0,4000 zł
2,56% 0,0100 zł
Ruch Chorzów SA (RCW)

Komunikaty spółki - RUCHCHORZ

Raport okresowy za IV kwartał 2023 roku (II kwartał roku ‎rozrachunkowego 2023/2024) Ruch Chorzów Spółka ‎Akcyjna z/s w Chorzowie
Otrzymanie zawiadomienia dotczącego zmian w kapitale zakładowym RUCHU Chorzów
Otrzymanie sprostowania zawiadomienia dotyczącego nabycia akcji RUCHU Chorzów S.A.
Otrzymanie zawiadomienia dotyczącego nabycia akcji RUCHU Chorzów S.A.
Otrzymanie zawiadomienia dotyczącego nabycia akcji RUCHU Chorzów S.A
Harmonogram przekazywania raportów okresowych
Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego oraz zmian ‎w statucie RUCH Chorzów S.A. przez Sąd Rejestrowy
Lista akcjonariuszy, którzy wzięli udział w Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Ruchu Chorzów oraz mieli co najmniej 5% głosów
Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie ‎Spółki w dniu 27 grudnia 2023 roku
Otrzymanie pozwu złożonego przez G.K.S. Piast S.A. z/s w Gliwicach
Zawarcie umów objęcia akcji oraz zakończenie subskrypcji ‎akcji
Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Ruchu Chorzów S.A. z/s w Chorzowie na dzień 27 grudnia 2023 roku
Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ‎Akcjonariuszy Ruchu Chorzów S.A. z/s w Chorzowie na ‎dzień 27 grudnia 2023 roku
Raport okresowy roczny za rok obrotowy 2022/2023 ‎trwający od 01.07.2022 roku do 30.06.2023 roku
Zawarcie umowy objęcia akcji oraz zakończenie subskrypcji ‎prywatnej
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.