6,2000 zł
-10,14% -0,7000 zł
S4E SA (S4E)

Komunikaty spółki - S4E

Zmiany w składzie Rady Nadzorczej.
Uzupełnienie do rb 7/2019 oraz 13/2019 – zmiany w Radzie Nadzorczej
Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na ZWZ S4E S.A. w dniu 27 czerwca 2019 r.
Powołanie członka Rady Nadzorczej.
Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy S4E S.A
Wprowadzenie na wniosek akcjonariusza zmian do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
Wprowadzenie na wniosek akcjonariusza zmian do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
Ogłoszenie o zwołaniu WZ S4E S.A. na 27 czerwca 2019 roku wraz z projektami uchwał.
Ogłoszenie o zwołaniu WZ S4E S.A. na 27 czerwca 2019 roku wraz z projektami uchwał.
Raport kwartalny S4E S.A. za I kw. 2019r.
Powołanie Prezesa Zarządu S4E S.A.
Zmiany w składzie Rady Nadzorczej.
Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na NWZ S4E S.A. w dniu 9 maja 2019 r.
Treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy S4E S.A.
Zmiana terminu przekazywania raportu okresowego za I kw. 2019 r.
S4E -10,14% 6,20
2019-12-06 13:29:14

Kalendarium

  • NWZA ws. wyboru członków RN oraz zmiany statutu.

Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.