0,6650 zł
-0,75% -0,0050 zł
Apollo Capital SA (APC)

Komunikaty spółki - APOLLO

Zawiadomienia w trybie art. 19 ust. 1 MAR
Raport okresowy za II kwartał 2019 roku
Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki dnia 8 lipca 2019 r.
Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki dnia 08 lipca 2019 r.
Wpisanie Emitenta do Rejestru Zarządzających Alternatywnymi Spółkami Inwestycyjnymi (ASI) prowadzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego
Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 8 lipca 2019 r.
Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 8 lipca 2019 r.
Raport roczny Spółki za 2018 rok
Zmiana terminu publikacji raportu rocznego za rok 2018
Raport okresowy za I kwartał 2019 roku
Informacja o oddaleniu apelacji Spółki w sprawie o stwierdzenie nieważności uchwały Walnego Zgromadzenia Spółki
Informacja o zawarciu umowy z biegłym rewidentem
Podpisanie listu intencyjnego z Faktorama S.A.w przedmiocie utworzenia spółki joint-venture w USA
Podjęcie decyzji inwestycyjnej w sprawie inwestycji w spółkę, której celem będzie utworzenie w Stanach Zjednoczonych Ameryki hubu dla polskich przedsiębiorstw
Rejestracja w KRS zmian Statutu Spółki
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.