481,0000 zł
-0,41% -2,0000 zł
Grupa Żywiec SA (ZWC)

Akcjonariat - ZYWIEC

Dane ogólne

Kapitalizacja: 4 940 513 097 Liczba dużych akcjonariuszy: 1
Liczba akcji: 10 271 337 Liczba akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 10 197 879
Liczba głosów na WZA: 10 271 337 Procent akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 99,28%
Kapitał akcyjny: 25 678 342,50 Liczba głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 10 197 879
Cena nominalna akcji: 2,50 Procent głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 99,28%
Rozwodniona liczba akcji: - Free float: 0,72%

Najwięksi akcjonariusze

Nazwa Uwagi Liczba akcji Liczba głosów Data zmiany Udziały w innych spółkach
Heineken International BV 10 197 879 (99,28%) 10 197 879 (99,28%) 2022-11-23 -

Emisje

Opis Data WZA Emisja Cena nominalna Cena emisyjna Kapitał po emisji (liczba akcji w tys. szt. / wartość w tys. zł) Data
połączenie z ZP Warka SA bez podwyższania kapitału (1 akcja Żywiec za 44,53 akcje Warka)

KDPW:
KRS:
GPW:

2004-05-04
I emisja - przekształcenie PP w SA 1990-12-29 1 000 000
5,00 1 000 000
5 000 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
1991-09-06
1990-12-31
1991-09-06
split 1:2 1991-06-07
2,50 2 000 000
5 000 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

1991-06-11
II emisja - Heineken BV 1994-03-28 747 000
89 640 000,00
2,50 120,00 3 000 000
7 500 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
1994-05-19
1994-09-15
1994-11-28
II emisja - prawo poboru 10:1, pracownicy 1994-03-28 253 000
30 360 000,00
120,00
KDPW:
KRS:
GPW:


III emisja - Harbin BV 1998-11-18 2 453 496

KDPW:
KRS:
GPW:


III emisja - Heineken BV zawiadomienie 1998-11-18 953 498
441 564 923,80
2,50 463,10 6 406 994
16 017 485,00
KDPW:
KRS:
GPW:

1999-01-07
1999-02-23
IV emisja - prawo poboru 13:2 zawiadomienie 2000-08-21 985 692
300 636 060,00
2,50 305,00 7 392 686
18 481 716,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2000-10-31
2000-12-08
V emisja - prawo poboru 15:8 zawiadomienie 2001-09-17 3 942 768
654 499 488,00
2,50 166,00 11 335 454
28 338 636,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2001-11-13
2001-12-11
połączenie z ZP Leżajsk SA bez podwyższania kapitału (za 6,25 akcji Leżajsk - 1 akcja Żywiec) 2003-09-08

KDPW:
KRS:
GPW:

2004-01-05
połączenie z Elbrewery SA bez podwyższania kapitału 2004-10-04

KDPW:
KRS:
GPW:

2004-11-15
połączenie z Żywiec Trade Holding sp. z o.o. bez podwyższania kapitału 2005-08-25

KDPW:
KRS:
GPW:

2005-09-27
umorzenie akcji cena: 500,00 zł za akcję 2007-01-23 -592 515
2,50 10 742 939
26 857 347,50
KDPW:
KRS:
GPW:

2007-06-05
umorzenie akcji 2008-01-22 -306 734
2,50 10 436 205
26 090 512,50
KDPW:
KRS:
GPW:

2008-05-26
połączenie z Żywiec Trade Katowice sp. z o.o. oraz z Żywiec Trade sp. z o.o. Wrocław bez podwyższania kapitału 2008-09-11

KDPW:
KRS:
GPW:

2008-11-12
umorzenie akcji cena: 600,00 zł za akcję 2009-01-27 -164 868
2,50 10 271 337
25 678 342,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2009-06-25
połaczenie z Analda - Żywiec Trade sp. z o.o., Żywiec Trade sp. z o.o., HBC-Żywiec Trade sp. z o.o. bez podwyższania kapitału 2009-02-26

KDPW:
KRS:
GPW:

2009-03-16
połączenie z Grupa Żywiec Trade Holding sp. z o.o. przeniesienie całego majątku na Grupę Żywiec SA 2009-12-09

KDPW:
KRS:
GPW:

