3,0000 zł
1,35% 0,0400 zł
Neurone Studio SA (NRS)

Komunikaty spółki - NEURONE

Raport okresowy za 3 kwartał 2021 roku
Otrzymanie zawiadomienia o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów Emitenta
Rezygnacja osoby nadzorującej
Raport okresowy za 2 kwartał 2021 roku
Informacja o odstąpieniu przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie od rozpatrzenia punktu planowanego porządku obrad
Zmiany w składzie Rady Nadzorczej
Lista akcjonariuszy, którzy wzięli udział w Walnym Zgromadzeniu oraz mieli co najmniej 5% głosów
Treść uchwał podjętych na ZWZA w dniu 30 czerwca 2021 r. oraz informacja o uchwałach objętych porządkiem obrad, a nie podjętymi przez ZWZA
Informacja o podpisaniu istotnej umowy
Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 30 czerwca 2021 r. wraz z projektami uchwał
Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 30 czerwca 2021 r. wraz z projektami uchwał
Raport roczny za rok 2020
Podjęcie przez Zarząd Emitenta decyzji o dokonaniu odpisów aktualizacyjnych
Zmiana terminu publikacji raportu za 2020 rok
Raport okresowy za 1 kwartał 2021 roku
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.