0,1700 zł
-13,49% -0,0265 zł
Merlin Group SA (MRG)

Komunikaty spółki - MERLINGRP

Nałożenie środka dyscyplinującego
Daty przekazywania raportów okresowych w 2024 rok
Ujawnienie opóźnionej informacji poufnej w sprawie złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości Spółki przez Wierzyciela
Złożenie wniosku o otwarcie postępowania sanacyjnego
Zawarcie umowy o świadczenie usług Autoryzowanego Doradcy
Zmiana adresu strony internetowej oraz adresu e-mail Spółki
Nałożenie kary upomnienia
Wypowiedzenie umowy o świadczenie usług Autoryzowanego Doradcy
Korekta raportu bieżącego EBI nr 21/2023
Zawarcie umowy o świadczenie usług Autoryzowanego Doradcy
Incydentalne naruszenie dobrych praktyk spółek notowanych na NewConnect
Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej
Raport roczny Spółki za rok 2021
Podjęcie przez Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. uchwały w sprawie upomnienia Spółki
Incydentalne naruszenie dobrych praktyk spółek notowanych na NewConnect
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.