0,5500 zł
1,85% 0,0100 zł
Resbud SA (RES)

Akcjonariat - RESBUD

Dane ogólne

Kapitalizacja: 130 141 144,65 Liczba dużych akcjonariuszy: 3
Liczba akcji: 236 620 263 Liczba akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 197 634 692
Liczba głosów na WZA: 236 620 263 Procent akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 83,52%
Kapitał akcyjny: 26 028 229,00 Liczba głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 197 634 692
Cena nominalna akcji: 0,11 Procent głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 83,52%
Rozwodniona liczba akcji: - Free float: 16,48%

Najwięksi akcjonariusze

Nazwa Uwagi Liczba akcji Liczba głosów Data zmiany Udziały w innych spółkach
Petrov Alexey bezpośrednio, poprzez AP Energobau OÜ 106 950 820 (45,19%) 106 950 820 (45,19%) 2021-03-09 -
Petrova Olga bezpośrednio, wraz z Siergiejem Pietrowem, poprzez EU Lex Management OÜ 46 852 324 (19,80%) 46 852 324 (19,80%) 2021-03-09 -
Długosz Iwona poprzez z DKW Polska OÜ 43 831 548 (18,52%) 43 831 548 (18,52%) 2021-03-09 -

Emisje

Opis Data WZA Emisja Cena nominalna Cena emisyjna Kapitał po emisji (liczba akcji w tys. szt. / wartość w tys. zł) Data
zmiana wartości nominalnej akcji cena nominalna w EUR
0,11 13 000 000
1 430 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2018-02-21
realizacja warrantów subskrypcyjnych seria B 1 500
10 575,00
1,72 7,05 2 474 500
4 256 140,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2013-01-23
2013-02-14
realizacja warrantów subskrypcyjnych seria B 1 633 000
1,72 2 473 000
4 253 560,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2012-11-08
seria A - przekształcenie PP w SA 1994-05-26 840 000
1 444 800,00
1,72 1,72 840 000
1 444 800,00
KDPW:
KRS:
GPW:
1997-10-30
1994-07-01
2007-09-27
seria B - subskrypcja prywatna za warranty subskrypcyjne serii 2012-04-20 1 680 000
1,72
KDPW:
KRS:
GPW:


split 1:4 2012-04-20
0,43
KDPW:
KRS:
GPW:


split 1:4 2014-08-25
0,43 9 898 000
4 256 140,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2014-09-09
podział przez wydzielenie 2015-05-15

KDPW:
KRS:
GPW:

2016-03-30
renominacja akcji 2016-04-29
0,40 9 898 000
3 959 200,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2016-06-13
split 1:4 2016-07-07 9 898 000
0,10 39 592 000
3 959 200,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2016-07-29
seria C - subskrypcja prywatna 2016-08-31 3 958 000
1 068 660,00
0,10 0,27 43 550 000
4 355 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2016-10-18
seria D - subskrypcja prywatna 2016-10-24 21 250 000
5 100 000,00
0,10 0,24
KDPW:
KRS:
GPW:


scalenie akcji 5:1 2016-11-17
0,50 8 710 000
4 355 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2016-12-14
zmiana oznaczenia akcji: seria A 2016-11-17
0,50
KDPW:
KRS:
GPW:

2016-12-14
seria B - subskrypcja prywatna 2017-03-30 4 290 000
3 775 200,00
0,50 0,88 13 000 000
6 500 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2017-05-11
połączenie z połączenie z Resbud1 Polska a.s. bez podwyższania kapitału 2018-01-03

KDPW:
KRS:
GPW:

2018-02-21
zmiana firmy z Resbud SA na Resbud SE 2018-01-03

KDPW:
KRS:
GPW:

2018-02-21
obniżenie kapitału 2018-01-03
0,45
KDPW:
KRS:
GPW:


akcje zwykłe cena nominalna w EUR 2019-05-31 5 100 000
0,11 18 100 000
1 991 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2019-12-19
akcje zwykłe cena emisyjna i nominalna w EUR 2020-01-07 269 697 411
40 454 611,65
0,11 0,15 236 620 263
26 028 229,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2021-03-09
akcje bonusowe 2022-05-23 78 873 421

KDPW:
KRS:
GPW:


