0,1930 zł
7,22% 0,0130 zł
Merlin Group SA (MRG)

Komunikaty spółki - MERLINGRP

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, które odbyło się w dniu 30 czerwca 2021 roku
Życiorysy zawodowe nowych Członków Rady Nadzorczej Emitenta
Powołanie Członków Rady Nadzorczej Merlin Group spółka akcyjna
Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Merlin Group S.A., które odbyło się w dniu 30 czerwca 2021 roku
Otrzymanie zawiadomienia o zawarciu porozumienia przez akcjonariuszy
Rezygnacja członka Rady Nadzorczej
Wprowadzenie zmian do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta na żądanie akcjonariusza Spółki
Wprowadzenie zmian do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta na żądanie akcjonariusza Spółki
Zamiana akcji imiennych na akcje na okaziciela
Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Merlin Group S.A. na dzień 30 czerwca 2021 roku
Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Merlin Group S.A. na dzień 30 czerwca 2021 roku
Zmiana stanu posiadania – zawiadomienie z art. 69 ustawy o ofercie publicznej
Zmiana stanu posiadania – pośrednie nabycie akcji zawiadomienie z art. 69a ustawy o ofercie publicznej
Zmiana stanu posiadania – pośrednie nabycie akcji zawiadomienie z art. 69a ustawy o ofercie publicznej
Zawiadomienie o transakcjach wykonywanych przez osobę blisko związaną z osobami pełniącymi obowiązki zarządcze
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.