0,2000 zł
-9,09% -0,0200 zł
Merlin Group SA (MRG)

Akcjonariat - MERLINGRP

Dane ogólne

Kapitalizacja: 35 157 217 Liczba dużych akcjonariuszy: 4
Liczba akcji: 175 786 085 Liczba akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 146 660 920
Liczba głosów na WZA: 176 709 304 Procent akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 83,43%
Kapitał akcyjny: 7 031 443,40 Liczba głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 146 660 920
Cena nominalna akcji: 0,04 Procent głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 83,00%
Rozwodniona liczba akcji: - Free float: 16,57%

Najwięksi akcjonariusze

Nazwa Uwagi Liczba akcji Liczba głosów Data zmiany Udziały w innych spółkach
ATP FIZ AN w likwidacji 92 354 585 (52,54%) 92 354 585 (52,54%) 2019-04-09 -
Wipol sp. z o.o. 21 759 000 (12,38%) 21 759 000 (12,38%) 2019-04-09 -
Fryda Marcin 19 190 305 (10,92%) 19 190 305 (10,92%) 2019-04-09 -
Czerwona Torebka sp. z o.o. 13 357 030 (7,60%) 13 357 030 (7,60%) 2020-04-27 -

Emisje

Opis Data WZA Emisja Cena nominalna Cena emisyjna Kapitał po emisji (liczba akcji w tys. szt. / wartość w tys. zł) Data
seria A - przekształcenie sp. z o.o. w SA 2011-10-07 1 000 000
100 000,00
0,10 0,10 1 000 000
100 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2011-11-28
seria B - subskrypcja prywatna 2012-02-15 350 000
2 450 000,00
0,10 7,00 1 350 000
135 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2012-05-23
seria C - subskrypcja prywatna 2013-01-08 110 000
1 100 000,00
0,10 10,00 1 460 000
146 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2013-05-06
seria D - oferta menedżerska za warranty subskrypcyjne serii A 2013-01-08 135 000
13 500,00
0,10 0,10 0
0,00
KDPW:
KRS:
GPW:


zmiana firmy z AdMassive SA na AdMassive Group SA 2013-01-08 0
0,00
0,00 0,00 0
0,00
KDPW:
KRS:
GPW:


seria E - prawo poboru 1:4,146 2016-11-22 9 875 225
4 937 612,50
0,10 0,50 51 335 225
5 133 522,50
KDPW:
KRS:
GPW:

2017-04-21
seria D - subskrypcja prywatna 2016-11-22 40 000 000
20 000 000,00
0,10 0,50 41 460 000
4 146 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2017-03-14
zmiana firmy z AdMassive SA na Merlin Group SA 2016-11-22 0
0,00
0,00 0,00 0
0,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2017-03-14
seria F - subskrypcja prywatna 2017-04-21 3 500 000
1 750 000,00
0,10 0,50 54 835 225
5 483 522,50
KDPW:
KRS:
GPW:

2017-04-28
seria G - subskrypcja prywatna 2017-04-28 6 320 860
4 740 645,00
0,10 0,75 61 156 085
6 115 608,50
KDPW:
KRS:
GPW:

2017-10-04
seria H - subskrypcja prywatna 2017-07-06 13 820 000
0,00
0,10 0,00 74 976 085
7 497 608,50
KDPW:
KRS:
GPW:

2017-10-06
seria I - subskrypcja prywatna 2017-11-03 14 800 000
0,00
0,10 0,00 89 776 085
8 977 608,50
KDPW:
KRS:
GPW:

2017-11-21
seria J - subskrypcja prywatna za warranty subskrypcyjne serii A 2018-03-29 20 000 000
2 000 000,00
0,10 0,10 109 776 085
10 977 608,50
KDPW:
KRS:
GPW:

2019-04-09
seria K - subskrypcja prywatna za warranty subskrypcyjne serii B 2018-03-29 10 000 000
3 000 000,00
0,10 0,30 0
0,00
KDPW:
KRS:
GPW:


seria L - subskrypcja prywatna 2019-02-06 66 010 000
13 202 000,00
0,10 0,20 175 786 085
17 578 608,50
KDPW:
KRS:
GPW:

