0,4500 zł
-5,86% -0,0280 zł
Ruch Chorzów SA (RCW)

Akcjonariat - RUCHCHORZ

Dane ogólne

Kapitalizacja: 26 023 855,05 Liczba dużych akcjonariuszy: 4
Liczba akcji: 57 830 789 Liczba akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 44 833 723
Liczba głosów na WZA: 57 830 789 Procent akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 77,53%
Kapitał akcyjny: 57 830 789,00 Liczba głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 44 833 723
Cena nominalna akcji: 1,00 Procent głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 77,53%
Rozwodniona liczba akcji: - Free float: 22,47%

Najwięksi akcjonariusze

Nazwa Uwagi Liczba akcji Liczba głosów Data zmiany Udziały w innych spółkach
Kurczyk Aleksander 14 594 641 (25,23%) 14 594 641 (25,23%) 2019-08-02 -
Miasto Chorzów ZWZ 13 974 921 (24,16%) 13 974 921 (24,16%) 2018-07-11 -
Bik Zdzisław 13 282 682 (22,96%) 13 282 682 (22,96%) 2019-08-05 -
Skarb Państwa 2 981 479 (5,15%) 2 981 479 (5,15%) 2018-07-20 OBR, , , ZFM, FAMEG, KOZIENIC, KGH, ATT, TPE, LTS, PKO, PZU, PGN, GPW, OPI, JSW, PCE, BDZ, PHN, ARP_C, PGE, ENA, PKN

Emisje

Opis Data WZA Emisja Cena nominalna Cena emisyjna Kapitał po emisji (liczba akcji w tys. szt. / wartość w tys. zł) Data
seria O 2 000 000
1,00 20 676 695
20 676 695,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2014-11-04
seria P - subskrypcja prywatna 1 000 000
1,00 21 676 695
21 676 695,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2015-03-30
seria T - subskrypcja prywatna 2 000 000
1,00 29 876 695
29 876 695,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2017-10-18
seria Z 1 100 000
1,00 57 830 789
57 830 789,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2020-06-09
seria A - akcje założycielskie 2004-11-23 1 000
500 000,00
500,00 500,00 1 000
500 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2010-10-01
2004-12-27
seria B - akcje założycielskie 2004-11-23 2 004
500,00 1 750
875 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2010-10-01
2004-12-27
seria C 2005-03-14 1 864
500,00 3 614
1 807 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2010-10-01

seria D 2005-11-22 3 000
500,00 6 614
3 307 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2010-10-01

seria E 2007-01-31 2 000
500,00 8 614
4 307 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2010-10-01

seria F 2007-10-16 6 000
500,00 14 614
7 307 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2010-10-01

split 1:500 2008-02-04
1,00 7 307 000
7 307 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:


seria H - subskrypcja prywatna 2008-03-27 1 064 516
1 809 677,20
1,00 1,70 10 084 016
10 084 016,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2008-12-01
2008-10-06
seria G - subskrypcja prywatna 2008-03-27 1 712 500
1,00 9 019 500
9 019 500,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2008-12-01
2008-05-07
seria I - subskrypcja prywatna 2009-06-10 1 415 693
1,00 11 499 709
11 499 709,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2010-12-03
seria L - kapitał docelowy 2011-08-30 290 992
1,00 16 790 701
16 790 701,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2012-05-22
seria J - Dariusz Smagorowicz, Janusz Paterman, Artur Mrozik, 4energy SA 2011-08-30 2 500 000
3 250 000,00
1,00 1,30 13 999 709
13 999 709,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2012-02-13
seria K - subskrypcja prywatna 2011-08-30 2 500 000
3 250 000,00
1,00 1,30 16 499 709
16 499 709,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2012-02-13
seria M - subskrypcja prywatna 2012-12-28 769 230
999 999,00
1,00 1,30 17 559 931
17 559 931,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2013-05-06
połączenie z Ganbist Ltd. bez podwyższania kapitału 2012-12-28

