2,1200 zł
-12,40% -0,3000 zł
Apollo Capital SA (APC)

Akcjonariat - APOLLO

Dane ogólne

Kapitalizacja: 8 325 244,24 Liczba dużych akcjonariuszy: 5
Liczba akcji: 3 927 002 Liczba akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 3 554 048
Liczba głosów na WZA: 4 026 999 Procent akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 90,50%
Kapitał akcyjny: 3 927 002,00 Liczba głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 3 654 045
Cena nominalna akcji: 1,00 Procent głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 90,74%
Rozwodniona liczba akcji: - Free float: 9,50%

Najwięksi akcjonariusze

Nazwa Uwagi Liczba akcji Liczba głosów Data zmiany Udziały w innych spółkach
Dymecki Dominik 1 273 736 (32,44%) 1 323 734 (32,87%) 2020-02-12 -
Jeleniewski Paweł 1 238 855 (31,55%) 1 288 854 (32,01%) 2020-02-19 -
Spqr SA 415 032 (10,57%) 415 032 (10,31%) 2014-03-19 RUN
Wolf, Mary i Larry 415 125 (10,57%) 415 125 (10,31%) 2020-03-10 -
Dykiel Halina 211 300 (5,38%) 211 300 (5,25%) 2020-02-19 -

Emisje

Opis Data WZA Emisja Cena nominalna Cena emisyjna Kapitał po emisji (liczba akcji w tys. szt. / wartość w tys. zł) Data
seria A - akcje założycielskie 2010-02-22 20 000 000
2 000 000,00
0,10 0,10 20 000 000
2 000 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2010-03-12
seria B - akcje założycielskie 2010-02-22 10 000 000
0,00
0,10 0,00 30 000 000
3 000 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2010-03-12
seria C - subskrypcja prywatna 2010-02-22 1 000 000
340 000,00
0,10 0,34 31 000 000
3 100 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2010-06-18
seria D - subskrypcja prywatna 2010-02-22 11 250 000
4 500 000,00
0,10 0,40 42 250 000
4 225 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2010-06-18
seria E - subskrypcja prywatna 2010-03-12 2 800 000
1 400 000,00
0,10 0,50 45 050 000
4 505 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2010-06-18
zmiana firmy z Vesuvio Capital SA na Bio-Med Investors SA 2010-06-01 0
0,00
0,00 0,00 0
0,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2010-07-02
seria G - subskrypcja prywatna 2010-06-01 19 613 981
9 806 990,50
0,10 0,50 110 598 407
11 059 840,70
KDPW:
KRS:
GPW:

2010-07-02
seria F - subskrypcja prywatna 2010-06-01 45 934 426
4 593 442,60
0,10 0,10 90 984 426
9 098 442,60
KDPW:
KRS:
GPW:

2010-07-02
seria H - prawo poboru 5:4 2010-12-20 88 478 725
8 847 872,50
0,10 0,10 199 077 132
19 907 713,20
KDPW:
KRS:
GPW:

2011-04-11
seria I - połączenie z Astoria Capital SA 2011-10-17 103 000 000
0,00
0,10 0,00 302 077 132
30 207 713,20
KDPW:
KRS:
GPW:

2012-01-10
zmiana firmy z Bio-Med Investors SA na Astoria Capital SA 2012-04-30 0
0,00
0,00 0,00 0
0,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2012-08-06
połączenie z BIO-MED I SA bez podwyższania kapitału 2012-04-30 0
0,00
0,00 0,00 0
0,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2012-08-06
seria J - prawo poboru 10:3 2012-10-08 90 623 139
9 968 545,29
0,10 0,11 392 700 271
39 270 027,10
KDPW:
KRS:
GPW:

2013-02-28
obniżenie kapitału umorzenie akcji serii K 2013-05-28 -71
0,00
0,10 0,00 0
0,00
KDPW:
KRS:
GPW:


scalenie akcji 100:1 2013-05-28 0
0,00
10,00 0,00 3 927 002
39 270 020,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2013-07-01
renominacja akcji 2013-09-09 0
0,00
1,00 0,00 3 927 002
3 927 002,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2014-05-16
seria L - subskrypcja prywatna unieważnienie uchwały 2015-08-10 1 072 998
2 145 996,00
1,00 2,00 0
0,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2020-02-12
zmiana firmy z Astoria Capital SA na Quark Ventures SA 2015-08-10 0
0,00
0,00 0,00 0
0,00
KDPW:
KRS:
GPW:


zmiana firmy z Quark Ventures SA na Apollo Capital SA 2018-02-16 0
0,00
0,00 0,00 0
0,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2018-03-20
zmiana firmy z Apollo Capital SA na Apollo Capital ASI SA 2019-07-08 0
0,00
0,00 0,00 0
0,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2019-11-15

