0,1500 zł
-6,25% -0,0100 zł
Ruch Chorzów SA (RCW)

Akcjonariat - RUCHCHORZ

Dane ogólne

Kapitalizacja: 8 209 618,35 Liczba dużych akcjonariuszy: 4
Liczba akcji: 54 730 789 Liczba akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 44 833 723
Liczba głosów na WZA: 54 730 789 Procent akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 81,92%
Kapitał akcyjny: 54 730 789,00 Liczba głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 44 833 723
Cena nominalna akcji: 1,00 Procent głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 81,92%
Rozwodniona liczba akcji: - Free float: 18,08%

Najwięksi akcjonariusze

Nazwa Uwagi Liczba akcji Liczba głosów Data zmiany Udziały w innych spółkach
Kurczyk Aleksander 14 594 641 (26,67%) 14 594 641 (26,67%) 2019-08-02 -
Miasto Chorzów ZWZ 13 974 921 (25,53%) 13 974 921 (25,53%) 2018-07-11 -
Bik Zdzisław 13 282 682 (24,27%) 13 282 682 (24,27%) 2019-08-05 -
Skarb Państwa 2 981 479 (5,45%) 2 981 479 (5,45%) 2018-07-20 OBR, , ZFM, FAMEG, KOZIENIC, BDZ, PKN, KGH, ATT, ENG, PGE, TPE, ENA, JSW, ARP_C, LTS, PKO, PZU, PGN, GPW, PHN

Emisje

Opis Data WZA Emisja Cena nominalna Cena emisyjna Kapitał po emisji (liczba akcji w tys. szt. / wartość w tys. zł) Data
seria O 2 000 000
0,00
1,00 0,00 20 676 695
20 676 695,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2014-11-04
seria P - subskrypcja prywatna 1 000 000
0,00
1,00 0,00 21 676 695
21 676 695,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2015-03-30
seria T - subskrypcja prywatna 2 000 000
0,00
1,00 0,00 29 876 695
29 876 695,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2017-10-18
seria A - akcje założycielskie 2004-11-23 1 000
500 000,00
500,00 500,00 1 000
500 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2010-10-01
2004-12-27
seria B - akcje założycielskie 2004-11-23 2 004
0,00
500,00 0,00 1 750
875 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2010-10-01
2004-12-27
seria C 2005-03-14 1 864
0,00
500,00 0,00 3 614
1 807 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2010-10-01

seria D 2005-11-22 3 000
0,00
500,00 0,00 6 614
3 307 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2010-10-01

seria E 2007-01-31 2 000
0,00
500,00 0,00 8 614
4 307 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2010-10-01

seria F 2007-10-16 6 000
0,00
500,00 0,00 14 614
7 307 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2010-10-01

split 1:500 2008-02-04 0
0,00
1,00 0,00 7 307 000
7 307 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:


seria G - subskrypcja prywatna 2008-03-27 1 712 500
0,00
1,00 0,00 9 019 500
9 019 500,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2008-12-01
2008-05-07
seria H - subskrypcja prywatna 2008-03-27 1 064 516
1 809 677,20
1,00 1,70 10 084 016
10 084 016,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2008-12-01
2008-10-06
seria I - subskrypcja prywatna 2009-06-10 1 415 693
0,00
1,00 0,00 11 499 709
11 499 709,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2010-12-03
seria L - kapitał docelowy 2011-08-30 290 992
0,00
1,00 0,00 16 790 701
16 790 701,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2012-05-22
seria K - subskrypcja prywatna 2011-08-30 2 500 000
3 250 000,00
1,00 1,30 16 499 709
16 499 709,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2012-02-13
seria J - Dariusz Smagorowicz, Janusz Paterman, Artur Mrozik, 4energy SA 2011-08-30 2 500 000
3 250 000,00
1,00 1,30 13 999 709
13 999 709,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2012-02-13
połączenie z Ganbist Ltd. bez podwyższania kapitału 2012-12-28 0
0,00
0,00 0,00 0
0,00
KDPW:
KRS:
GPW:


