3,0000 zł
0,00% 0,0000 zł
Neurone Studio SA (NRS)

Komunikaty spółki - NEURONE

Raport okresowy za II kwartał 2022 roku
Zawarcie umowy warunkowej
Powołanie osób zarządzających
Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Emitenta
Rezygnacja osoby zarządzającej
Lista akcjonariuszy, którzy wzięli udział w Walnym Zgromadzeniu oraz mieli co najmniej 5% głosów
Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 30 czerwca 2022 r.
Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 30 czerwca 2022 r. wraz z projektami uchwał
Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 30 czerwca 2022 r. wraz z projektami uchwał
Raport roczny za rok 2021
Zmiana terminu publikacji raportu rocznego za 2021 rok
Podpisanie umowy z biegłym rewidentem
Powołanie członka Rady Nadzorczej
Raport okresowy za I kwartał 2022 roku
Raport okresowy za 4 kwartał 2021 roku
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.