0,4000 zł
0,00% 0,0000 zł
Resbud SA (RES)

Komunikaty spółki - RESBUD

Informacja o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy RESBUD SE na dzień 25 listopada 2019. Notice on convening an Extraordinary General Meeting of Shareholders of RESBUD SE as at 25 November 2019.
Nabycie wkładów niepieniężnych na pokrycie akcji w ramach emisji uchwalonej przez Resbud SE w dniu 31 maja 2019. Acquisition of in-kind contributions to cover shares in the issuance of Resbud SE shares adopted on 31 may 2019.
Aktualizacja informacji dotyczących znaczących należności emitenta. Nabycie długoterminowych aktywów finansowych. Update of the information on the issuer's significant receivables. Purchase of the long term financial assets.
Zakończenie emisji akcji Resbud SE uchwalonej w dniu 31 maja 2019. Completion of the issuance of Resbud SE shares adopted on 31 May 2019.
Wyniki finansowe
Zmiana terminu publikacji raportu rocznego za 2018 rok. Change of the date of publication half-yearly report for 2019.
Informacja dla akcjonariuszy dotycząca przebiegu Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 24 września 2019 roku. Notice to shareholders concerning the conduct of the General Meeting convened on 24 September 2019.
Informacja o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy RESBUD SE na dzień 24 września 2019. Information on the convening of the annual general meeting of shareholders RESBUD SE as at 24 September 2019.
Aktualizacja informacji dotyczących emisji akcji Resbud SE uchwalonej w dniu 31 maja 2019. Update of the information regarding issuance of shares of Resbud SE adopted on 31 May 2019
Informacja dla akcjonariuszy dotycząca przebiegu Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 12 sierpnia 2019 roku. Notice to shareholders concerning the conduct of the General Meeting convened on 12 August 2019.
Informacja dotycząca emisji akcji Resbud SE. Information regarding the issuance of Resbud SE shares.
Informacja o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy RESBUD SE na dzień 12 sierpnia 2019. Information on the convening of the annual general meeting of shareholders RESBUD SE as at 12 August 2019.
Wznowienie obrotu akcjami emitenta. Resumption of trading of issuer's shares.
Wyniki finansowe
Aktualizacja informacji dotyczących znaczących należności emitenta. Update of the information on the issuer's significant receivables.
RESBUD 0,00% 0,40
2019-11-19 11:00:00

Kalendarium

  • NWZA ws. zmiany w statucie spółki, zwiększenia kapitału akcyjnego, odwołania i powołania członków RN.

  • Publikacja raportu za III kwartał 2019 roku.

Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.