seria M - subskrypcja prywatna 2012-12-28 769 230
999 999,00
1,00 1,30 17 559 931
17 559 931,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2013-05-06
seria N - subskrypcja prywatna 2013-04-04 1 116 764
0,00
1,00 0,00 18 676 695
18 676 695,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2013-08-02
seria R - subskrypcja prywatna 2015-05-11 3 500 000
0,00
1,00 0,00 25 176 695
25 176 695,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2015-07-14
seria S - subskrypcja prywatna 2015-12-30 2 700 000
2 700 000,00
1,00 1,00 27 876 695
27 876 695,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2016-10-12
seria X - konwersja wierzytelności na akcje 2017-12-14 21 854 094
0,00
1,00 0,00 54 730 789
54 730 789,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2018-06-08
seria U - subskrypcja prywatna 2018-04-20 1 000 000
1 000 000,00
1,00 1,00 30 876 695
30 876 695,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2018-06-04
seria W - subskrypcja prywatna 2018-04-20 2 000 000
0,00
1,00 0,00 32 876 695
32 876 695,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2018-06-06

Zmiany akcjonariatu

Nazwa Uwagi Liczba akcji Procent akcji Liczba głosów Procent głosów Data operacji
Carbonex sp. z o.o. 0 (-13 282 682) 0,00 (-24,27) 0 (-13 282 682) 0,00 (-24,27) 2019-08-05
Ado-Med. sp. z o.o. 0 (-4 318 939) 0,00 (-7,89) 0 (-4 318 939) 0,00 (-7,89) 2019-08-02
Kurczyk Aleksander NWZ 10 275 702 (1 318 938) 18,78 (2,41) 10 275 702 (1 318 938) 18,78 (2,41) 2019-07-10
Paterman Janusz 2 380 470 (-7 499 840) 4,35 (-31,09) 2 380 470 (-7 499 840) 4,35 (-31,09) 2018-08-22
Carbonex sp. z o.o. 13 282 682 (5 499 840) 24,27 (10,05) 13 282 682 (5 499 840) 24,27 (10,05) 2018-08-22
Debt Collector sp. z o.o. 0 (-4 318 939) 0,00 (-7,89) 0 (-4 318 939) 0,00 (-7,89) 2018-07-24
Ado-Med. sp. z o.o. 4 318 939 7,89 4 318 939 7,89 2018-07-24
Miasto Chorzów 10 653 845 (3 000 000) 19,47 (-6,15) 10 653 845 (3 000 000) 19,47 (-6,15) 2018-06-15
Debt Collector sp. z o.o. 4 318 939 7,89 4 318 939 7,89 2018-06-14
Carbonex sp. z o.o. 7 782 842 14,22 7 782 842 14,22 2018-06-08
Ogółem 32 876 695 (3 000 000) 0 32 876 695 (3 000 000) 0 2018-06-06
Miasto Chorzów ZWZ 7 653 845 25,62 (2,34) 7 653 845 25,62 (2,34) 2018-01-10
Miasto Chorzów ZWZ 7 653 845 23,28 (9,30) 7 653 845 23,28 (9,30) 2018-01-10
Miasto Chorzów ZWZ 7 653 845 (2 000 000) 13,98 (-8,48) 7 653 845 (2 000 000) 13,98 (-8,48) 2018-01-10
Ogółem 29 876 695 (2 000 000) 0 29 876 695 (2 000 000) 0 2017-10-18
Kurczyk Aleksander 8 956 764 16,37 (-15,76) 8 956 764 16,37 (-15,76) 2017-05-29