2009-12-17
połączenie z Bracki Browar Zamkowy w Cieszynie sp. z o.o. przeniesienie całego majątku na Grupę Żywiec SA, bez podwyższania kapitału 2011-04-19

KDPW:
KRS:
GPW:

2011-06-01
połączenie z Brandhouse Żywiec Sprzedaż i Dystrybucja sp. z o.o. bez podwyższania kapitału 2014-03-07

KDPW:
KRS:
GPW:

2014-03-31
połączenie z Browarem Namysłów sp. z o.o. bez podwyższania kapitału 2020-04-02

KDPW:
KRS:
GPW:

2020-06-01
wycofanie akcji z obrotu 2023-01-26

KDPW:
KRS:
GPW:


Zmiany akcjonariatu

Nazwa Uwagi Liczba akcji Procent akcji Liczba głosów Procent głosów Data operacji
Yunnan Ltd. poprzez Harbin BV 0 (-3 409 660) 0,00 (-33,19) 0 (-3 409 660) 0,00 (-33,19) 2022-11-23
Heineken International BV 10 179 959 (591 445) 99,11 (5,76) 10 179 959 (591 445) 99,11 (5,76) 2022-11-23
Heineken International BV 9 588 514 (2 896 093) 93,35 (28,20) 9 588 514 (2 896 093) 93,35 (28,20) 2022-10-18
Jasek Krzysztof 12 0,00 12 0,00 2021-02-24
McKeown, Michael Peter 1 000 0,01 1 000 0,01 2020-02-12
Jasek Krzysztof 12 0,00 12 0,00 2020-02-12
McKeown, Michael Peter 1 000 (249) 0,01 1 000 (249) 0,01 2019-02-13
Lubelska, Małgorzata Joanna 200 0,00 200 0,00 2019-02-13
Jasek Krzysztof 12 0,00 12 0,00 2019-02-13
Heineken International BV 6 692 421 (-313 228) 65,15 (3,35) 6 692 421 (-313 228) 65,15 (3,35) 2018-04-18
Heineken CEE Beteiligungs GmbH 0 (-6 692 421) 0,00 (-65,15) 0 (-6 692 421) 0,00 (-65,15) 2018-04-18
McKeown, Michael Peter 751 (171) 0,01 751 (171) 0,01 2018-02-12
Lubelska, Małgorzata Joanna 200 0,00 200 0,00 2018-02-12
Jasek Krzysztof 12 0,00 12 0,00 2018-02-12
Duverdier Guillaume 264 (-347) 0,00 (-0,01) 264 (-347) 0,00 (-0,01) 2018-02-12
McKeown, Michael Peter 580 (18) 0,01 580 (18) 0,01 2016-12-31
Lubelska, Małgorzata Joanna 200 (-50) 0,00 200 (-50) 0,00 2016-12-31
Jasek Krzysztof 12 0,00 12 0,00 2016-12-31
Duverdier Guillaume 611 (-210) 0,01 611 (-210) 0,01 2016-12-31
McKeown, Michael Peter 562 (112) 0,01 (0,01) 562 (112) 0,01 (0,01) 2015-12-31
Lubelska, Małgorzata Joanna 250 0,00 250 0,00 2015-12-31
Jasek Krzysztof 12 0,00 12 0,00 2015-12-31
Duverdier Guillaume 821 0,01 821 0,01 2015-12-31
Yunnan Ltd. poprzez Harbin BV, WZA 3 409 660 (18 825) 33,19 (0,18) 3 409 660 (18 825) 33,19 (0,18) 2015-12-15
McKeown, Michael Peter 450 0,00 450 0,00 2014-12-31
Jasek Krzysztof 12 0,00 12 0,00 2014-12-31
Gerula Jacek z żoną 25 223 0,25 25 223 0,25 2014-12-31
Heineken CEE Beteiligungs GmbH 6 692 421 65,15 6 692 421 65,15 2014-06-06
Brau Union AG 0 (-6 692 421) 0,00 (-65,15) 0 (-6 692 421) 0,00 (-65,15) 2014-06-06
McKeown, Michael Peter 450 0,00 450 0,00 2013-12-31
Jasek Krzysztof 12 0,00 12 0,00 2013-12-31
Gerula Jacek z żoną 25 223 0,25 25 223 0,25 2013-12-31
