0,7800 zł
0,00% 0,0000 zł
Resbud SA (RES)

Komunikaty spółki - RESBUD

Kalendarz inwestora na 2021 rok. Investor's calendar for 2021.
Rozwiązanie umowy z audytorem. Termination of the contract with the auditor.
Dokonanie przydziału akcji nowej emisji. Allocation of new issued shares.
Złożenie oferty nabycia nowych akcji potencjalnym subskrybentom. Submission of an offer to acquire new shares to potential subscribers.
Sporządzenie tłumaczenia na język polski raportu półrocznego za 2020 rok. Translation into Polish of the 2020 half-yearly report.
Informacja dotycząca przedłużenia subskrypcji akcji. Information regarding extending of the share subscription.
Informacja dotycząca wyników subskrypcji akcji w podstawowym okresie subskrypcyjnym. Information regarding results of the share subscription during the main subscription term.
Sporządzenie tłumaczenia na język polski raportu rocznego za 2019 rok. Preparing a translation into Polish of the 2019 annual report.
Wyniki finansowe
Informacja dla akcjonariuszy dotycząca przebiegu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 7 września 2020 roku. Notice to shareholders concerning the conduct of the Annual General Meeting convened on 7 September 2020.
Korekta drobnych omyłek pisarskich w wersji polskiej dwóch załączników do raportu bieżącego 24/2020 o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Correction of minor clerical errors in polish version of two attachments to current report 24/2020 about convening of Annual General Meeting.
Informacja o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy RESBUD SE na dzień 7 września 2020 roku. Notice on convening an Annual General Meeting of Shareholders of RESBUD SE as at 7 September 2020.
Informacja dla akcjonariuszy dotycząca przebiegu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 10 sierpnia 2020 roku. Notice to shareholders concerning the conduct of the Annual General Meeting convened on 10 August 2020.
Informacja o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy RESBUD SE na dzień 10 sierpnia 2020 roku. Notice on convening an Annual General Meeting of Shareholders of RESBUD SE as at 10 August 2020.
Wyniki finansowe
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.