Kurczyk Aleksander 8 956 764 32,13 (2,15) 8 956 764 32,13 (2,15) 2017-05-29
Kurczyk Aleksander 8 956 764 29,98 (2,74) 8 956 764 29,98 (2,74) 2017-05-29
Kurczyk Aleksander 8 956 764 (8 082 353) 27,24 (22,56) 8 956 764 (8 082 353) 27,24 (22,56) 2017-05-29
AMG Silesia sp. z o.o. 0 (-8 814 585) 0,00 (-35,01) 0 (-8 814 585) 0,00 (-35,01) 2017-05-29
Smagorowicz Dariusz wraz z ESM Logistics SA 1 597 992 5,73 (0,38) 1 597 992 5,73 (0,38) 2017-02-17
Smagorowicz Dariusz wraz z ESM Logistics SA 1 597 992 5,35 (0,49) 1 597 992 5,35 (0,49) 2017-02-17
Smagorowicz Dariusz wraz z ESM Logistics SA 1 597 992 (-8 290 754) 4,86 (-34,42) 1 597 992 (-8 290 754) 4,86 (-34,42) 2017-02-17
Paterman Janusz 9 880 310 35,44 (2,37) 9 880 310 35,44 (2,37) 2017-02-17
Paterman Janusz 9 880 310 33,07 (3,02) 9 880 310 33,07 (3,02) 2017-02-17
Paterman Janusz 9 880 310 30,05 (12,00) 9 880 310 30,05 (12,00) 2017-02-17
Paterman Janusz 9 880 310 (9 720 410) 18,05 (17,14) 9 880 310 (9 720 410) 18,05 (17,14) 2017-02-17
Palau sp. z o.o. 0 (-1 500 000) 0,00 (-5,38) 0 (-1 500 000) 0,00 (-5,38) 2017-02-17
Ogółem 27 876 695 (2 700 000) 0 27 876 695 (2 700 000) 0 2016-10-12
Palau sp. z o.o. 1 500 000 5,38 1 500 000 5,38 2016-10-10
Fundacja Ruch Chorzów 1 200 000 4,30 (4,30) 1 200 000 4,30 (4,30) 2016-10-10
Smagorowicz Dariusz wraz z 4Energy SA i ESM Logistics SA 9 888 746 39,28 (3,81) 9 888 746 39,28 (3,81) 2016-06-13
Smagorowicz Dariusz wraz z 4Energy SA i ESM Logistics SA 9 888 746 (-2 000 000) 35,47 (-19,37) 9 888 746 (-2 000 000) 35,47 (-19,37) 2016-06-13
AMG Silesia sp. z o.o. 8 814 585 (-25 415) 35,01 (-0,10) 8 814 585 (-25 415) 35,01 (-0,10) 2016-05-27
AMG Silesia sp. z o.o. 8 840 000 35,11 (3,40) 8 840 000 35,11 (3,40) 2016-05-23
AMG Silesia sp. z o.o. 8 840 000 (3 025 415) 31,71 (8,61) 8 840 000 (3 025 415) 31,71 (8,61) 2016-05-23
Fundacja Ruch Chorzów 0 (-2 000 000) 0,00 (-7,94) 0 (-2 000 000) 0,00 (-7,94) 2016-03-12
Miasto Chorzów 5 653 845 22,46 (2,18) 5 653 845 22,46 (2,18) 2016-03-10
Miasto Chorzów 5 653 845 20,28 (1,36) 5 653 845 20,28 (1,36) 2016-03-10
Miasto Chorzów 5 653 845 (500 000) 18,92 (-1,55) 5 653 845 (500 000) 18,92 (-1,55) 2016-03-10
Fundacja Ruch Chorzów 2 000 000 7,94 2 000 000 7,94 2016-03-08
AMG Silesia sp. z o.o. 5 814 585 (3 000 000) 23,10 (11,92) 5 814 585 (3 000 000) 23,10 (11,92) 2016-02-19
Ogółem 25 176 695 (3 500 000) 0 25 176 695 (3 500 000) 0 2015-07-14
Miasto Chorzów 5 153 845 20,47 (-3,30) 5 153 845 20,47 (-3,30) 2015-07-14
Miasto Chorzów 5 153 845 (1 000 000) 23,77 (3,69) 5 153 845 (1 000 000) 23,77 (3,69) 2015-07-14
