0,9500 zł
-2,06% -0,0200 zł
Apollo Capital SA (APC)

Komunikaty spółki - APOLLO

Wpisanie Emitenta do Rejestru Zarządzających Alternatywnymi Spółkami Inwestycyjnymi (ASI) prowadzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego
Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 8 lipca 2019 r.
Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 8 lipca 2019 r.
Raport roczny Spółki za 2018 rok
Zmiana terminu publikacji raportu rocznego za rok 2018
Raport okresowy za I kwartał 2019 roku
Informacja o oddaleniu apelacji Spółki w sprawie o stwierdzenie nieważności uchwały Walnego Zgromadzenia Spółki
Informacja o zawarciu umowy z biegłym rewidentem
Podpisanie listu intencyjnego z Faktorama S.A.w przedmiocie utworzenia spółki joint-venture w USA
Podjęcie decyzji inwestycyjnej w sprawie inwestycji w spółkę, której celem będzie utworzenie w Stanach Zjednoczonych Ameryki hubu dla polskich przedsiębiorstw
Rejestracja w KRS zmian Statutu Spółki
Raport okresowy za IV kwartał 2018 roku
Harmonogram publikacji raportów okresowych w 2019 roku
Raport okresowy za III kwartał 2018 roku
Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki dnia 22 października 2018 r.
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.