KDPW:
KRS:
GPW:


seria N - subskrypcja prywatna 2013-04-04 1 116 764
1,00 18 676 695
18 676 695,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2013-08-02
seria R - subskrypcja prywatna 2015-05-11 3 500 000
1,00 25 176 695
25 176 695,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2015-07-14
seria S - subskrypcja prywatna 2015-12-30 2 700 000
2 700 000,00
1,00 1,00 27 876 695
27 876 695,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2016-10-12
seria X - konwersja wierzytelności na akcje 2017-12-14 21 854 094
1,00 54 730 789
54 730 789,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2018-06-08
seria W - subskrypcja prywatna 2018-04-20 2 000 000
1,00 32 876 695
32 876 695,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2018-06-06
seria U - subskrypcja prywatna 2018-04-20 1 000 000
1 000 000,00
1,00 1,00 30 876 695
30 876 695,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2018-06-04
seria Y - subskrypcja prywatna 2020-01-16 2 000 000
2 000 000,00
1,00 1,00
KDPW:
KRS:
GPW:


seria Y - kapitał docelowy 2021-07-07 5 325 338
1,00
KDPW:
KRS:
GPW:


seria Z - kapitał docelowy 2022-03-31 900 000
900 000,00
1,00 1,00
KDPW:
KRS:
GPW:


Zmiany akcjonariatu

Nazwa Uwagi Liczba akcji Procent akcji Liczba głosów Procent głosów Data operacji
Carbonex sp. z o.o. 0 (-13 282 682) 0,00 (-24,27) 0 (-13 282 682) 0,00 (-24,27) 2019-08-05
Bik Zdzisław 13 282 682 24,27 13 282 682 24,27 2019-08-05
Kurczyk Aleksander 14 594 641 (4 318 939) 26,67 (7,89) 14 594 641 (4 318 939) 26,67 (7,89) 2019-08-02
Kurczyk Aleksander NWZ 10 275 702 (1 318 938) 18,78 (-11,20) 10 275 702 (1 318 938) 18,78 (-11,20) 2019-07-10
Paterman Janusz 2 380 470 (-7 499 840) 4,35 (-31,09) 2 380 470 (-7 499 840) 4,35 (-31,09) 2018-08-22
Carbonex sp. z o.o. 13 282 682 (5 499 840) 24,27 (10,05) 13 282 682 (5 499 840) 24,27 (10,05) 2018-08-22
Debt Collector sp. z o.o. 0 (-4 318 939) 0,00 (-7,89) 0 (-4 318 939) 0,00 (-7,89) 2018-07-24
Skarb Państwa 2 981 479 5,45 2 981 479 5,45 2018-07-20
Miasto Chorzów ZWZ 13 974 921 (3 321 076) 25,53 (6,06) 13 974 921 (3 321 076) 25,53 (6,06) 2018-07-11
Miasto Chorzów 10 653 845 (3 000 000) 19,47 (-3,81) 10 653 845 (3 000 000) 19,47 (-3,81) 2018-06-15
Debt Collector sp. z o.o. 4 318 939 7,89 4 318 939 7,89 2018-06-14
Carbonex sp. z o.o. 7 782 842 14,22 7 782 842 14,22 2018-06-08
Miasto Chorzów ZWZ 7 653 845 23,28 (9,30) 7 653 845 23,28 (9,30) 2018-01-10
Miasto Chorzów ZWZ 7 653 845 13,98 (-11,64) 7 653 845 13,98 (-11,64) 2018-01-10
Miasto Chorzów ZWZ 7 653 845 (2 000 000) 25,62 (3,16) 7 653 845 (2 000 000) 25,62 (3,16) 2018-01-10
Kurczyk Aleksander 8 956 764 29,98 (2,74) 8 956 764 29,98 (2,74) 2017-05-29
Kurczyk Aleksander 8 956 764 27,24 (10,87) 8 956 764 27,24 (10,87) 2017-05-29
Kurczyk Aleksander 8 956 764 16,37 (-15,76) 8 956 764 16,37 (-15,76) 2017-05-29
Kurczyk Aleksander 8 956 764 (8 082 353) 32,13 (27,45) 8 956 764 (8 082 353) 32,13 (27,45) 2017-05-29
AMG Silesia sp. z o.o. 0 (-8 814 585) 0,00 (-35,01) 0 (-8 814 585) 0,00 (-35,01) 2017-05-29
Smagorowicz Dariusz wraz z ESM Logistics SA 1 597 992 5,73 (0,38) 1 597 992 5,73 (0,38) 2017-02-17
Smagorowicz Dariusz wraz z ESM Logistics SA 1 597 992 5,35 (0,49) 1 597 992 5,35 (0,49) 2017-02-17
Smagorowicz Dariusz wraz z ESM Logistics SA 1 597 992 (-8 290 754) 4,86 (-30,61) 1 597 992 (-8 290 754) 4,86 (-30,61) 2017-02-17
Paterman Janusz 9 880 310 35,44 (2,37) 9 880 310 35,44 (2,37) 2017-02-17
Paterman Janusz 9 880 310 33,07 (3,02) 9 880 310 33,07 (3,02) 2017-02-17
Paterman Janusz 9 880 310 30,05 (12,00) 9 880 310 30,05 (12,00) 2017-02-17
Paterman Janusz 9 880 310 (9 720 410) 18,05 (17,09) 9 880 310 (9 720 410) 18,05 (17,09) 2017-02-17
Palau sp. z o.o. 0 (-1 500 000) 0,00 (-5,38) 0 (-1 500 000) 0,00 (-5,38) 2017-02-17
Palau sp. z o.o. 1 500 000 5,38 1 500 000 5,38 2016-10-10
Fundacja Ruch Chorzów 1 200 000 4,30 (4,30) 1 200 000 4,30 (4,30) 2016-10-10
Smagorowicz Dariusz wraz z 4Energy SA i ESM Logistics SA 9 888 746 35,47 (-3,81) 9 888 746 35,47 (-3,81) 2016-06-13
Smagorowicz Dariusz wraz z 4Energy SA i ESM Logistics SA 9 888 746 (-2 000 000) 39,28 (-15,56) 9 888 746 (-2 000 000) 39,28 (-15,56) 2016-06-13
AMG Silesia sp. z o.o. 8 814 585 (-25 415) 35,01 (-0,10) 8 814 585 (-25 415) 35,01 (-0,10) 2016-05-27
AMG Silesia sp. z o.o. 8 840 000 35,11 (3,40) 8 840 000 35,11 (3,40) 2016-05-23
AMG Silesia sp. z o.o. 8 840 000 (3 025 415) 31,71 (8,61) 8 840 000 (3 025 415) 31,71 (8,61) 2016-05-23
Fundacja Ruch Chorzów 0 (-2 000 000) 0,00 (-7,94) 0 (-2 000 000) 0,00 (-7,94) 2016-03-12
Miasto Chorzów 5 653 845 22,46 (2,18) 5 653 845 22,46 (2,18) 2016-03-10
Miasto Chorzów 5 653 845 20,28 (1,36) 5 653 845 20,28 (1,36) 2016-03-10