Yunnan Ltd. poprzez Harbin BV 3 390 835 (-330 000) 33,01 (-3,21) 3 390 835 (-330 000) 33,01 (-3,21) 2013-04-09
Brau Union AG 6 692 421 (330 000) 65,15 (3,21) 6 692 421 (330 000) 65,15 (3,21) 2013-04-09
McKeown, Michael Peter 450 0,00 450 0,00 2012-12-31
Jasek Krzysztof 12 0,00 12 0,00 2012-12-31
Gerula Jacek z żoną 25 223 0,25 25 223 0,25 2012-12-31
Yunnan Ltd. poprzez Harbin BV 3 720 835 36,22 3 720 835 36,22 2012-12-05
Harbin BV 0 (-3 720 835) 0,00 (-36,22) 0 (-3 720 835) 0,00 (-36,22) 2012-12-05
McKeown, Michael Peter 450 0,00 450 0,00 2011-12-31
Jasek Krzysztof 12 0,00 12 0,00 2011-12-31
Gerula Jacek z żoną 25 223 0,25 25 223 0,25 2011-12-31
McKeown, Michael Peter 450 (80) 0,00 450 (80) 0,00 2010-12-31
Jasek Krzysztof 12 0,00 12 0,00 2010-12-31
Gerula Jacek z żoną 25 223 0,25 25 223 0,25 2010-12-31
Harbin BV 3 720 835 (600) 36,22 (0,58) 3 720 835 (600) 36,22 2010-06-09
Grupa Żywiec SA w celu umorzenia 0 (-29) 0,00 0 (-29) 0,00 2010-03-01
Grupa Żywiec SA w celu umorzenia 29 (-114) 0,00 29 (-114) 0,00 2010-01-04
McKeown, Michael Peter 370 0,00 370 0,00 2009-12-31
Jasek Krzysztof 12 0,00 12 0,00 2009-12-31
Gerula Jacek 25 223 0,25 25 223 0,25 2009-12-31
Grupa Żywiec SA w celu umorzenia 143 (-20) 0,00 143 (-20) 0,00 2009-11-16
Grupa Żywiec SA w celu umorzenia 163 (-126) 0,00 163 (-126) 0,00 2009-11-12
Grupa Żywiec SA w celu umorzenia 289 (-164 868) 0,00 (-1,58) 289 (-164 868) 0,00 2009-06-25
Grupa Żywiec SA w celu umorzenia 165 157 1,58 (-0,02) 165 157 0,00 2009-04-21
Grupa Żywiec SA w celu umorzenia 165 157 (121) 1,60 (0,60) 165 157 (121) 0,00 2009-04-21
Grupa Żywiec SA w celu umorzenia 165 036 1,00 (1,00) 165 036 0,00 2009-04-17
Harbin BV 3 720 235 35,64 (-0,57) 3 720 235 36,22 (-0,59) 2009-02-18
Harbin BV 3 720 235 (198 021) 36,21 (5,14) 3 720 235 (198 021) 36,81 (5,74) 2009-02-18
Gansu ApS 00 0 (-3 720 185) 0,00 (-35,64) 0 (-3 720 185) 0,00 (-36,21) 2009-02-18
Grupa Żywiec SA w celu umorzenia 0 (-164 868) 0,00 (-1,57) 0 (-164 868) 0,00 2009-01-27
McKeown, Michael Peter 370 0,00 370 0,00 2008-12-31
Jasek Krzysztof 12 0,00 12 0,00 2008-12-31
Gerula Jacek 25 223 0,25 25 223 0,25 2008-12-31
Gansu ApS przez Harbin BV 3 720 185 (200) 35,64 3 720 185 (200) 36,21 2008-12-18
Grupa Żywiec SA w celu umorzenia 164 868 1,57 (1,57) 164 868 0,00 2008-12-12
Gansu ApS przez Harbin BV 3 719 985 (-60 487) 35,64 (-0,58) 3 719 985 (-60 487) 36,21 (-0,01) 2008-12-12
Brau Union AG 6 362 421 61,94 (0,98) 6 362 421 61,94 2008-12-12
Brau Union AG 6 362 421 (-103 453) 60,96 (-0,99) 6 362 421 (-103 453) 61,94 (-0,01) 2008-12-12
Gansu ApS przez Harbin BV 3 780 472 (587) 36,22 (0,01) 3 780 472 (587) 36,22 (0,01) 2008-11-14
Gansu ApS przez Harbin BV 3 779 885 (24) 36,21 3 779 885 (24) 36,21 2008-11-05
