0,3880 zł
11,82% 0,0410 zł
Advertigo SA (AVE)

Komunikaty spółki - ADVERTIGO

Uzupełnienie do raportu EBI nr 13/2021 z dn. 30.06.2021 r. - Zmiany w składzie Rady Nadzorczej
Otrzymanie wypowiedzenia Term-Sheet z dn. 30 kwietnia 2021 r.
Raport okresowy za III kwartał 2021 r.
Raport okresowy za II kwartał 2021 r.
Lista Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na ZWZ w dniu 30 czerwca 2021 r.
Zmiany w składzie Rady Nadzorczej
Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie
Wprowadzenie zmian do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na 30 czerwca 2021 r.
Wprowadzenie zmian do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na 30 czerwca 2021 r.
Zawarcie aneksu do Term Sheet w sprawie połączenia z ORPHINIC Scientific sp. z o.o.
Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na 30 czerwca 2021 r.
Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na 30 czerwca 2021 r.
Raport okresowy za I kwartał 2021 r.
Podpisanie Term-Sheet w sprawie połączenia z ORPHINIC Scientific sp. z o.o.
Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.