0,2300 zł
-3,36% -0,0080 zł
Resbud SA (RES)

Komunikaty spółki - RESBUD

Informacja o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy RESBUD SE.Notice on Calling an Extraordinary General Meeting of Shareholders of RESBUD SE
Informacja o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy RESBUD SE.Notice on Calling an Extraordinary General Meeting of Shareholders of RESBUD SE
Informacja dotycząca Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki RESBUD SE, które odbyło się w dniu 05.04.2019 r.Information regarding Extraordinary General Meeting of Shareholders of RESBUD SE held on 5 April 2019.
Informacja dla akcjonariuszy. Zwiększenie zaangażowania w spółkę. Information for shareholders. Notification about increase in ownership of the Company.
Informacja dla akcjonariuszy. Zwiększenie zaangażowania w spółkę. Information for shareholders. Notification about increase in ownership of the Company.
Informacja dla akcjonariuszy. Zmniejszenie zaangażowania w spółkę.Information for shareholders. Notification about decrease in ownership of the Company.
Conclusion of an Agreement regarding a significant receivables of the IssuerZawarcie Umowy dotyczącej znacznej wierzytelności Emitenta
Informacja dla Akcjonariuszy. Zawarcie Aneksu do Umowy scalającej wierzytelności.Information for Shareholders. Conclusion of an annex to the Agreement merging receivables.
Informacja o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy RESBUD SE.Notice on Calling an Extraordinary General Meeting of Shareholders of RESBUD SE
Zawarcie Umowy scalającej zawarte Umowy pożyczki. Conclusion of an agreement merging concluded loan agreements.
Informacja dla Akcjonariuszy .Information for Shareholders .
Harmonogram publikacji raportów okresowych w roku 2019 .Dates for filing periodic financial reports in 2019.
Informacja dotycząca wyboru Państwa Macierzystego. Disclosure regarding the selection of home Contracting State
Rezygnacja z pełnienia funkcji w Radzie Nadzorczej Emitenta Resignation from function in Supervisory Board of the Issuer
Informacja dla Akcjonariuszy
RESBUD -3,36% 0,23
2019-04-12 15:00:00

Kalendarium

  • Publikacja raportu za 2018 rok.

  • NWZA ws. przyjęcia rezygnacji członków RN, wyboru nowych członków RN, zmiany w statucie oraz zwiększenia kapitału akcyjnego spółki.

  • NWZA ws. zatwierdzenia firmy audytorskiej do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego spółki za rok 2018, 2019 oraz do oceny raportów rocznych za rok 2018, 2019.

Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.