Miasto Chorzów 5 653 845 (500 000) 18,92 (-4,85) 5 653 845 (500 000) 18,92 (-4,85) 2016-03-10
Fundacja Ruch Chorzów 2 000 000 7,94 2 000 000 7,94 2016-03-08
AMG Silesia sp. z o.o. 5 814 585 (3 000 000) 23,10 (11,92) 5 814 585 (3 000 000) 23,10 (11,92) 2016-02-19
Miasto Chorzów 5 153 845 23,77 (3,30) 5 153 845 23,77 (3,30) 2015-07-14
Miasto Chorzów 5 153 845 (1 000 000) 20,47 (0,39) 5 153 845 (1 000 000) 20,47 (0,39) 2015-07-14
AMG Silesia sp. z o.o. 2 814 585 (757 647) 11,18 (1,24) 2 814 585 (757 647) 11,18 (1,24) 2015-06-18
Smagorowicz Dariusz wraz z 4Energy SA i ESM Logistics SA 11 888 746 54,84 (7,62) 11 888 746 54,84 (7,62) 2015-03-23
Smagorowicz Dariusz wraz z 4Energy SA i ESM Logistics SA 11 888 746 (757 972) 47,22 (-19,07) 11 888 746 (757 972) 47,22 (-19,07) 2015-03-23
Kurczyk Aleksander 874 411 (-2 056 938) 4,68 (-11,01) 874 411 (-2 056 938) 4,68 (-11,01) 2014-12-22
AMG Silesia sp. z o.o. 2 056 938 9,94 (0,46) 2 056 938 9,94 (0,46) 2014-12-22
AMG Silesia sp. z o.o. 2 056 938 9,48 (1,32) 2 056 938 9,48 (1,32) 2014-12-22
AMG Silesia sp. z o.o. 2 056 938 8,16 2 056 938 8,16 2014-12-22
Miasto Chorzów 4 153 845 20,08 (0,92) 4 153 845 20,08 (0,92) 2014-11-04
Miasto Chorzów 4 153 845 (2 000 000) 19,16 (6,90) 4 153 845 (2 000 000) 19,16 (6,90) 2014-11-04
Kurczyk Aleksander 2 931 349 (874 411) 15,69 (3,44) 2 931 349 (874 411) 15,69 (3,44) 2014-03-13
Mrozik Artur 21 729 (-1 512 647) 0,11 (-9,02) 21 729 (-1 512 647) 0,11 (-9,02) 2013-12-27
Miasto Chorzów 2 153 845 12,26 (0,73) 2 153 845 12,26 (0,73) 2013-08-07
Miasto Chorzów 2 153 845 (1 000 000) 11,53 (4,96) 2 153 845 (1 000 000) 11,53 (4,96) 2013-08-07
Miasto Chorzów 1 153 845 6,57 1 153 845 6,57 2013-05-17
Mrozik Artur 1 534 376 9,13 (0,40) 1 534 376 9,13 (0,40) 2012-06-30
Mrozik Artur 1 534 376 8,73 (0,52) 1 534 376 8,73 (0,52) 2012-06-30
Mrozik Artur 1 534 376 (500 310) 8,21 (-0,78) 1 534 376 (500 310) 8,21 (-0,78) 2012-06-30
Smagorowicz Dariusz wraz z 4Energy SA 11 130 774 66,29 (2,91) 11 130 774 66,29 (2,91) 2012-06-05
Smagorowicz Dariusz wraz z 4Energy SA 11 130 774 63,38 (3,79) 11 130 774 63,38 (3,79) 2012-06-05
Smagorowicz Dariusz wraz z 4Energy SA 11 130 774 59,59 (5,76) 11 130 774 59,59 (5,76) 2012-06-05
Smagorowicz Dariusz wraz z 4Energy SA 11 130 774 53,83 (2,49) 11 130 774 53,83 (2,49) 2012-06-05
Smagorowicz Dariusz wraz z 4Energy SA 11 130 774 (2 654 755) 51,34 (0,86) 11 130 774 (2 654 755) 51,34 (0,86) 2012-06-05
Kurczyk Aleksander 2 056 938 12,25 (0,54) 2 056 938 12,25 (0,54) 2012-06-05
Kurczyk Aleksander 2 056 938 11,71 (0,70) 2 056 938 11,71 (0,70) 2012-06-05
Kurczyk Aleksander 2 056 938 11,01 2 056 938 11,01 2012-06-05
Smagorowicz Dariusz wraz z 4Energy SA 8 476 019 (-10 000) 50,48 (-0,05) 8 476 019 (-10 000) 50,48 (-0,05) 2012-05-30
Smagorowicz Dariusz wraz z 4Energy SA 8 486 019 (-191 270) 50,53 (-24,92) 8 486 019 (-191 270) 50,53 (-24,92) 2012-05-29
Stawecki Miłosz 1 000 0,00 1 000 0,00 2012-02-16
Sobstyl Katarzyna 1 500 0,00 (-0,01) 1 500 0,00 (-0,01) 2012-02-16
Smagorowicz Dariusz wraz z 4Energy SA 8 677 289 (208 770) 75,45 (1,81) 8 677 289 (208 770) 75,45 (1,81) 2011-12-30
Smagorowicz Dariusz wraz z 4Energy SA 8 468 519 73,64 (22,32) 8 468 519 73,64 (22,32) 2011-12-30
Smagorowicz Dariusz wraz z 4Energy SA 8 468 519 51,32 (0,89) 8 468 519 51,32 (0,89) 2011-12-30
Smagorowicz Dariusz wraz z 4Energy SA 8 468 519 (-206 070) 50,43 (-25,00) 8 468 519 (-206 070) 50,43 (-25,00) 2011-12-30
Mrozik Artur 1 034 066 8,99 (2,73) 1 034 066 8,99 (2,73) 2011-12-30
