4,2000 zł
0,00% 0,0000 zł
S4E SA (S4E)

Komunikaty spółki - S4E

Wstępne wybrane dane finansowe S4E S.A. za 2020 rok.
Terminy przekazywania raportów okresowych w 2021 r.
Rezygnacja Wiceprezesa Zarządu S4E S.A.
Podpisanie umowy z biegłym rewidentem na badanie sprawozdań finansowych Emitenta za rok obrotowy 2020 i 2021.
Wystąpienie z pozwem sądowym przeciwko partnerowi handlowemu.
Raport kwartalny S4E S.A. za III kwartał 2020 roku
Aneks do umowy kredytowej z Credit Agricole Bank Polska S.A.
Aneks do umowy kredytowej z mBank S.A
Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na ZWZ S4E S.A. w dniu 31 sierpnia 2020 r.
Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy S4E S.A.
Raport kwartalny S4E S.A. za II kwartał 2020 roku
Ogłoszenie o zwołaniu WZ S4E S.A. na 31 sierpnia 2020 roku wraz z projektami uchwał.
Ogłoszenie o zwołaniu WZ S4E S.A. na 31 sierpnia 2020 roku wraz z projektami uchwał.
Aneks do umowy kredytowej z mBank S.A.
Uzupełnienie do rb. 9/2020 - zmiana Prezesa Zarządu S4E S.A.
S4E 0,00% 4,20
2021-03-05 15:10:03

Kalendarium

  • Publikacja raportu za 2020 rok.

Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.