Gansu ApS przez Harbin BV 3 779 861 (456) 36,21 (1,03) 3 779 861 (456) 36,21 (-1,02) 2008-10-13
Brau Union AG 6 465 874 (23 453) 61,95 (1,99) 6 465 874 (23 453) 61,95 (-3,49) 2008-08-14
Grupa Żywiec SA w celu umorzenia 0 0,00 0 0,00 2008-05-26
Grupa Żywiec SA w celu umorzenia 0 (-306 734) 0,00 (-2,85) 0 0,00 2008-05-26
Gansu ApS przez Harbin BV 3 779 405 35,18 (-1,03) 3 779 405 37,23 (1,02) 2008-02-20
Gansu ApS przez Harbin BV 3 779 405 (1 938) 36,21 (1,05) 3 779 405 (1 938) 36,21 (-2,16) 2008-02-20
McKeown, Michael Peter 370 0,00 370 0,00 2007-12-31
Jasek Krzysztof 12 0,00 12 0,00 2007-12-31
Gerula Jacek 25 223 0,25 25 223 0,25 2007-12-31
Grupa Żywiec SA 306 734 2,85 (2,85) 0 0,00 2007-12-07
Gansu ApS przez Harbin BV 3 777 467 (-112 815) 35,16 (-1,05) 3 777 467 (-112 815) 38,37 (2,16) 2007-12-07
Brau Union AG 6 442 421 59,96 (-1,77) 6 442 421 65,44 (3,71) 2007-12-07
Brau Union AG 6 442 421 (-192 410) 61,73 (3,20) 6 442 421 (-192 410) 61,73 (3,20) 2007-12-07
Gansu ApS przez Harbin BV 3 890 282 (95) 36,21 3 890 282 (95) 36,21 2007-11-16
Gansu ApS przez Harbin BV 3 890 187 (1 300) 36,21 (1,91) 3 890 187 (1 300) 36,21 (1,91) 2007-07-31
Grupa Żywiec SA umorzenie 0 (-592 515) 0,00 (-5,22) 0 (-592 515) 0,00 2007-06-05
Grupa Żywiec SA w celu umorzenia 592 515 (-32) 5,22 592 515 (-32) 0,00 2007-03-16
Jasek Krzysztof 12 0,00 12 0,00 2006-12-31
Gerula Jacek 25 223 0,25 25 223 0,25 2006-12-31
Gansu ApS przez Harbin BV 3 888 887 34,30 (-1,89) 3 888 887 34,30 (-1,89) 2006-12-12
Gansu ApS przez Harbin BV 3 888 887 (-217 348) 36,19 (-0,03) 3 888 887 (-217 348) 36,19 (-0,03) 2006-12-12
Brau Union AG 6 634 831 58,53 (-3,22) 6 634 831 58,53 (-6,83) 2006-12-12
Brau Union AG 6 634 831 (-370 818) 61,75 (-0,05) 6 634 831 (-370 818) 65,36 (3,56) 2006-12-12
Grupa Żywiec SA w celu umorzenia 592 547 5,22 (5,22) 592 547 0,00 2006-12-08
Jasek Krzysztof 12 0,00 12 0,00 2005-12-31
Gerula Jacek 25 223 0,25 25 223 0,25 2005-12-31
Gansu ApS przez Harbin BV 4 106 235 (1 156) 36,22 (0,01) 4 106 235 (1 156) 36,22 (0,01) 2005-12-31
Buda Michał 12 0,00 12 0,00 2005-12-31
Gansu ApS przez Harbin BV 4 105 079 (607 000) 36,21 (5,36) 4 105 079 (607 000) 36,21 (5,36) 2005-10-21
Gansu ApS przez Harbin BV 3 498 079 (825) 30,85 3 498 079 (825) 30,85 2005-04-05
Heineken International BV poprzez Brau Union AG 7 005 649 61,80 7 005 649 61,80 2005-02-09
Heineken International Beheer BV 0 (-7 005 649) 0,00 (-61,80) 0 (-7 005 649) 0,00 (-61,80) 2005-02-09
Brau Union AG 7 005 649 61,80 7 005 649 61,80 2005-02-09
Jasek Krzysztof 12 0,00 12 0,00 2004-12-31
Gerula Jacek 25 223 0,25 25 223 0,25 2004-12-31
Gansu ApS przez Harbin BV 3 497 254 (1 250) 30,85 (0,01) 3 497 254 (1 250) 30,85 (0,01) 2004-12-28