AMG Silesia sp. z o.o. 2 814 585 (757 647) 11,18 (1,24) 2 814 585 (757 647) 11,18 (1,24) 2015-06-18
Ogółem 21 676 695 (1 000 000) 0 21 676 695 (1 000 000) 0 2015-03-30
Smagorowicz Dariusz wraz z 4Energy SA i ESM Logistics SA 11 888 746 54,84 (7,62) 11 888 746 54,84 (7,62) 2015-03-23
Smagorowicz Dariusz wraz z 4Energy SA i ESM Logistics SA 11 888 746 (757 972) 47,22 (-4,12) 11 888 746 (757 972) 47,22 (-4,12) 2015-03-23
Kurczyk Aleksander 874 411 (-2 056 938) 4,68 (-11,01) 874 411 (-2 056 938) 4,68 (-11,01) 2014-12-22
AMG Silesia sp. z o.o. 2 056 938 9,94 (0,46) 2 056 938 9,94 (0,46) 2014-12-22
AMG Silesia sp. z o.o. 2 056 938 9,48 (1,32) 2 056 938 9,48 (1,32) 2014-12-22
AMG Silesia sp. z o.o. 2 056 938 8,16 2 056 938 8,16 2014-12-22
Ogółem 20 676 695 (2 000 000) 0 20 676 695 (2 000 000) 0 2014-11-04
Miasto Chorzów 4 153 845 20,08 (0,92) 4 153 845 20,08 (0,92) 2014-11-04
Miasto Chorzów 4 153 845 (2 000 000) 19,16 (6,90) 4 153 845 (2 000 000) 19,16 (6,90) 2014-11-04
Kurczyk Aleksander 2 931 349 (874 411) 15,69 (3,44) 2 931 349 (874 411) 15,69 (3,44) 2014-03-13
Mrozik Artur 21 729 (-1 512 647) 0,11 (-9,02) 21 729 (-1 512 647) 0,11 (-9,02) 2013-12-27
Miasto Chorzów 2 153 845 12,26 (0,73) 2 153 845 12,26 (0,73) 2013-08-07
Miasto Chorzów 2 153 845 (1 000 000) 11,53 (4,96) 2 153 845 (1 000 000) 11,53 (4,96) 2013-08-07
Ogółem 18 676 695 (1 116 764) 0 18 676 695 (1 116 764) 0 2013-08-02
Miasto Chorzów 1 153 845 6,57 1 153 845 6,57 2013-05-17
Ogółem 17 559 931 (769 230) 0 17 559 931 (769 230) 0 2013-05-06
Mrozik Artur 1 534 376 9,13 (0,40) 1 534 376 9,13 (0,40) 2012-06-30
Mrozik Artur 1 534 376 8,73 (0,52) 1 534 376 8,73 (0,52) 2012-06-30
Mrozik Artur 1 534 376 (500 310) 8,21 (-0,78) 1 534 376 (500 310) 8,21 (-0,78) 2012-06-30
Smagorowicz Dariusz wraz z 4Energy SA 11 130 774 51,34 (-14,95) 11 130 774 51,34 (-14,95) 2012-06-05
Smagorowicz Dariusz wraz z 4Energy SA 11 130 774 66,29 (2,91) 11 130 774 66,29 (2,91) 2012-06-05
Smagorowicz Dariusz wraz z 4Energy SA 11 130 774 63,38 (3,79) 11 130 774 63,38 (3,79) 2012-06-05
Smagorowicz Dariusz wraz z 4Energy SA 11 130 774 59,59 (5,76) 11 130 774 59,59 (5,76) 2012-06-05
Smagorowicz Dariusz wraz z 4Energy SA 11 130 774 (2 654 755) 53,83 (3,35) 11 130 774 (2 654 755) 53,83 (3,35) 2012-06-05
Kurczyk Aleksander 2 056 938 12,25 (0,54) 2 056 938 12,25 (0,54) 2012-06-05
Kurczyk Aleksander 2 056 938 11,71 (0,70) 2 056 938 11,71 (0,70) 2012-06-05
Kurczyk Aleksander 2 056 938 11,01 2 056 938 11,01 2012-06-05
Smagorowicz Dariusz wraz z 4Energy SA 8 476 019 (-10 000) 50,48 (-0,05) 8 476 019 (-10 000) 50,48 (-0,05) 2012-05-30
