6,1000 zł
0,00% 0,0000 zł
Nextbike Polska (NXB)

Komunikaty spółki - NEXTBIKE

Złożenie przez Spółkę odpowiedzi na pozew akcjonariusza
Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zawarcie Umowy Standstill z Alior Bank S.A., ING Bankiem Śląskim S.A. oraz Bankiem Gospodarstwa Krajowego
Wydanie przez sąd postanowienia w przedmiocie umorzenia postępowania z wniosku Spółki o ogłoszenie upadłości Spółki
Informacja dotycząca zaskarżenia uchwały Walnego Zgromadzenia Spółki
Powołanie Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki
Wykaz akcjonariuszy posiadających, co najmniej 5 % liczby głosów na NWZ w dniu 2 czerwca 2020 r.
Otrzymanie zawiadomienia o zawarciu porozumienia przez akcjonariuszy
Otwarcie przyspieszonego postępowania układowego
Nowy Skład Rady Nadzorczej Spółki
Treść podjętych uchwał na NWZ zwołanym na dzień 2 czerwca 2020 r.
Rezygnacja Członka Zarządu Emitenta
Wypowiedzenie Umowy Wieloproduktowej przez ING Bank Śląski S.A.
Wypowiedzenia umów kredytowych przez Bank Gospodarstwa Krajowego
NEXTBIKE 0,00% 6,10
2020-10-23 15:00:00

Kalendarium

  • Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2020 roku.

Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.