2019-04-09
obniżenie kapitału 2019-12-23 0
0,00
0,04 0,00 0
7 031 443,00
KDPW:
KRS:
GPW:


seria Ł - subskrypcja prywatna 2019-12-23 240 000 000
48 000 000,00
0,04 0,20 0
0,00
KDPW:
KRS:
GPW:


obniżenie kapitału zmiana wartości nominalnej akcji 2020-06-17 0
0,00
0,04 0,00 175 786 085
7 031 443,40
KDPW:
KRS:
GPW:

2020-07-01
seria Ł - subskrypcja prywatna 2020-06-17 235 626 183
47 125 236,60
0,04 0,20 0
0,00
KDPW:
KRS:
GPW:


seria M - subskrypcja prywatna 2020-06-17 40 000 000
0,00
0,04 0,00 0
0,00
KDPW:
KRS:
GPW:


Zmiany akcjonariatu

Nazwa Uwagi Liczba akcji Procent akcji Liczba głosów Procent głosów Data operacji
Czerwona Torebka sp. z o.o. wraz z podmiotem zależnym 13 820 000 7,86 13 820 000 7,86 2020-04-27
Copernicus Capital TFI SA poprzez fundusz inwestycyjny 0 (-13 820 000) 0,00 (-15,39) 0 (-13 820 000) 0,00 (-15,24) 2020-04-27
Fryda Marcin 14 505 305 16,16 (7,91) 14 505 305 15,99 (7,74) 2018-12-12
Fryda Marcin 14 505 305 (4 380 000) 8,25 (-3,03) 14 505 305 (4 380 000) 8,25 (-2,91) 2018-12-12
ATP FIZ AN w likwidacji 50 256 585 55,98 (27,39) 50 256 585 55,41 (26,82) 2018-12-12
ATP FIZ AN w likwidacji 50 256 585 (10 096 585) 28,59 (-16,14) 50 256 585 (10 096 585) 28,59 (-15,69) 2018-12-12
Szczepański Łukasz 3 283 286 (-16 799 188) 3,66 (-18,71) 3 283 286 (-16 799 188) 3,62 (-18,52) 2018-08-28
Fryda Marcin 10 125 305 (3 537 562) 11,28 (0,51) 10 125 305 (3 537 562) 11,16 (0,55) 2018-08-28
Szczepański Łukasz 20 082 474 (13 000 000) 22,37 (14,48) 20 082 474 (12 186 550) 22,14 (13,43) 2018-04-13
Szczepański Łukasz 7 082 474 7,89 7 895 924 8,71 2018-04-13
Datamill Investments Ltd. 0 (-23 182 474) 0,00 (-30,92) 0 (-23 182 474) 0,00 (-30,54) 2018-04-13
ATP FIZ AN w likwidacji 40 160 000 (17 550 000) 44,73 (19,55) 40 160 000 (17 550 000) 44,28 (19,35) 2018-04-13
Ogółem 89 776 085 (14 800 000) 0 90 699 304 (14 800 000) 0 2017-11-21
ATP FIZ AN w likwidacji 22 610 000 (14 800 000) 25,18 (12,41) 22 610 000 (14 800 000) 24,93 (12,35) 2017-11-21
Ogółem 74 976 085 (13 820 000) 0 75 899 304 (13 820 000) 0 2017-10-06
Copernicus Capital TFI SA poprzez fundusz inwestycyjny 13 820 000 15,39 (7,53) 13 820 000 15,24 (7,38) 2017-10-06
Copernicus Capital TFI SA poprzez fundusz inwestycyjny 13 820 000 7,86 (-10,57) 13 820 000 7,86 (-10,35) 2017-10-06
Copernicus Capital TFI SA poprzez fundusz inwestycyjny 13 820 000 18,43 13 820 000 18,21 2017-10-06
ATP FIZ AN w likwidacji 7 810 000 12,77 (2,35) 7 810 000 12,58 (2,29) 2017-10-06
ATP FIZ AN w likwidacji 7 810 000 10,42 (1,72) 7 810 000 10,29 (1,68) 2017-10-06
