0,4500 zł
0,00% 0,0000 zł
Resbud SA (RES)

Komunikaty spółki - RESBUD

Wybór drugiego członka zarządu. Election of second Management Board member.
Kalendarz inwestora na 2020 rok. Investor's calendar for 2020.
Aktualizacja informacji dotyczących znaczących należności emitenta. Zawarcie umowy potrącenia wierzytelności. Update of the information on the issuer's significant receivables. Conclusion of the set of agreement
Aktualizacja informacji dotyczących znaczących należności emitenta. Zawarcie umowy potrącenia wierzytelności. Update of the information on the issuer's significant receivables. Conclusion of the set of agreement.
Informacja dla akcjonariuszy dotycząca przebiegu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 7 stycznia 2020 roku. Notice to shareholders concerning the conduct of the Extraordinary General Meeting convened on 7 January 2020.
Informacja dla akcjonariuszy. Przekazanie projektów uchwał na NWZ zwołanie na dzień 7 stycznia 2020 roku przesłanych przez akcjonariuszy. Notification for shareholders. Submitting drafts of resolutions to the EGM convening on 7 January 2020, sent by shareholders.
Informacja dla akcjonariuszy. Zwiększenie zaangażowania w spółkę. Information for shareholders. Notification about increase in ownership of the Company
Informacja dla akcjonariuszy. Zwiększenie zaangażowania w spółkę. Information for shareholders. Notification about increase in ownership of the Company
Zawiadomienie o transakcji, o której mowa w art. 19 ust. 1 Rozporządzenia MAR. Notification of transaction received under Article 19 point 1 of the MAR.
Rejestracja zmiany statutu spółki oraz podwyższenia kapitału zakładowego. Registration of an alteration of Articles of Association of the company and an increase of the share capital
Informacja dla akcjonariuszy dotycząca przebiegu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 18 grudnia 2019 roku. Notice to shareholders concerning the conduct of the Extraordinary General Meeting convened on 18 December 2019.
Informacja o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy RESBUD SE na dzień 7 stycznia 2020 roku. Notice on convening an Extraordinary General Meeting of Shareholders of RESBUD SE as at 7 January 2020.
Informacja o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy RESBUD SE na dzień 18 grudnia 2019. Notice on convening an Extraordinary General Meeting of Shareholders of RESBUD SE at 18 December 2019
Informacja dla akcjonariuszy dotycząca przebiegu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 25 listopada 2019 roku. Notice to shareholders concerning the conduct of the Extraordinary General Meeting convened on 25 November 2019.
Utworzenie polskiego oddziału spółki Resbud SE. Establishing Polish branch of Resbud SE.
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.