4,7200 zł
0,43% 0,0200 zł
Makarony Polskie SA (MAK)

Komunikaty spółki - MAKARONPL

Wyniki finansowe
Powołanie osoby zarządzającej Makarony Polskie SA
Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki Makarony Polskie SA
Zgłoszenie przez Akcjonariusza Spółki żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
Sprawozdanie Rady Nadzorczej Makarony Polskie SA za rok obrotowy 2018
Rekomendacja wypłaty dywidendy - ustalenie dnia dywidendy i terminu wypłaty dywidendy
Wyniki finansowe
Wyniki finansowe
Rekomendacja wypłaty dywidendy
Zmiana terminu publikacji raportu rocznego i skonsolidowanego raportu rocznego za 2018 rok
Zawarcie aneksu do umowy o dofinansowanie projektu pn. „Wdrożenie wyników prac badawczo-rozwojowych w zakresie żywności funkcjonalnej w firmie Makarony Polskie SA" realizowanego w ramach działania 1.4 Wsparcie MŚP, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego 2014-2020
Zawarcie aneksu do umowy o dofinansowanie projektu pn. „Utworzenie Centrum Badawczo – Rozwojowego Przemysłu Makaronowego przy spółce MAKARONY POLSKIE SA” realizowanego w ramach Działania 2.1 Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 – 2020
Zawarcie aneksu do umowy o dofinansowanie projektu pn. „Wdrożenie wyników prac badawczo-rozwojowych w zakresie żywności funkcjonalnej w firmie Makarony Polskie SA" realizowanego w ramach działania 1.4 Wsparcie MŚP, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego 2014-2020
Terminy publikacji raportów okresowych w 2019 roku
Zawarcie aneksu do znaczącej umowy kredytowej z Santander Bank Polska SA
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.