20,0000 zł
-10,71% -2,4000 zł
The Farm 51 Group SA (F51)

Komunikaty spółki - FARM51

Raport okresowy za II kwartał 2019 roku
Zakończenie subskrypcji obligacji serii L i przydział obligacji
Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 27 czerwca 2019 roku
Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie The Farm 51 Group S.A., które odbyło się w dniu 27 czerwca 2019 roku
Publikacja dokumentu informacyjnego w związku z publiczną ofertą obligacji serii L
Emisja obligacji serii L
Emisja obligacji serii L
Informacja o dokonaniu odpisu aktualizującego wartość należności wekslowych
Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia The Farm 51 Group S.A. na dzień 27 czerwca 2019 roku
Raport roczny za 2018 rok.
Raport okresowy za I kwartał 2019 roku
Rezygnacja z pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej
Podjęcie przez Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. uchwały w sprawie wprowadzenia do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect akcji na okaziciela serii I Emitenta
Korekta raportu okresowego za IV kwartał 2018 roku
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.