Zmiany akcjonariatu

Nazwa Uwagi Liczba akcji Procent akcji Liczba głosów Procent głosów Data operacji
Quark Ventures LLC 42 525 (-2 617 475) 0,85 (-52,35) 42 525 (-2 617 475) 0,83 (-51,33) 2018-09-13
Jeleniewski Paweł 1 808 026 36,16 (-9,88) 1 858 025 36,43 (-9,71) 2018-09-13
Jeleniewski Paweł 1 808 026 (1 301 528) 46,04 (35,91) 1 858 025 (1 351 527) 46,14 (36,21) 2018-09-13
Dymecki Dominik 1 814 278 36,29 (-9,91) 1 864 276 36,56 (-9,74) 2018-09-13
Dymecki Dominik 1 814 278 (1 301 478) 46,20 (35,94) 1 864 276 (1 351 476) 46,30 (36,24) 2018-09-13
Quark Ventures LLC 2 660 000 (-1 032 995) 53,20 (-40,84) 2 660 000 (-1 132 992) 52,16 (-42,03) 2018-06-05
Jeleniewski Paweł 506 498 10,13 506 498 9,93 2018-06-05
Dymecki Dominik 512 800 10,26 512 800 10,06 2018-06-05
Wolf, Mary i Larry 420 267 10,70 (2,29) 420 267 10,44 (2,20) 2016-10-26
Wolf, Mary i Larry 420 267 (218 267) 8,41 (3,27) 420 267 (218 267) 8,24 (3,22) 2016-10-26
Quark Ventures LLC 3 692 995 94,04 (20,18) 3 792 992 94,19 (19,82) 2016-10-26
Quark Ventures LLC 3 692 995 (912 998) 73,86 (3,07) 3 792 992 (912 998) 74,37 (2,85) 2016-10-26
Ogółem 5 000 000 (1 072 998) 0 5 099 997 (1 072 998) 0 2016-10-12
Wolf, Mary i Larry 202 000 5,14 202 000 5,02 2016-05-21
Quark Ventures LLC 2 779 997 (-171 895) 70,79 (-4,37) 2 879 994 (-71 898) 71,52 (-1,78) 2016-01-20
Reino Capital SA poprzez WDM Inwestycje sp. z o.o. 0 (-2 851 895) 0,00 (-72,62) 0 (-2 951 892) 0,00 (-73,30) 2015-06-19
Quark Ventures LLC 2 951 892 75,16 2 951 892 73,30 2015-06-19
Reino Capital SA poprzez WDM Inwestycje sp. z o.o. 2 851 895 (145 398) 72,62 (3,70) 2 951 892 (145 398) 73,30 (3,61) 2014-12-30
Spqr SA 415 032 10,56 (2,26) 415 032 10,30 (2,16) 2014-03-19
Spqr SA 415 032 (-51 899 503) 8,30 (-5,02) 415 032 (-54 544 747) 8,14 (-5,37) 2014-03-19
Reino Capital SA poprzez WDM Capital SA 2 706 497 (-131 000) 68,92 (-3,33) 2 806 494 (-131 000) 69,69 (-3,25) 2013-09-25
Reino Capital SA poprzez WDM Capital SA 2 837 497 (-282 122 203) 72,25 (-0,31) 2 937 494 (-292 021 906) 72,94 (-0,30) 2013-09-25
Reino Capital SA poprzez WDM Capital SA 284 959 700 (282 110 103) 72,56 294 959 400 (292 009 806) 73,24 2013-07-11
Reino Capital SA poprzez WDM Capital SA 2 849 597 (-269 010 103) 72,56 (3,34) 2 949 594 (-278 909 806) 73,24 (3,25) 2013-07-11
Ogółem 3 927 002 (-388 773 269) 0 4 026 999 (-402 661 238) 0 2013-07-01
Reino Capital SA poprzez WDM Capital SA 271 859 700 (17 900 000) 69,22 (4,55) 281 859 400 (17 900 000) 69,99 (4,45) 2013-06-24
Reino Capital SA poprzez WDM Capital SA 253 959 700 64,67 263 959 400 65,54 2013-06-10
Everest Investments SA 192 281 573 47,99 (-0,97) 202 281 573 50,00 (-0,23) 2013-06-10
Apollo Capital ASI SA zakup akcji własnych 71 0,00 71 0,00 2013-05-27
Apollo Capital ASI SA zakup akcji własnych 71 0,00 71 0,00 2013-05-27
Apollo Capital ASI SA zakup akcji własnych 71 0,00 71 0,00 2013-05-27
Everest Investments SA 192 281 573 48,96 (-14,69) 202 281 573 50,23 2013-03-11
Everest Investments SA 192 281 573 63,65 (14,69) 202 281 573 50,23 (0,50) 2013-03-11
Everest Investments SA 192 281 573 (11 281 573) 48,96 (-10,95) 202 281 573 (11 281 573) 49,73 (-10,70) 2013-03-11