ATP FIZ AN w likwidacji 7 810 000 (3 000 000) 8,70 (-0,07) 7 810 000 (3 000 000) 8,61 (-0,02) 2017-10-06
Ogółem 61 156 085 (6 320 860) 0 62 079 304 (6 320 860) 0 2017-10-04
Datamill Investments Ltd. 23 182 474 30,92 23 182 474 30,54 2017-06-14
Datamill Investments Ltd. 23 182 474 30,92 (5,10) 23 182 474 30,54 (4,98) 2017-06-14
Datamill Investments Ltd. 23 182 474 25,82 (-16,46) 23 182 474 25,56 (-16,02) 2017-06-14
Datamill Investments Ltd. 23 182 474 42,28 (4,37) 23 182 474 41,58 (4,24) 2017-06-14
Datamill Investments Ltd. 23 182 474 (813 450) 37,91 (-16,04) 23 182 474 (-200 507 800) 37,34 (-490,44) 2017-06-14
ATP FIZ AN w likwidacji 4 810 000 8,77 (0,90) 4 810 000 8,63 (0,88) 2017-06-02
ATP FIZ AN w likwidacji 4 810 000 7,87 4 810 000 7,75 2017-06-02
Ogółem 54 835 225 (3 500 000) 0 55 758 444 (3 500 000) 0 2017-04-28
Ogółem 51 335 225 (9 875 225) 0 52 258 444 (9 875 225) 0 2017-04-21
Topmall AG 7 456 341 13,60 (1,41) 7 456 341 13,37 (1,36) 2017-03-27
Topmall AG 7 456 341 12,19 (2,24) 7 456 341 12,01 (2,19) 2017-03-27
Topmall AG 7 456 341 9,95 (1,64) 7 456 341 9,82 (1,60) 2017-03-27
Topmall AG 7 456 341 8,31 (4,07) 7 456 341 8,22 (3,98) 2017-03-27
Topmall AG 7 456 341 4,24 (-13,74) 7 456 341 4,24 (-13,35) 2017-03-27
Topmall AG 7 456 341 17,98 (3,46) 7 456 341 17,59 (3,32) 2017-03-27
Topmall AG 7 456 341 14,52 7 456 341 14,27 2017-03-27
Fryda Marcin 6 587 743 10,77 (1,98) 6 587 743 10,61 (1,93) 2017-03-27
Fryda Marcin 6 587 743 8,79 (1,45) 6 587 743 8,68 (1,42) 2017-03-27
Fryda Marcin 6 587 743 7,34 (-8,55) 6 587 743 7,26 (-8,28) 2017-03-27
Fryda Marcin 6 587 743 15,89 (3,06) 6 587 743 15,54 (2,93) 2017-03-27
Fryda Marcin 6 587 743 12,83 (0,82) 6 587 743 12,61 (0,80) 2017-03-27
Fryda Marcin 6 587 743 12,01 6 587 743 11,81 2017-03-27
Fryda Marcin 6 587 743 12,01 6 587 743 11,81 2017-03-27
Datamill Investments Ltd. 22 369 024 53,95 223 690 274 (201 321 250) 527,78 (475,00) 2017-03-27
Datamill Investments Ltd. 22 369 024 53,95 (10,38) 22 369 024 52,78 (9,98) 2017-03-27
Datamill Investments Ltd. 22 369 024 43,57 (2,78) 22 369 024 42,80 (2,68) 2017-03-27
Datamill Investments Ltd. 22 369 024 (21 555 574) 40,79 (-14,93) 22 369 024 (20 742 124) 40,12 (-28,14) 2017-03-27
Ogółem 41 460 000 (40 000 000) 0 42 383 219 (40 000 000) 0 2017-03-14
Sznyra, Marcin Szymon 0 (-813 450) 0,00 (-55,71) 0 (-1 626 900) 0,00 (-68,26) 2016-10-20
Datamill Investments Ltd. 813 450 55,72 (53,76) 1 626 900 68,26 (64,42) 2016-10-20
Datamill Investments Ltd. 813 450 1,96 (-53,76) 1 626 900 (813 450) 3,84 (-30,29) 2016-10-20
