0,1500 zł
0,33% 0,0005 zł
Merlin Group SA (MRG)

Komunikaty spółki - MERLINGRP

Harmonogram publikacji raportów okresowych w 2020 roku
Powzięcie informacji w sprawie wniesienia pozwu o stwierdzeniu nieważności uchwał Walnego Zgromadzenia z dnia 23 grudnia 2019 roku.
Informacje udzielone akcjonariuszowi poza walnym zgromadzeniem na podstawie art. 428 § 6 k.s.h.
Powołanie i odwołanie członków Rady Nadzorczej
Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Merlin Group S.A., które odbyło się w dniu 23 grudnia 2019 roku MERLIN GROUP Spółka Akcyjna
Wykup i umorzenie obligacji serii F7
Zwołanie Walnego Zgromadzenia Merlin Group S.A. na dzień 23 grudzień 2019 r.
Zwołanie Walnego Zgromadzenia Merlin Group S.A. na dzień 23 grudzień 2019 r.
Zawarcie porozumienia w sprawie zmiany warunków emisji obligacji serii F8
Nawiązanie współpracy z Ticketmaster Poland Sp. z o.o. przez spółkę zależną od Emitenta
Informację w sprawie Walnego Zgromadzenie Merlin Group S.A. zwołanego na dzień 17 października 2019 r
Raport okresowy za III kwartał 2019 roku
Rezygnacja Członka Zarządu
Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, które odbyło się w dniu 17 października 2019 roku
Ogłoszenie przerwy w obradach Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz treść uchwał powziętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie do czasu ogłoszenia przerwy
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.