Ogółem 392 700 271 0 406 688 237 (3 987 966) 0 2013-02-28
Ogółem 392 700 271 (90 623 139) 0 402 700 271 (86 336 358) 0 2013-02-28
Everest Investments SA 181 000 000 59,91 191 000 000 60,43 (13,01) 2012-11-14
Everest Investments SA 181 000 000 (303 000) 59,91 (0,10) 191 000 000 (303 000) 47,42 (-11,78) 2012-11-14
Spqr SA 52 314 535 13,32 54 959 779 13,51 (-0,13) 2012-10-12
Spqr SA 52 314 535 (51 791 390) 13,32 54 959 779 (54 410 182) 13,64 2012-10-12
Spqr SA 523 145 (-51 791 390) 13,32 (-3,99) 549 597 (-54 410 182) 13,64 (-3,73) 2012-10-12
Spqr SA 52 314 535 17,31 54 959 779 17,37 (-0,01) 2012-10-12
Spqr SA 52 314 535 17,31 54 959 779 17,38 (3,74) 2012-10-12
Spqr SA 52 314 535 17,31 54 959 779 13,64 (-3,42) 2012-10-12
Dykiel Tadeusz poprzez SPQR SA, Dyfryn Holdings Ltd, Novian Polska SA, Novian Europe SA, Novian Real Estate SA 0 (-52 314 535) 0,00 (-17,31) 0 (-54 959 779) 0,00 (-17,37) 2012-10-12
Dykiel Tadeusz poprzez SPQR SA, Dyfryn Holdings Ltd, Novian Polska SA, Novian Europe SA, Novian Real Estate SA 52 314 535 (-20 000) 17,31 (-0,01) 54 959 779 17,37 (0,31) 2012-08-10
Everest Investments SA 180 697 000 59,81 190 697 000 59,20 (-1,07) 2012-08-01
Everest Investments SA 180 697 000 59,81 190 697 000 60,27 (-0,06) 2012-08-01
Everest Investments SA 180 697 000 (1 515 088) 59,81 (0,50) 190 697 000 (1 515 088) 60,33 (1,60) 2012-08-01
Ogółem 302 077 132 0 316 363 913 (298 815) 0 2012-07-31
Ogółem 302 077 132 0 316 065 098 (-86 635 173) 0 2012-07-31
Ogółem 302 077 132 0 402 700 271 (80 623 139) 0 2012-07-31
Chmielewski Piotr poprzez Venturion Invstment Fund SA, Rowing Capital Ltd. oraz P.C.H. Capital (Cyprus) Ltd. 13 335 659 (-435 690) 4,41 (-0,14) 13 335 659 (-6 148 909) 4,14 (-1,90) 2012-07-31
Dykiel Tadeusz poprzez SPQR SA, Dyfryn Holdings Ltd, Novian Polska SA, Novian Europe SA, Novian Real Estate SA 52 334 535 17,32 54 959 779 17,06 (-0,31) 2012-06-21
Dykiel Tadeusz poprzez SPQR SA, Dyfryn Holdings Ltd, Novian Polska SA, Novian Europe SA, Novian Real Estate SA 52 334 535 17,32 54 959 779 17,37 2012-06-21
Spqr SA wraz z Dyffryn Holdings Ltd., Novian Polska SA, Novian Europe SA oraz Novian Real Estate SA 52 314 535 17,31 (0,31) 54 959 779 17,06 (0,06) 2012-01-10
Spqr SA wraz z Dyffryn Holdings Ltd., Novian Polska SA, Novian Europe SA oraz Novian Real Estate SA 52 314 535 (12 379 108) 17,00 (3,78) 54 959 779 (14 725 537) 17,00 (4,51) 2012-01-10
Ogółem 302 077 132 (103 000 000) 0 322 077 132 (103 000 000) 0 2012-01-10
Everest Investments SA 179 181 912 (64 372 739) 59,31 (1,64) 189 181 912 (64 372 739) 58,73 (1,76) 2012-01-10
Chmielewski Piotr poprzez Venturion Invstment Fund SA, Rowing Capital Ltd. oraz P.C.H. Capital (Cyprus) Ltd. 13 771 349 (2 666 668) 4,55 (0,88) 19 484 568 (2 666 668) 6,04 (0,82) 2012-01-10
Spqr SA wraz z Dyffryn Holdings Ltd., Novian Polska SA, Novian Europe SA oraz Novian Real Estate SA 39 935 427 13,22 (13,22) 40 234 242 12,49 (12,49) 2012-01-09
Chmielewski Piotr poprzez Venturion Invstment Fund SA, Rowing Capital Ltd. oraz P.C.H. Capital (Cyprus) Ltd. 11 104 681 (-40 543 327) 3,67 (-22,27) 16 817 900 (-43 176 571) 5,22 (-22,16) 2012-01-09
