5,8000 zł
-3,33% -0,2000 zł
S4E SA (S4E)

Komunikaty spółki - S4E

Raport kwartalny S4E S.A. za I kwartał 2021 roku
Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na NWZ S4E S.A. w dniu 30 kwietnia 2021 r.
Powołanie członka Rady Nadzorczej.
Treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy S4E S.A.
Ogłoszenie o zwołaniu NWZ S4E S.A. na 30 kwietnia 2021 roku wraz z projektami uchwał.
Ogłoszenie o zwołaniu NWZ S4E S.A. na 30 kwietnia 2021 roku wraz z projektami uchwał.
Zmiany w składzie Rady Nadzorczej.
Raport roczny S4E S.A. za 2020 rok.
Wstępne wybrane dane finansowe S4E S.A. za 2020 rok.
Terminy przekazywania raportów okresowych w 2021 r.
Rezygnacja Wiceprezesa Zarządu S4E S.A.
Podpisanie umowy z biegłym rewidentem na badanie sprawozdań finansowych Emitenta za rok obrotowy 2020 i 2021.
Wystąpienie z pozwem sądowym przeciwko partnerowi handlowemu.
Raport kwartalny S4E S.A. za III kwartał 2020 roku
Aneks do umowy kredytowej z Credit Agricole Bank Polska S.A.
S4E -3,33% 5,80
2021-05-17 15:37:10

Kalendarium

Brak wydarzeń
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.