Mrozik Artur 1 034 066 6,26 (0,11) 1 034 066 6,26 (0,11) 2011-12-30
Mrozik Artur 1 034 066 (6 818) 6,15 (-2,78) 1 034 066 (6 818) 6,15 (-2,78) 2011-12-30
Mrozik Artur 1 027 248 (2 000) 8,93 (0,02) 1 027 248 (2 000) 8,93 (0,02) 2011-12-23
Mrozik Artur 1 025 248 (4 100) 8,91 (0,04) 1 025 248 (4 100) 8,91 (0,04) 2011-12-20
Smagorowicz Dariusz wraz z 4Energy SA 8 674 589 (22 334) 75,43 (0,20) 8 674 589 (22 334) 75,43 (0,20) 2011-12-15
Mrozik Artur 1 021 148 (8 526) 8,87 (0,07) 1 021 148 (8 526) 8,87 (0,07) 2011-12-15
Smagorowicz Dariusz wraz z 4Energy SA 8 652 255 (1 540) 75,23 (0,01) 8 652 255 (1 540) 75,23 (0,01) 2011-12-09
Smagorowicz Dariusz wraz z 4Energy SA 8 650 715 (-3 240) 75,22 (-0,03) 8 650 715 (-3 240) 75,22 (-0,03) 2011-12-06
Sobstyl Katarzyna 1 500 0,01 (0,01) 1 500 0,01 (0,01) 2011-08-18
Sobstyl Katarzyna 1 500 0,00 1 500 0,00 2011-08-18
Sobstyl Katarzyna 1 500 0,00 1 500 0,00 2011-08-18
Stawecki Miłosz 1 000 0,00 1 000 0,00 2011-08-17
Stawecki Miłosz 1 000 0,00 1 000 0,00 2011-08-17
Stawecki Miłosz 1 000 0,00 1 000 0,00 2011-08-17
Mrozik Artur 1 012 622 (-660 025) 8,80 (-5,74) 1 012 622 (-660 025) 8,80 (-5,74) 2011-08-17
Łasak Krzysztof 17 500 0,00 (-0,17) 17 500 0,00 (-0,17) 2011-06-27
Varexpol sp. z o.o. 0 (-4 659 919) 0,00 (-46,21) 0 (-4 659 919) 0,00 (-46,21) 2011-04-21
Podbioł Edward 0 (-1 000 000) 0,00 (-9,91) 0 (-1 000 000) 0,00 (-9,91) 2011-04-07
Paterman Janusz 159 900 0,96 (0,01) 159 900 0,96 (0,01) 2011-04-07
Paterman Janusz 159 900 0,95 (0,04) 159 900 0,95 (0,04) 2011-04-07
Paterman Janusz 159 900 0,91 (0,91) 159 900 0,91 (0,91) 2011-04-07
Paterman Janusz 159 900 0,00 (-1,39) 159 900 0,00 (-1,39) 2011-04-07
Paterman Janusz 159 900 (59 900) 1,39 (0,40) 159 900 (59 900) 1,39 (0,40) 2011-04-07
Mrozik Artur 1 672 647 (510 000) 14,54 (4,43) 1 672 647 (510 000) 14,54 (4,43) 2011-02-09
Mrozik Artur 1 162 647 10,11 1 162 647 10,11 2011-02-09
Smagorowicz Dariusz wraz z 4Energy SA 8 653 955 (5 606 653) 75,25 (45,04) 8 653 955 (5 606 653) 75,25 (45,04) 2010-10-13
Varexpol sp. z o.o. 4 659 919 46,21 (5,69) 4 659 919 46,21 (5,69) 2010-10-01
Varexpol sp. z o.o. 4 659 919 (956 419) 40,52 (3,80) 4 659 919 (956 419) 40,52 (3,80) 2010-10-01
Smagorowicz Dariusz 3 047 302 30,21 (3,72) 3 047 302 30,21 (3,72) 2010-10-01
Smagorowicz Dariusz 3 047 302 (159 900) 26,49 (-2,14) 3 047 302 (159 900) 26,49 (-2,14) 2010-10-01
Smagorowicz Dariusz 2 887 402 (1 422 402) 28,63 (14,11) 2 887 402 (1 422 402) 28,63 (14,11) 2010-09-16
Varexpol sp. z o.o. 3 703 500 (-958 428) 36,72 (-9,51) 3 703 500 (-958 428) 36,72 (-9,51) 2010-03-31
Varexpol sp. z o.o. 4 661 928 46,23 4 661 928 46,23 2009-10-23
Klimek Mariusz 0 (-3 703 500) 0,00 (-36,72) 0 (-3 703 500) 0,00 (-36,72) 2009-10-23
Paterman Janusz 100 000 0,99 (0,13) 100 000 0,99 (0,13) 2009-10-13
Paterman Janusz 100 000 0,86 100 000 0,86 2009-10-13
Łasak Krzysztof 17 500 0,17 (0,02) 17 500 0,17 (0,02) 2009-09-30
Łasak Krzysztof 17 500 0,15 17 500 0,15 2009-09-30
Smagorowicz Dariusz 1 465 000 (-1 422 402) 14,52 (-14,11) 1 465 000 (-1 422 402) 14,52 (-14,11) 2009-06-30
Podbioł Edward 1 000 000 9,91 (1,22) 1 000 000 9,91 (1,22) 2009-06-30
Podbioł Edward 1 000 000 8,69 1 000 000 8,69 2009-06-30
Klimek Mariusz 3 703 500 36,72 3 703 500 36,72 2009-06-30
Smagorowicz Dariusz 2 887 402 (554 755) 28,63 (5,50) 2 887 402 (554 755) 28,63 (5,50) 2009-04-22
Smagorowicz Dariusz 2 332 647 23,13 2 332 647 23,13 2009-04-21

Operacje na akcjach

Data operacji Rodzaj operacji Komentarz
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.