Zmiany akcjonariatu

Nazwa Uwagi Liczba akcji Procent akcji Liczba głosów Procent głosów Data operacji
Długosz Iwona poprzez DKW Polska OU 2 312 000 12,77 (11,79) 2 312 000 12,77 (11,79) 2019-12-19
Długosz Iwona poprzez DKW Polska OU 2 312 000 0,98 2 312 000 0,98 2019-12-19
AP Energobau OÜ wraz z kontrolującym Alexeyem Petrovem 7 078 000 39,11 (36,12) 7 078 000 39,11 (36,12) 2019-12-19
AP Energobau OÜ wraz z kontrolującym Alexeyem Petrovem 7 078 000 (2 788 000) 2,99 (-20,71) 7 078 000 (2 788 000) 2,99 (-20,71) 2019-12-19
AP Energobau OÜ 4 290 000 23,70 (23,70) 4 290 000 23,70 (23,70) 2019-04-22
AP Energobau OÜ 0 (-4 290 000) 0,00 (-33,00) 0 (-4 290 000) 0,00 (-33,00) 2019-04-22
AP Energobau OÜ 4 290 000 33,00 4 290 000 33,00 2019-04-22
Patro Invest OU 4 330 (-4 295 670) 0,03 (-33,05) 4 330 (-4 295 670) 0,03 (-33,05) 2019-03-28
AP Energobau OÜ 4 290 000 33,00 4 290 000 33,00 2019-03-28
Patro Invest OU 4 300 000 (10 000) 33,08 (0,08) 4 300 000 (10 000) 33,08 (0,08) 2018-06-18
Patro Invest sp. z o.o. 4 290 000 33,00 (33,00) 4 290 000 33,00 (33,00) 2018-06-14
Patro Invest sp. z o.o. 0 (-3 419 100) 0,00 (-26,30) 0 (-3 419 100) 0,00 (-26,30) 2018-06-14
Patro Invest OU 4 290 000 33,00 4 290 000 33,00 2018-06-14
Patro Invest sp. z o.o. ZWZ 3 419 100 26,30 (26,30) 3 419 100 26,30 (26,30) 2018-05-30
Patro Invest sp. z o.o. 0 (-4 290 000) 0,00 (-33,00) 0 (-4 290 000) 0,00 (-33,00) 2018-04-11
Patro Invest sp. z o.o. 4 290 000 33,00 4 290 000 33,00 2017-05-25
Słoneczne Inwestycje sp. z o.o. 3 112 389 (2 489 911) 7,15 3 112 389 (2 489 911) 7,15 2016-10-17
Słoneczne Inwestycje sp. z o.o. 622 478 7,15 (2,36) 622 478 7,15 (2,36) 2016-10-17
Słoneczne Inwestycje sp. z o.o. 622 478 4,79 (4,79) 622 478 4,79 (4,79) 2016-10-17
Słoneczne Inwestycje sp. z o.o. 0 (-10 401 110) 0,00 (-26,27) 0 (-10 401 110) 0,00 (-26,27) 2016-08-26
Słoneczne Inwestycje sp. z o.o. 10 401 110 (5 324 656) 26,27 (13,45) 10 401 110 (5 324 565) 26,27 (13,45) 2016-08-23
DAMF Invest SA 0 (-11 249 204) 0,00 (-28,41) 0 (-11 249 204) 0,00 (-28,41) 2016-08-23
Słoneczne Inwestycje sp. z o.o. 5 076 454 (-7 637 915) 12,82 (-19,29) 5 076 545 (-7 637 824) 12,82 (-19,29) 2016-08-22
Fon SE przez Atlantis Energy SA 0 (-200 000) 0,00 (-8,08) 0 (-200 000) 0,00 (-8,08) 2016-08-22
Atlantis SE 0 (-364 000) 0,00 (-14,71) 0 (-364 000) 0,00 (-14,71) 2016-08-22
DAMF Invest SA 11 249 204 (2 311 008) 28,41 (5,83) 11 249 204 (2 311 008) 28,41 (5,83) 2016-08-17
Słoneczne Inwestycje sp. z o.o. 12 714 369 32,11 (32,11) 12 714 369 32,11 (32,11) 2016-08-09
DAMF Invest SA 8 938 196 (3 853 647) 22,58 (-28,79) 8 938 196 (3 853 647) 22,58 (-28,79) 2016-08-09
