0,7850 zł
3,29% 0,0250 zł
Resbud SA (RES)

Komunikaty spółki - RESBUD

Aktualizacja informacji dotyczących Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, zwołanego na dzień 23 kwietnia 2021 roku. Update of information regarding Extraordinary General Meeting, convened on 23 April 2021.
Zmiany w agendzie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 23 kwietnia 2021 roku. Amendments to agenda of Extraordinary General Meeting convened on 23 April 2021
Informacja o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy RESBUD SE na dzień 23 kwietnia 2021 roku. Notice on convening an Extraordinary General Meeting of Shareholders of RESBUD SE as at 23 April 2021.
Informacja dla akcjonariuszy. Zwiększenie zaangażowania w Spółkę. Information for shareholders. Notification about increase in ownership of the Company.
Rejestracja zmian statutu spółki oraz podwyższenia kapitału zakładowego. Registration of the amendments to the Articles of Association and increase of share capital.
Nabycie udziałów w celu pokrycia wkładu niepieniężnego na akcje nowej emisji. Acquisition of shares to cover in-kind contribution of new issued shares.
Kalendarz inwestora na 2021 rok. Investor's calendar for 2021.
Rozwiązanie umowy z audytorem. Termination of the contract with the auditor.
Dokonanie przydziału akcji nowej emisji. Allocation of new issued shares.
Złożenie oferty nabycia nowych akcji potencjalnym subskrybentom. Submission of an offer to acquire new shares to potential subscribers.
Sporządzenie tłumaczenia na język polski raportu półrocznego za 2020 rok. Translation into Polish of the 2020 half-yearly report.
Informacja dotycząca przedłużenia subskrypcji akcji. Information regarding extending of the share subscription.
Informacja dotycząca wyników subskrypcji akcji w podstawowym okresie subskrypcyjnym. Information regarding results of the share subscription during the main subscription term.
Sporządzenie tłumaczenia na język polski raportu rocznego za 2019 rok. Preparing a translation into Polish of the 2019 annual report.
Wyniki finansowe
RESBUD 3,29% 0,79
2021-04-19 09:08:15

Kalendarium

  • NWZA ws. wyboru firmy audytorskiej do wykonania audytu sprawozdania finansowego spółki za rok 2020 i 2021.

  • Publikacja raportu za 2020 rok.

Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.