Smagorowicz Dariusz wraz z 4Energy SA 8 486 019 (17 500) 50,53 (-0,79) 8 486 019 (17 500) 50,53 (-0,79) 2012-05-29
Ogółem 16 790 701 (290 992) 0 16 790 701 (290 992) 0 2012-05-22
Stawecki Miłosz 1 000 0,00 1 000 0,00 2012-02-16
Sobstyl Katarzyna 1 500 0,00 (-0,01) 1 500 0,00 (-0,01) 2012-02-16
Ogółem 16 499 709 (5 000 000) 0 16 499 709 (5 000 000) 0 2012-02-13
Smagorowicz Dariusz wraz z 4Energy SA 8 468 519 51,32 (0,89) 8 468 519 51,32 (0,89) 2011-12-30
Smagorowicz Dariusz wraz z 4Energy SA 8 468 519 (-208 770) 50,43 (-25,02) 8 468 519 (-208 770) 50,43 (-25,02) 2011-12-30
Smagorowicz Dariusz wraz z 4Energy SA 8 677 289 (208 770) 75,45 (1,81) 8 677 289 (208 770) 75,45 (1,81) 2011-12-30
Smagorowicz Dariusz wraz z 4Energy SA 8 468 519 (-206 070) 73,64 (-1,79) 8 468 519 (-206 070) 73,64 (-1,79) 2011-12-30
Mrozik Artur 1 034 066 8,99 (2,73) 1 034 066 8,99 (2,73) 2011-12-30
Mrozik Artur 1 034 066 6,26 (0,11) 1 034 066 6,26 (0,11) 2011-12-30
Mrozik Artur 1 034 066 (6 818) 6,15 (-2,78) 1 034 066 (6 818) 6,15 (-2,78) 2011-12-30
Mrozik Artur 1 027 248 (2 000) 8,93 (0,02) 1 027 248 (2 000) 8,93 (0,02) 2011-12-23
Mrozik Artur 1 025 248 (4 100) 8,91 (0,04) 1 025 248 (4 100) 8,91 (0,04) 2011-12-20
Smagorowicz Dariusz wraz z 4Energy SA 8 674 589 (22 334) 75,43 (0,20) 8 674 589 (22 334) 75,43 (0,20) 2011-12-15
Mrozik Artur 1 021 148 (8 526) 8,87 (0,07) 1 021 148 (8 526) 8,87 (0,07) 2011-12-15
Smagorowicz Dariusz wraz z 4Energy SA 8 652 255 (1 540) 75,23 (0,01) 8 652 255 (1 540) 75,23 (0,01) 2011-12-09
Smagorowicz Dariusz wraz z 4Energy SA 8 650 715 (-3 240) 75,22 (-0,03) 8 650 715 (-3 240) 75,22 (-0,03) 2011-12-06
4Energy SA 4 727 725 41,11 (41,11) 4 727 725 41,11 (41,11) 2011-10-07
4Energy SA 0 (-4 724 725) 0,00 (-41,08) 0 (-4 724 725) 0,00 (-41,08) 2011-10-07
4Energy SA 4 724 725 (12 607) 41,08 (0,11) 4 724 725 (12 607) 41,08 (0,11) 2011-09-16
4Energy SA 4 712 118 (28 429) 40,97 (0,25) 4 712 118 (28 429) 40,97 (0,25) 2011-09-02
Sobstyl Katarzyna 1 500 0,01 (0,01) 1 500 0,01 (0,01) 2011-08-18
Sobstyl Katarzyna 1 500 0,00 1 500 0,00 2011-08-18
Sobstyl Katarzyna 1 500 0,00 1 500 0,00 2011-08-18
4Energy SA 4 683 689 (23 770) 40,72 (0,20) 4 683 689 (23 770) 40,72 (0,20) 2011-08-18
Stawecki Miłosz 1 000 0,00 1 000 0,00 2011-08-17
Stawecki Miłosz 1 000 0,00 1 000 0,00 2011-08-17
Stawecki Miłosz 1 000 0,00 1 000 0,00 2011-08-17
Mrozik Artur 1 012 622 (-150 025) 8,80 (-1,31) 1 012 622 (-150 025) 8,80 (-1,31) 2011-08-17
4Energy SA 4 659 919 (570 000) 40,52 (4,96) 4 659 919 (570 000) 40,52 (4,96) 2011-06-30
Łasak Krzysztof 17 500 0,00 (-0,17) 17 500 0,00 (-0,17) 2011-06-27