Słoneczne Inwestycje sp. z o.o. 0 (-557 494) 0,00 (-5,63) 0 (-557 494) 0,00 (-5,63) 2016-08-03
DAMF Invest SA 5 084 549 (-15 253 647) 51,37 5 084 549 (-15 253 647) 51,37 2016-06-20
DAMF Invest SA 20 338 196 (15 681 895) 51,37 (4,33) 20 338 196 (15 681 895) 51,37 (4,33) 2016-06-20
Słoneczne Inwestycje sp. z o.o. 557 494 (-1 672 482) 5,63 557 494 (-1 672 482) 5,63 2016-06-09
Słoneczne Inwestycje sp. z o.o. 2 229 976 5,63 2 229 976 5,63 2016-06-09
DAMF Invest SA WZA 4 656 301 (2 945 789) 47,04 (-22,08) 4 656 301 (2 945 789) 47,04 (-22,08) 2015-12-01
DAMF Invest SA 1 710 512 (-5 131 536) 69,12 1 710 512 (-5 131 536) 69,12 2014-08-13
DAMF Invest SA 6 842 048 (5 132 690) 69,12 (0,05) 6 842 048 (5 132 690) 69,12 (0,05) 2014-08-13
DAMF Invest SA 1 709 358 (567 317) 69,07 (23,07) 1 709 358 (567 317) 69,07 (23,07) 2014-05-14
DAMF Invest SA 1 142 041 (23 215) 46,00 (0,79) 1 142 041 (23 215) 46,00 (0,79) 2014-01-27
DAMF Invest SA 1 118 826 (49 826) 45,21 (1,99) 1 118 826 (49 826) 45,21 (1,99) 2014-01-07
Fon SE przez Atlantis Energy SA 200 000 (-600 000) 8,08 200 000 (-600 000) 8,08 2013-12-20
Fon SE przez Atlantis Energy SA 800 000 (-2 400 000) 8,08 800 000 (-2 400 000) 8,08 2013-12-20
Fon SE przez Atlantis Energy SA 3 200 000 8,08 3 200 000 8,08 2013-12-20
Mila 4 sp. z o.o. 0 (-364 000) 0,00 (-14,71) 0 (-364 000) 0,00 (-14,71) 2013-04-25
Atlantis SE 364 000 (-1 092 000) 14,71 364 000 (-1 092 000) 14,71 2013-04-25
Atlantis SE 1 456 000 (-4 368 000) 14,71 1 456 000 (-4 368 000) 14,71 2013-04-25
Atlantis SE 5 824 000 14,71 5 824 000 14,71 2013-04-25
Mila 4 sp. z o.o. 364 000 14,71 364 000 14,71 2012-12-14
Mila 4 sp. z o.o. 364 000 14,71 (14,71) 364 000 14,71 (14,71) 2012-12-14
DAMF Invest SA 1 069 000 43,22 (0,02) 1 069 000 43,22 (0,02) 2012-12-14
DAMF Invest SA 1 069 000 (-5 000) 43,20 (-0,20) 1 069 000 (-5 000) 43,20 (-0,20) 2012-12-14
DAMF Invest SA 1 074 000 (524 751) 43,40 (-21,60) 1 074 000 (524 751) 43,40 (-21,60) 2012-12-14
Mila 4 sp. z o.o. 0 (-59 000) 0,00 (-7,02) 0 (-59 000) 0,00 (-7,02) 2012-09-18
Mila 4 sp. z o.o. 59 000 (-370 249) 7,02 (-44,08) 59 000 (-370 249) 7,02 (-44,08) 2012-09-17
Mila 4 sp. z o.o. 429 249 (-120 000) 51,10 (-14,28) 429 249 (-120 000) 51,10 (-14,28) 2012-09-03
Mila 4 sp. z o.o. 549 249 (148 395) 65,38 (17,66) 549 249 (148 395) 65,38 (17,66) 2012-03-21
DAMF Invest SA przez Atlantis SA 549 249 65,00 549 249 65,00 2012-03-21
Investment Friends SA poprzez Mila 4 sp. z o.o. 0 (-549 249) 0,00 (-65,38) 0 (-549 249) 0,00 (-65,38) 2012-03-07
