0,4840 zł
0,83% 0,0040 zł
Resbud SA (RES)

Komunikaty spółki - RESBUD

Sporządzenie tłumaczenia na język polski raportu rocznego za 2019 rok. Preparing a translation into Polish of the 2019 annual report.
Wyniki finansowe
Informacja dla akcjonariuszy dotycząca przebiegu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 7 września 2020 roku. Notice to shareholders concerning the conduct of the Annual General Meeting convened on 7 September 2020.
Korekta drobnych omyłek pisarskich w wersji polskiej dwóch załączników do raportu bieżącego 24/2020 o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Correction of minor clerical errors in polish version of two attachments to current report 24/2020 about convening of Annual General Meeting.
Informacja o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy RESBUD SE na dzień 7 września 2020 roku. Notice on convening an Annual General Meeting of Shareholders of RESBUD SE as at 7 September 2020.
Informacja dla akcjonariuszy dotycząca przebiegu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 10 sierpnia 2020 roku. Notice to shareholders concerning the conduct of the Annual General Meeting convened on 10 August 2020.
Informacja o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy RESBUD SE na dzień 10 sierpnia 2020 roku. Notice on convening an Annual General Meeting of Shareholders of RESBUD SE as at 10 August 2020.
Wyniki finansowe
Zakończenie okresu subskrypcji akcji. The end of the share subscription period.
Zmiana terminu publikacji dokumentów i tłumaczenia na język polski raportu rocznego za 2019 rok. Change of the date of publication of documents and translation into Polish of the annual report for 2019.
Wyniki finansowe
Zmiana terminu publikacji raportu rocznego za 2019 rok. Change of the date of publication annual report for 2019.
Zmiana terminu publikacji raportu rocznego za 2019 rok. Change of the date of publication annual report for 2019.
Zmiana terminu publikacji raportu rocznego za 2019 rok. Change of the date of publication annual report for 2019.
Informacja dotycząca wpływu epidemii wirusa COVID19 na działalność emitenta. Information on the impact of the COVID19 virus outbreak on the issuer's activities
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.