Varexpol sp. z o.o. 0 (-4 659 919) 0,00 (-46,21) 0 (-4 659 919) 0,00 (-46,21) 2011-04-21
4Energy SA 4 089 919 35,56 4 089 919 35,56 2011-04-21
Podbioł Edward 0 (-1 000 000) 0,00 (-9,91) 0 (-1 000 000) 0,00 (-9,91) 2011-04-07
Paterman Janusz 159 900 0,91 (0,06) 159 900 0,91 (0,06) 2011-04-07
Paterman Janusz 159 900 0,85 (0,85) 159 900 0,85 (0,85) 2011-04-07
Paterman Janusz 159 900 0,00 (-1,39) 159 900 0,00 (-1,39) 2011-04-07
Paterman Janusz 159 900 1,39 (0,43) 159 900 1,39 (0,43) 2011-04-07
Paterman Janusz 159 900 0,96 (0,01) 159 900 0,96 (0,01) 2011-04-07
Paterman Janusz 159 900 (59 900) 0,95 (-0,04) 159 900 (59 900) 0,95 (-0,04) 2011-04-07
Mrozik Artur 1 162 647 (-510 000) 10,11 (-4,43) 1 162 647 (-510 000) 10,11 (-4,43) 2011-02-09
Mrozik Artur 1 672 647 14,54 1 672 647 14,54 2011-02-09
Ogółem 11 499 709 (1 415 693) 0 11 499 709 (1 415 693) 0 2010-12-03
Smagorowicz Dariusz wraz z 4Energy SA 8 653 955 (5 606 653) 75,25 (45,04) 8 653 955 (5 606 653) 75,25 (45,04) 2010-10-13
Varexpol sp. z o.o. 4 659 919 46,21 (5,69) 4 659 919 46,21 (5,69) 2010-10-01
Varexpol sp. z o.o. 4 659 919 (956 419) 40,52 (3,80) 4 659 919 (956 419) 40,52 (3,80) 2010-10-01
Smagorowicz Dariusz 3 047 302 30,21 (3,72) 3 047 302 30,21 (3,72) 2010-10-01
Smagorowicz Dariusz 3 047 302 (159 900) 26,49 (-2,14) 3 047 302 (159 900) 26,49 (-2,14) 2010-10-01
Smagorowicz Dariusz 2 887 402 (1 422 402) 28,63 (14,11) 2 887 402 (1 422 402) 28,63 (14,11) 2010-09-16
Varexpol sp. z o.o. 3 703 500 (-958 428) 36,72 (-9,51) 3 703 500 (-958 428) 36,72 (-9,51) 2010-03-31
Varexpol sp. z o.o. 4 661 928 46,23 4 661 928 46,23 2009-10-23
Klimek Mariusz 0 (-3 703 500) 0,00 (-36,72) 0 (-3 703 500) 0,00 (-36,72) 2009-10-23
Paterman Janusz 100 000 0,99 (0,13) 100 000 0,99 (0,13) 2009-10-13
Paterman Janusz 100 000 0,86 100 000 0,86 2009-10-13
Łasak Krzysztof 17 500 0,17 (0,02) 17 500 0,17 (0,02) 2009-09-30
Łasak Krzysztof 17 500 0,15 17 500 0,15 2009-09-30
Smagorowicz Dariusz 1 465 000 (-1 422 402) 14,52 (-14,11) 1 465 000 (-1 422 402) 14,52 (-14,11) 2009-06-30
Podbioł Edward 1 000 000 9,91 (1,22) 1 000 000 9,91 (1,22) 2009-06-30
Podbioł Edward 1 000 000 8,69 1 000 000 8,69 2009-06-30
Klimek Mariusz 3 703 500 36,72 3 703 500 36,72 2009-06-30
Smagorowicz Dariusz 2 887 402 (554 755) 28,63 (5,50) 2 887 402 (554 755) 28,63 (5,50) 2009-04-22
Smagorowicz Dariusz 2 332 647 23,13 2 332 647 23,13 2009-04-21
Ogółem 10 084 016 0 10 084 016 0 2008-12-04

Operacje na akcjach

Data operacji Rodzaj operacji Komentarz
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.