Craspiana Ltd. przez Investment Friends SA 0 0,00 0 0,00 2012-03-07
Mila 4 sp. z o.o. 400 854 47,72 (47,72) 400 854 47,72 (47,72) 2012-03-05
Mila 4 sp. z o.o. 0 (-549 249) 0,00 (-65,38) 0 (-549 249) 0,00 (-65,38) 2012-03-05
Investment Friends SA poprzez Mila 4 sp. z o.o. 549 249 (400 854) 65,38 (47,72) 549 249 (400 854) 65,38 (47,72) 2012-03-05
Investment Friends SA 148 395 17,66 148 395 17,66 2012-03-05
Dipendu Holdings Ltd. 1 972 (-40 000) 0,23 (-4,76) 1 972 (-40 000) 0,23 (-4,76) 2011-09-09
Mila 4 sp. z o.o. 549 249 65,38 549 249 65,38 2011-09-01
ABM Solid SA w upadłości likwidacyjnej 0 (-549 249) 0,00 (-65,38) 0 (-549 249) 0,00 (-65,38) 2011-09-01
Dipendu Holdings Ltd. 41 972 (-1 400) 4,99 (-0,17) 41 972 (-1 400) 4,99 (-0,17) 2011-07-22
ABM Solid SA w upadłości likwidacyjnej poprzez Mila 2 sp. z o.o. 549 249 (107 925) 65,38 (13,38) 549 249 (107 925) 65,38 (13,38) 2011-07-13
Pawlik Anna 0 (-78 033) 0,00 (-9,28) 0 (-78 033) 0,00 (-9,28) 2011-07-08
ABM Solid SA w upadłości likwidacyjnej poprzez Mila 2 sp. z o.o. 441 324 (-78 033) 52,00 (-9,82) 441 324 (-78 033) 52,00 (-9,82) 2011-07-08
ABM Solid SA w upadłości likwidacyjnej poprzez Mila 2 sp. z o.o. 519 357 (78 033) 61,82 (9,29) 519 357 (78 033) 61,82 (9,29) 2011-07-08
Noworyta Jerzy 0 (-43 372) 0,00 (-5,16) 0 (-43 372) 0,00 (-5,16) 2011-06-28
Dipendu Holdings Ltd. 43 372 5,16 43 372 5,16 2011-06-28
Krawczyk Wanda wraz z Joanną Materą 0 (-65 512) 0,00 (-7,79) 0 (-65 512) 0,00 (-7,79) 2008-11-14
Noworyta Jerzy 43 372 (-14 523) 5,16 (-1,73) 43 372 (-14 523) 5,16 (-1,73) 2008-07-10
Krawczyk Wanda wraz z Joanną Materą 65 512 7,79 65 512 7,79 2008-07-10
Noworyta Jerzy 57 895 (-9 755) 6,89 (-1,16) 57 895 (-9 755) 6,89 (-1,16) 2008-04-10
Noworyta Jerzy 67 650 (-16 250) 8,05 (-1,93) 67 650 (-16 250) 8,05 (-1,93) 2008-04-04
Pawlik Anna 78 033 9,28 78 033 9,28 2008-03-27
Błachut Monika 0 (-78 033) 0,00 (-9,28) 0 (-78 033) 0,00 (-9,28) 2008-03-27
Błachut Monika 78 033 (-4 926) 9,28 (-0,59) 78 033 (-4 926) 9,28 (-0,59) 2008-03-26
Błachut Monika 82 959 (-33 141) 9,87 (-3,95) 82 959 (-33 141) 9,87 (-3,95) 2008-02-20
Pawlikowska Grażyna 39 800 4,00 (-0,73) 39 800 4,00 (-0,73) 2007-08-03
Manterys Zbigniew 0 (-60 228) 0,00 (-7,16) 0 (-60 228) 0,00 (-7,16) 2007-03-16
Krzeczkowski Piotr z Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe MARI 0 (-83 992) 0,00 (-9,99) 0 (-83 992) 0,00 (-9,99) 2007-03-16
ABM Solid SA w upadłości likwidacyjnej 441 324 (164 220) 52,53 (19,55) 441 324 (164 220) 52,53 (19,55) 2007-03-16
Pawlikowska Grażyna 39 800 (-42 924) 4,73 (-5,11) 39 800 (-42 924) 4,73 (-5,11) 2007-03-13
