - S4E

Raport roczny S4E S.A. za 2022 rok.
Zmiana adresu Spółki
Terminy przekazywania raportów okresowych w 2023 r.
Rejestracja zmian w statucie Spółki.
Podpisanie umowy z biegłym rewidentem na badanie sprawozdań finansowych Emitenta za rok obrotowy 2022 i 2023
Skorygowany raport kwartalny S4E S.A. za II kwartał 2022 roku.
Skorygowany raport kwartalny S4E S.A. za I kwartał 2022 roku.
Raport kwartalny S4E S.A. za III kwartał 2022 roku
Powołanie Członków Zarządu S4E S.A na nową kadencję.
Uzupełnienie do rb 17/2022 – powołanie członków Rady Nadzorczej.
Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na ZWZ S4E S.A. w dniu 26
Powołanie członków Rady Nadzorczej
Zmiany w Statucie uchwalone na ZWZA S4E S.A. w dniu 26 października 2022 r.
Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy S4E S.A.
Ogłoszenie o zwołaniu WZ S4E S.A. na 26 października 2022 roku wraz z projektami uchwał.
S4E -9,03% 13,10
2023-03-27 15:06:34

Kalendarium

  • Publikacja raportu za I kwartał 2023 roku.

Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.