Everest Investments SA 114 809 173 (-2 191 000) 57,67 (-1,10) 124 809 173 (-2 191 000) 56,97 (-1,00) 2011-12-15
Everest Investments SA 117 000 173 58,77 (20,04) 127 000 173 57,97 (18,54) 2011-12-15
Everest Investments SA 117 000 173 (-19 827) 38,73 127 000 173 (-19 827) 39,43 2011-12-15
Everest Investments SA 117 020 000 (2 620 000) 38,73 (-18,73) 127 020 000 (2 620 000) 39,43 (-17,35) 2011-12-15
Chmielewski Piotr poprzez Rowing Capital Ltd., Spqr SA, Dyfryn Holdings Ltd., Novian Polska SA, Novian Europe SA oraz Novian Real Estate SA 51 648 008 25,94 (8,85) 59 994 471 27,38 (8,76) 2011-09-12
Chmielewski Piotr poprzez Rowing Capital Ltd., Spqr SA, Dyfryn Holdings Ltd., Novian Polska SA, Novian Europe SA oraz Novian Real Estate SA 51 648 008 (-14 000) 17,09 (-8,86) 59 994 471 (8 332 463) 18,62 (-4,96) 2011-09-12
Chmielewski Piotr poprzez Rowing Capital Ltd., Spqr SA, Dyfryn Holdings Ltd., Novian Polska SA, Novian Europe SA oraz Novian Real Estate SA 51 662 008 (2 729 860) 25,95 (1,38) 51 662 008 (2 729 860) 23,58 (1,25) 2011-08-30
Spqr SA przez Novian Polska SA oraz Novian Europe SA 0 (-37 117 001) 0,00 (-18,64) 0 (-37 117 001) 0,00 (-16,94) 2011-06-30
Totmes SA przez Totmes Fund SA 6 346 035 (-11 653 965) 3,18 (-5,86) 10 517 645 (-17 482 355) 4,80 (-7,98) 2011-06-21
Chmielewski Piotr poprzez Rowing Capital Ltd., Spqr SA, Dyfryn Holdings Ltd., Novian Polska SA, Novian Europe SA oraz Novian Real Estate SA 48 932 148 24,57 48 932 148 22,33 2011-06-21
Everest Investments SA 114 400 000 57,46 124 400 000 (10 000 000) 56,78 (4,57) 2011-05-16
Totmes SA przez Totmes Fund SA 18 000 000 (8 000 000) 9,04 28 000 000 (8 000 000) 12,78 (-2,53) 2011-04-11
Spqr SA przez Novian Polska SA oraz Novian Europe SA 37 117 001 (16 711 444) 18,64 (0,19) 37 117 001 (16 711 444) 16,94 (1,32) 2011-04-11
Ogółem 199 077 132 (88 478 725) 0 219 077 132 (88 478 725) 0 2011-04-11
Everest Investments SA 114 400 000 (51 567 336) 57,46 (25,90) 114 400 000 (41 567 336) 52,21 (18,97) 2011-04-11
Totmes SA przez Totmes Fund SA 10 000 000 9,04 (4,02) 20 000 000 15,31 (6,19) 2010-12-07
Totmes SA przez Totmes Fund SA 10 000 000 5,02 (-4,02) 20 000 000 9,12 (-6,19) 2010-12-07
Spqr SA przez Novian Polska SA oraz Novian Europe SA 20 405 557 18,45 (8,20) 20 405 557 15,62 (6,31) 2010-11-22
Spqr SA przez Novian Polska SA oraz Novian Europe SA 20 405 557 10,25 20 405 557 9,31 2010-11-22
Novian Polska SA 0 (-17 471 372) 0,00 (-15,79) 0 (-17 471 372) 0,00 (-13,37) 2010-11-22
Totmes SA 10 000 000 9,04 20 000 000 15,31 2010-10-22
Novian Polska SA 17 471 372 15,79 17 471 372 13,37 2010-10-22
Everest Investments SA 62 832 664 31,56 (0,57) 72 832 664 33,24 (0,24) 2010-10-22
Everest Investments SA 62 832 664 30,99 (-25,82) 72 832 664 33,00 (-32,85) 2010-10-22
Everest Investments SA 62 832 664 56,81 72 832 664 65,85 (10,09) 2010-10-22
Everest Investments SA 62 832 664 56,81 72 832 664 55,76 2010-10-22
Ogółem 110 598 407 0 130 598 407 (20 000 000) 0 2010-07-02
Ogółem 110 598 407 0 110 598 407 0 2010-07-02

Operacje na akcjach

Data operacji Rodzaj operacji Komentarz
2013-08-13 Split 100:1
2012-12-17 Prawo poboru 10:3
2011-01-14 Prawo poboru 5:4
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.