502,0000 zł
0,80% 4,0000 zł
Grupa Żywiec SA (ZWC)

Komunikaty spółki - ZYWIEC

Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Grupy Żywiec S.A.
Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Grupy Żywiec S.A
Rezygnacja osoby zarządzającej
Zgoda Rady Nadzorczej na wypłatę zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy za rok 2021
Decyzja Zarządu o wypłacie zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy za rok 2021
Wyniki finansowe
Otrzymanie wyniku kontroli celno-skarbowej w ramach kontroli prowadzonej w stosunku do Spółki przez Naczelnika Śląskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Katowicach za 2015 rok.
Wyniki finansowe
Grupa Żywiec Spółka Akcyjna - informacja o stanie stosowania Dobrych Praktyk 2021
Rozpoznanie w wyniku finansowym należności długoterminowej w łącznej kwocie 194 939 tys. złotych.
Wyniki finansowe
Dywidenda za rok obrotowy 2020.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Grupy Żywiec S.A.
Otrzymanie wyniku kontroli celno-skarbowej w ramach kontroli prowadzonej w stosunku do Spółki przez Naczelnika Śląskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Katowicach za 2014 r.
Projekty Uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Grupy Żywiec S.A.
ZYWIEC 0,80% 502,00
2021-12-09 13:50:35

Kalendarium

  • Dzień ustalenia prawa do zaliczki na poczet dywidendy za rok obrotowy 2021, w wysokości 20 zł na akcję.

  • Wypłata zaliczki na poczet dywidendy za rok obrotowy 2021, w wysokości 20 zł na akcję.

  • NWZA ws. wydania opinii dotyczącej "Sprawozdania o wynagrodzeniach Zarządu i Rady Nadzorczej Grupy Żywiec Spółki Akcyjnej z siedzibą w Żywcu za lata 2019-2020".

Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.