2,1800 zł
0,46% 0,0100 zł
Labocanna SA (LCN)

Komunikaty spółki - LABOCANNA

Raport okresowy za II kwartał 2021 r.
Zawarcie umowy objęcia akcji serii C spółki Centrum Medycyny Konopnej S.A.
UZUPEŁNIENIE DEKLARACJI ZNACZĄCEGO AKCJONARIUSZA LABOCANNA S.A.
Deklaracja znaczącego akcjonariusza złożona w związku z emisją akcji serii D
Zmiana terminu publikacji raportu za II kw. 2021 r.
Publikacja Memorandum Informacyjnego w związku z emisją akcji serii D
Harmonogram publicznej oferty akcji serii D
Życiorysy Członków Rady Nadzorczej
Zawarcie umowy o wprowadzenie akcji serii D Spółki do obrotu w alternatywnym systemie obrotu
Powołanie Prezesa Zarządu
Rezygnacja Prezesa Zarządu
Rezygnacja prokurenta
Lista akcjonariuszy, którzy wzięli udział w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz mieli co najmniej 5% głosów
Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Emitenta
Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 23 czerwca 2021 r.
LABOCANNA 0,46% 2,18
2021-08-04 09:03:57

Kalendarium

  • Publikacja raportu za II kwartał 2021 roku.

  • Zakończenie przyjmowania zapisów na akcje serii D w wykonaniu prawa poboru i zapisów dodatkowych.

  • Przydział akcji objętych w wykonaniu prawa poboru oraz w zapisach dodatkowych.

Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.