Datamill Investments Ltd. 813 450 55,72 813 450 34,13 2016-10-20
ClickAd SA 0 (-813 450) 0,00 (-55,71) 0 (-1 626 900) 0,00 (-68,26) 2014-12-02
Sznyra, Marcin Szymon 813 450 55,71 1 626 900 68,26 2014-11-17
ClickAd SA 813 450 55,71 (55,71) 1 626 900 68,26 (68,26) 2014-08-14
Investors TFI SA 114 849 (-82 651) 7,86 (-5,66) 114 849 (-82 651) 4,81 (-3,47) 2014-03-04
ClickAd SA 0 (-813 450) 0,00 (-55,71) 0 (-1 629 900) 0,00 (-68,39) 2013-12-16
Avenzaco Capital Ltd. 813 450 55,00 (-0,71) 1 626 900 68,00 (-0,26) 2013-12-16
Avenzaco Capital Ltd. 813 450 55,71 1 626 900 68,26 2013-12-16
Michalczyk Rafał 0 (-200 000) 0,00 (-14,81) 0 (-400 000) 0,00 (-17,02) 2013-09-30
Kenedix Investments Ltd. 0 (-662 870) 0,00 (-45,40) 0 (-1 325 740) 0,00 (-55,62) 2013-09-30
Investors TFI SA 197 500 (30 000) 13,52 (1,12) 197 500 (30 000) 8,28 (1,16) 2013-09-30
Flexaret Investment Ltd. 0 (-78 563) 0,00 (-5,81) 0 (-157 126) 0,00 (-6,91) 2013-09-30
Company Daverlo Ltd. 171 332 11,73 (0,73) 171 332 7,18 (0,18) 2013-09-30
Company Daverlo Ltd. 171 332 (53 832) 11,00 (2,30) 171 332 (53 832) 7,00 (2,00) 2013-09-30
ClickAd SA 813 450 55,71 1 629 900 68,39 2013-09-30
Ogółem 1 460 000 (110 000) 0 2 383 219 (33 219) 0 2013-05-06
Grabczyk, Jakub Rafał 5 000 0,37 10 000 0,42 2012-11-19
Company Daverlo Ltd. 117 500 8,70 117 500 5,00 (-0,16) 2012-06-21
Company Daverlo Ltd. 117 500 8,70 (0,66) 117 500 5,16 (0,23) 2012-06-21
Company Daverlo Ltd. 117 500 8,04 117 500 4,93 2012-06-21
Investors TFI SA 167 500 12,40 167 500 7,12 (-0,24) 2012-06-20
Investors TFI SA 167 500 12,40 (0,93) 167 500 7,36 (0,34) 2012-06-20
Investors TFI SA 167 500 11,47 167 500 7,02 2012-06-20
Flexaret Investment Ltd. 78 563 5,81 (0,43) 157 126 6,91 (0,32) 2012-06-20
Flexaret Investment Ltd. 78 563 5,38 (-0,43) 157 126 6,59 (-0,09) 2012-06-20
Flexaret Investment Ltd. 78 563 5,81 157 126 6,68 2012-06-20
Michalczyk Rafał 200 000 14,81 400 000 17,02 (-0,57) 2012-06-11
Michalczyk Rafał 200 000 14,81 (1,12) 400 000 17,59 (0,81) 2012-06-11
Michalczyk Rafał 200 000 13,69 400 000 16,78 2012-06-11
Kenedix Investments Ltd. 662 870 45,40 (-3,70) 1 325 740 55,62 (-0,79) 2012-06-11
Kenedix Investments Ltd. 662 870 49,10 1 325 740 56,41 (-1,90) 2012-06-11
Kenedix Investments Ltd. 662 870 49,10 1 325 740 58,31 2012-06-11
Grabczyk, Jakub Rafał 5 000 0,37 10 000 0,42 2012-06-11
Ogółem 1 350 000 0 2 350 000 (76 781) 0 2012-05-23
Ogółem 1 350 000 0 2 273 219 0 2012-05-23

Operacje na akcjach

Data operacji Rodzaj operacji Komentarz
2016-12-16 Prawo poboru 1000:4146
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.