ABM Solid SA w upadłości likwidacyjnej 277 104 (10) 32,98 277 104 (10) 32,98 2007-02-06
ABM Solid SA w upadłości likwidacyjnej 277 094 (83 990) 32,98 (10,00) 277 094 (83 990) 32,98 (10,00) 2007-02-06
Skarb Państwa 0 (-84 000) 0,00 (-10,00) 0 (-84 000) 0,00 (-10,00) 2007-02-05
Krzeczkowski Piotr z Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe MARI 83 992 9,99 83 992 9,99 2007-02-02
ABM Solid SA w upadłości likwidacyjnej 193 104 (-84 002) 22,98 (-10,00) 193 104 (-84 002) 22,98 (-10,00) 2007-02-02
Pawlikowska Grażyna 82 724 (-1 300) 9,84 (-0,16) 82 724 (-1 300) 9,84 (-0,16) 2007-01-26
Skarb Państwa 84 000 (-84 000) 10,00 (-10,00) 84 000 (-84 000) 10,00 (-10,00) 2007-01-25
ABM Solid SA w upadłości likwidacyjnej 277 106 (84 000) 32,98 (10,00) 277 106 (84 000) 32,98 (10,00) 2007-01-25
Manterys Zbigniew 60 228 7,16 60 228 7,16 2007-01-24
ABM Solid SA w upadłości likwidacyjnej 193 106 (-60 228) 22,98 (-7,17) 193 106 (-60 228) 22,98 (-7,17) 2007-01-24
Skarb Państwa 168 000 (-44 884) 20,00 (-5,34) 168 000 (-44 884) 20,00 (-5,34) 2007-01-22
ABM Solid SA w upadłości likwidacyjnej 253 334 (44 884) 30,15 (5,34) 253 334 (44 884) 30,15 (5,34) 2007-01-22
Pawlikowska Grażyna 84 024 (32 408) 10,00 (3,86) 84 024 (32 408) 10,00 (3,86) 2006-09-25
Pawlikowska Grażyna 51 616 (9 055) 6,14 (1,08) 51 616 (9 055) 6,14 (1,08) 2006-09-11
Noworyta Jerzy 83 900 9,98 83 900 9,98 2006-04-07
Błachut Monika 116 100 (-83 900) 13,82 (-9,98) 116 100 (-83 900) 13,82 (-9,98) 2006-04-07
Pawlikowska Grażyna 42 561 5,06 42 561 5,06 2005-06-10
Błachut Monika 200 000 23,80 200 000 23,80 2004-12-31
ABM Solid SA w upadłości likwidacyjnej 208 450 (-173 037) 24,81 (-20,60) 208 450 (-173 037) 24,81 (-20,60) 2004-12-30
ABM Solid SA w upadłości likwidacyjnej przez Hydro Solid sp. z o.o. 381 487 45,41 (0,41) 381 487 45,41 (0,41) 2004-08-31
ABM Solid SA w upadłości likwidacyjnej 381 487 (21 000) 45,00 (2,09) 381 487 (21 000) 45,00 (2,09) 2004-01-29
Hydro Solid sp. z o.o. 0 0,00 0 0,00 2003-12-29
ABM Solid SA w upadłości likwidacyjnej przez Hydro Solid sp. z o.o. 360 487 (3 000) 42,91 (0,36) 360 487 (3 000) 42,91 (0,36) 2003-12-19
ABM Solid SA w upadłości likwidacyjnej 357 487 (31 785) 42,55 (3,78) 357 487 (31 785) 42,55 (3,78) 2003-12-08
Krezus SA 0 (-277 200) 0,00 (-33,00) 0 (-277 200) 0,00 (-33,00) 2003-05-14
ABM Solid SA w upadłości likwidacyjnej 325 702 38,77 325 702 38,77 2003-05-14
Skarb Państwa 212 884 25,34 212 884 25,34 1997-07-16
Krezus SA 277 200 33,00 277 200 33,00 1997-07-16

Operacje na akcjach

Data operacji Rodzaj operacji Komentarz
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.