Heineken International Beheer BV 7 005 649 (2 539) 61,80 (0,02) 7 005 649 (2 539) 61,80 (0,02) 2004-12-22
Gansu ApS przez Harbin BV 3 496 004 (400) 30,84 (0,01) 3 496 004 (400) 30,84 (0,01) 2004-04-15
Grupa Żywiec SA rejestracja połączenia 0 (-10 000) 0,00 (-0,08) 0 (-10 000) 0,00 2004-01-25
Grupa Żywiec SA w celu wydania akcjonariuszom Zakładów Piwowarskich w Leżajsku SA 10 000 0,08 10 000 0,00 2003-12-16
Gansu ApS przez Harbin BV 3 495 604 (1 860) 30,83 (0,01) 3 495 604 (1 860) 30,83 (0,01) 2003-12-15
Gansu ApS przez Harbin BV 3 493 744 30,82 3 493 744 30,82 2002-12-27
Heineken International Beheer BV 7 003 110 (2 549 880) 61,78 (1,54) 7 003 110 (2 549 880) 61,78 (1,54) 2001-11-13
Harbin BV 3 522 214 (1 225 112) 31,07 3 522 214 (1 225 112) 31,07 2001-11-13
Heineken International Beheer BV 4 453 230 (635 533) 60,24 (8,60) 4 453 230 (635 533) 60,24 (8,60) 2001-10-05
Harbin BV 2 297 102 (-631 967) 31,07 (-8,55) 2 297 102 (-631 967) 31,07 (-8,55) 2001-10-05
Harbin BV 2 929 069 (510) 39,62 (0,01) 2 929 069 (510) 39,62 (0,01) 2001-06-20
Harbin BV 2 928 559 (7 455) 39,61 (0,10) 2 928 559 (7 455) 39,61 (0,10) 2001-05-16
Heineken International Beheer BV 3 817 697 (614 199) 51,64 (8,31) 3 817 697 (614 199) 51,64 (8,31) 2000-10-31
Harbin BV 2 921 104 (452 733) 39,51 (0,98) 2 921 104 (452 733) 39,51 (0,98) 2000-10-31
Harbin BV 2 468 371 (14 875) 38,53 (0,24) 2 468 371 (14 875) 38,53 (0,24) 2000-08-21
Heineken International Beheer BV bez akcji IV emisji 3 203 498 43,33 (-6,67) 3 203 498 43,33 (-6,67) 1999-01-07
Harbin BV 2 453 496 38,29 2 453 496 38,29 1999-01-07
Emerging Markets Growth Fund, Inc. 0 (-128 525) 0,00 (-4,28) 0 (-128 525) 0,00 (-4,28) 1999-01-07
East Europe DT Invesco House 0 (-148 106) 0,00 (-4,94) 0 (-148 106) 0,00 (-4,94) 1999-01-07
Credit Suisse First Boston 0 (-123 074) 0,00 (-4,10) 0 (-123 074) 0,00 (-4,10) 1999-01-07
Heineken International Beheer BV 3 203 498 (953 498) 50,00 (-25,00) 3 203 498 (953 498) 50,00 (-25,00) 1998-07-14
Heineken International Beheer BV 2 250 000 (750 000) 75,00 (25,00) 2 250 000 (750 000) 75,00 (25,00) 1998-06-04
Credit Suisse First Boston 123 074 (-73 496) 4,10 (-2,45) 123 074 (-73 496) 4,10 (-2,45) 1998-04-29
Emerging Markets Growth Fund, Inc. 128 525 (-89 086) 4,28 (-2,97) 128 525 (-89 086) 4,28 (-2,97) 1998-03-25
Heineken International Beheer BV 1 500 000 (546 053) 50,00 (18,20) 1 500 000 (546 053) 50,00 (18,20) 1998-03-08
Credit Suisse First Boston 196 570 6,55 196 570 6,55 1997-09-24
East Europe DT Invesco House 148 106 4,94 148 106 4,94 1997-01-29
Heineken International Beheer BV 953 947 31,80 953 947 31,80 1994-09-15
Emerging Markets Growth Fund, Inc. 217 611 7,25 217 611 7,25 1994-09-15
Bank BPH SA 141 755 4,73 141 755 4,73 1994-09-15

