3,6000 zł
5,88% 0,2000 zł
S4E SA (S4E)

Komunikaty spółki - S4E

Wprowadzenie na wniosek akcjonariusza zmian do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
Ogłoszenie o zwołaniu WZ S4E S.A. na 27 czerwca 2019 roku wraz z projektami uchwał.
Ogłoszenie o zwołaniu WZ S4E S.A. na 27 czerwca 2019 roku wraz z projektami uchwał.
Raport kwartalny S4E S.A. za I kw. 2019r.
Powołanie Prezesa Zarządu S4E S.A.
Zmiany w składzie Rady Nadzorczej.
Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na NWZ S4E S.A. w dniu 9 maja 2019 r.
Treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy S4E S.A.
Zmiana terminu przekazywania raportu okresowego za I kw. 2019 r.
Zawiadomienie w trybie art. 69 Ustawy o ofercie.
Zmiany w Zarządzie S4E S.A.
Ogłoszenie o zwołaniu NWZ S4E S.A. na 9 maja 2019 roku wraz z projektami uchwał
Ogłoszenie o zwołaniu NWZ S4E S.A. na 9 maja 2019 roku wraz z projektami uchwał.
Raport roczny S4E S.A. za 2018 rok.
Zawiadomienie w trybie art. 70 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych
S4E 5,88% 3,60
2020-11-24 15:20:57

Kalendarium

Brak wydarzeń
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.