Operacje na akcjach

Data operacji Rodzaj operacji Komentarz
2022-11-25 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 20,00 zł
2022-08-25 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 20,00 zł
2021-12-16 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 20,00 zł
2021-12-09 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 20,00 zł
2021-05-06 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 16,00 zł
2021-04-23 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 16,00 zł
2020-12-21 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 16,00 zł
2020-12-14 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 16,00 zł
2019-12-17 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 15,00 zł
2019-12-10 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 15,00 zł
2019-04-25 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 30,00 zł
2019-04-16 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 30,00 zł
2018-05-10 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 15,00 zł
2018-04-23 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 15,00 zł
2017-11-29 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 11,00 zł
2017-11-22 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 11,00 zł
2017-05-17 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 18,00 zł
2017-04-27 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 18,00 zł
2016-11-16 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 11,00 zł
2016-11-09 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 11,00 zł
2016-05-17 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 23,00 zł
2016-04-28 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 23,00 zł
2015-11-19 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 12,00 zł
2015-11-12 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 12,00 zł
2015-07-02 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 20,00 zł
2015-06-17 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 20,00 zł
2014-12-11 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 5,00 zł
2014-12-04 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 5,00 zł
2014-05-22 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 13,00 zł
2014-05-08 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 13,00 zł
2013-11-28 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 5,00 zł
2013-11-21 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 5,00 zł
2013-05-09 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 27,00 zł
2013-04-22 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 27,00 zł
2012-12-06 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 4,00 zł
2012-11-29 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 4,00 zł
2012-05-24 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 24,00 zł
2012-05-09 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 24,00 zł
2011-11-22 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 9,00 zł
2011-11-15 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 9,00 zł
2011-05-19 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 45,00 zł
2011-05-05 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 45,00 zł
2010-11-19 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 20,00 zł
2010-11-12 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 20,00 zł
2010-05-26 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 30,00 zł
2010-05-12 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 30,00 zł
2009-11-19 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 18,00 zł
2009-11-12 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 18,00 zł
2008-05-08 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 37,00 zł
2008-04-21 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 37,00 zł
2007-05-10 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 31,00 zł
2007-04-20 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 31,00 zł
2006-05-10 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 30,00 zł
2006-04-21 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 30,00 zł
2005-05-06 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 30,00 zł
2005-04-20 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 30,00 zł
2004-05-27 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 20,00 zł
2004-05-27 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 20,00 zł
2004-05-12 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 40,00 zł
2003-05-13 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 20,00 zł
2003-05-13 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 20,00 zł
2003-04-24 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 40,00 zł
2001-12-11 Asymilacja akcji V emisja
2001-10-09 Prawo poboru 15:8
2001-09-13 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 2,50 zł
2001-09-13 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 2,50 zł
2001-07-20 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 5,00 zł
2000-12-08 Asymilacja akcji IV emisja
2000-09-15 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 2,50 zł
2000-09-15 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 2,50 zł
2000-08-25 Prawo poboru 13:2
2000-07-21 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 5,00 zł
1999-09-17 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 2,50 zł
1999-09-17 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 2,50 zł
1999-06-21 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 5,00 zł
1999-02-23 Asymilacja akcji III emisja
1998-09-18 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 2,50 zł
1998-06-22 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 2,50 zł
1997-09-18 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 2,00 zł
1997-09-18 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 2,00 zł
1997-06-20 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 4,00 zł
1996-09-13 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 2,00 zł
1996-06-21 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 2,00 zł
1995-07-07 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 2,00 zł
1995-07-07 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 2,00 zł
1995-05-29 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 4,00 zł
1994-06-16 Prawo poboru 10:1
1994-05-27 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 1,50 zł
1994-05-27 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 1,50 zł
1994-04-15 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 3,00 zł
1993-07-07 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 1,00 zł
1993-07-07 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 1,00 zł
1993-05-26 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 2,00 zł
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.